Ženy ve službě: 9. Historie a kazatelky v SBC

Konec starých časů připomíná ordinace kazatelek v Jižní baptistické konvenci. Zatímco spor o ordinaci žen se v SBC teprve rozhořívá, historický vývoj ukazuje, že jako všechny velké kontroverze skončí všeobecným konsenzem. Kazatelky v konzervativní SBC budou za čas všeobecně uznány a staré časy zákazů se stanou jen pouhou historií, stejně jako si dnes nedovedeme představit denominace podporující otrokářství, omezení přístupu žen ke vzdělání, omezení volebního práva žen nebo služby žen diakonek.

Ženy ve službě: 9. Historie a kazatelky v SBC

Ženy ve službě

Jaké poučení nám dává historie k otázce kazatelek v SBC?

Významný mega sbor jižních baptistů (nebo možná brzy již bývalý mega sbor jižních baptistů) Saddleback church se minulý víkend dotkl hranice zapalující ohnivou bouři kontroverze tím, že veřejně ordinoval tři ženy jako kazatelky.

I když není jasné, jak Jižní baptistická konvence (SBC) bude reagovat, bude pro ni určitě mnohem obtížnější se oddělit od Warrenova multi miliónového dolarového impéria v Saddlebacku, než vyloučit tři malé venkovské sbory, které se nedávno vzepřely asociační úmluvě tím, že umožnily gayům členství ve sboru. Skutečnost, že se to stalo ve sboru v Saddlebacku nutně povede ke konečnému měření sil v konzervativním evangelikálním světě.

Přidejme k tomu nedávný odchod Beth Mooreové a její komentáře o komplementarismu. Přidejme k tomu vyhraněný proud v Jižní baptistické konvenci “God-and-country” (Bůh-a-země”), balancující na pokraji odchodu ze SBC. A pak jsou zde miliony evangelikálních žen, které stále milují a obdivují Beth Mooreovou, a máme zde rozhodující střet, zasahující celou současnou generaci.

Většina denominací má má tyto střety pravidelně jednou za jednu generaci. 

Pro baptisty v letech 1840 a 1850 to bylo téma otroctví. U anglikánů ve třicátých letech, to byla změna církve ve stále více sekularizované kultuře. V šedesátých letech minulého století téměř každá denominace bojovala se vřením hnutí za občanská práva. A pro Unii metodistů je to právě teď otázka inkluze LGBTQ, která mimochodem, jak se domnívám, bude rozhodujícím střetem pro další generaci jižních baptistů.

Historie nabízí o těchto typech teologických generačních střetů dva solidní závěry.

Za prvé, zdá se, že se tyto generační střety vyskytují v pravidelných intervalech – každých 20 let. Není to překvapující, protože přibližně každých 20 let se nová generace ocitne ve světě, který vypadá jinak než byl svět předchozí generace. Bůh se nemění, ale víra musí růst, aby mohla pokračovat v práci v nové normalitě života. Přibližně každých 20 let se na povrch vynoří nová kontroverze.

“Kontroverze jedné generace je konsenzus příští generace.”

Spor jedné generace končí všeobecnou shodou další generace

Druhý závěr historie říká, že kontroverze jedné generace je konsenzus příští generace.

Vzpomeňme si na bitvu, která zuřila ve sborech SBC kvůli ordinaci žen diakonek v 90. letech. A všimněme si toho ticha, které dnes doprovází službu žen diakonek v tisících sborech SBC.

Co bylo kontroverzí v oné době se nyní usadilo do klidného konsensu. Zdá se, že diakonky jsou nyní v pořádku, myslím, že nikdo není výslovně v opozici vůči tomuto zrovnoprávnění žen. 

Anglikáni jsou dnes již dobře vyrovnáni s rolí církve v sekulárním státě a žádný seriózní teolog se nezabývá myšlenkou zavést znovu otroctví.

Spory o kazatelky v SBC a o LGBTQ inkluzi u metodistů ve 20. letech 21. století čeká pravděpodobně stejný osud jako ty minulé střety.

Ohnivá bouře kolem Beth Mooreové a sboru v Saddlebacku může zuřit během tohoto desetiletí. Do konce roku 30. let ale bude sbor v Saddlebacku pravděpodobně jen jedním ze stovek sborů v SBC, které budou mít ženy kazatelky. 

Metodisté se pravděpodobně rozdělí a nová denominace bude pravděpodobně po předchozí střílet ohnivé šípy po celá 20. léta 21. století. Ale do konce 30. let se kontroverze roztaví do konsenzu. Obě metodistické denominace budou v podstatě stejné. 

To bude impulsem pro SBC, která jednoho dne, pravděpodobně v 50. nebo 60. letech, konečně potvrdí i existenci křesťanů LGBTQ. Takto to v generačních střetech prostě téměř vždy nakonec dopadne.

Takže moje rada pro denominační vůdce je: přestaňte s tím bojovat. Přestaňte kopat proti přicházejícím změnám. Kultura života je už dávno jinde. Z toho, co vidím, Duch Boží již k tomu dal Boží pečeť schválení a všechny vaše denominace tam nakonec dojdou. Bitvy, které bojujete, a kontroverze, kterými dnes bavíte svět, se stanou konsenzy vašich vnoučat. Nebo alespoň konsenzy těch pár, kteří u vás zůstanou.

Jason KoonJason Koon

Jason Koon je ordinovaným baptistickým kazatelem, který píše na témata víry a politiky. Žije v západní části Severní Karolíny s manželkou a dvěma dospívajícími dcerami. Jeho “téměř ex-evangelikální” blog je na www.jason-koon.com.

Baptist News Global

-krk-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů