Ženy ve službě: 65. Rusudan Gotsiridze

Vyrostla jsem v tradičním baptistickém sboru, kde bylo ženám dovoleno pouze zpívat a modlit se.

Ženy ve službě: Rusudan Gotsiridzeová

Ženy ve službě

Rusudan Gotsiridze

Rusudan Gotsiridze ( narozena 8. února 1975, ve Tbilisi v Gruzínské SSR v Sovětském svazu ) je biskupem1 Evangelikální gruzínské baptistické církve a aktivistka za práva žen. Byla první baptistickou biskupkou v Gruzii. Vystupovala proti genderovému násilí a za rovnost žen a vytvořila mezináboženské dialogy na podporu náboženských menšin. Byla také jednou z prvních členů náboženské komunity v Gruzii, která veřejně podporovala práva LGBT komunity. Vystoupila také na 6. fóru OSN o otázkách menšin o náboženských menšinách v Gruzii.

V roce 2014 získala ocenění International Women of Courage

Zpráva o ordinaci baptistických biskupů1 v Gruzii

Tři biskupové1 ordinováni o Letnicích

zleva doprava: biskup Stephen Platten, arcibiskup Malkhaz Songulashvili, Merab Gaprindašviliová, Rusudan Gotsiridze, Ilia Osefashvili.

Den po svatbě byly podle pravoslavného kalendáře letnice. Mezinárodní hosté, mnozí z jiných baptistických sborů v Gruzii, a samozřejmě baptisté a přátelé z Tbilisi byli přítomni ordinaci kazatelů, diakonů Evangelikální gruzínské baptistické církve (EBC) a tří biskupů v katedrálním baptistickém kostele.

Tito tři biskupové jsou: Merab Gaprindašvili, Rusudan Gotsiridzeová a Ilia Osefashvili.

Bohoslužba začala živým, působivým a dramatickým představením příběhu o Letnicích (Skutky 2) skupinou liturgických tanečníků. 

Kázal generální tajemník BWA Dr. Neville Callam. Předtím toho rána kázal Dr. Callam také v 2. baptistickém sboru v Tbilisi.

Ordinaci provedl arcibiskup Malkhaz Songulashvili za asistence všech přítomných mezinárodních duchovních.

Všechny oslavy tohoto víkendu zakončila recepce v Beteli Centru.

Ordinace tří biskupů byla velkým krokem vpřed v historii Evangelikální gruzínské baptistické církve. Zde jsou prohlášení nově ordinovaných biskupů:

Arcibiskup Malkhaz Songulashvili vítá Meraba Gaprindashviliho

Merab Gaprindašvili:
Podle mého názoru je velkou zodpovědností být ordinován biskupem a vést baptistický sbor v tradiční pravoslavné zemi. Vím, že je to těžké, ale ne nemožné.

Pro mě je důležité navštěvovat místní sbory v regionech. V létě se budu snažit tvrdě pracovat pro dobro místních baptistických komunit. Už jsem si naplánoval, že navštívím kazatelky a laické sestry a bratry v malých skupinkách, budu s nimi upřímně mluvit, naslouchat jejich obavám a dělat, co je v mých silách, abych jim odpověděl. 

Vážím si důvěry a podpory, kterou mi dali, a neustále a důsledně do nich vkládám stejnou důvěru a podporu. Budu se i nadále snažit být lepším služebníkem a zasloužit si tak jejich podporu.

Tři z nás, nově ordinovaní biskupové, jsme připraveni pokračovat v práci, kterou arcibiskup Malkhaz započal před několika lety, a významně přispět k budování zdravější společnosti v Gruzii. 
Arcibiskup Malkhaz Songulashvili vítá Rusudan Gotsiridze

Rusudan Gotsiridze:
Nikdy jsem si nedokázala představit, že bych se odvážila převzít odpovědnost biskupa. Vyrostla jsem v tradičním baptistickém sboru, kde bylo ženám dovoleno pouze zpívat a modlit se.

Právě v tu neděli, kdy jsem byla ordinována, když jsem klečela před oltářem s obrovskou otevřenou biblí nad mou hlavou jediné, co jsem viděla, byl kbelík s kopretinami. Malé květiny se na mě dívaly. A já věděla, že ON je tam se mnou a říká: neboj se, dcero, budu pořád s tebou.
Arcibiskup Malkhaz Songulashvili vítá Iliu Osefashviliho

Ilia Osefashvili:
Je pro mě velkou ctí být ordinován biskupem. Tato ordinace pro mě znamená, že mám velkou odpovědnost před Bohem i lidmi. Je mým upřímným přáním kázat slovo Boží věrně a pravdivě. Chci se starat o ty v naší společnosti, kteří trpí různými potřebami a kteří jsou naší společností zanedbáváni a přehlíženi.
Bohoslužby v katedrále míru v Tbilisi jsou velmi dlouhé. Doma bych se ošívala a soustředila se na hodiny, ale tady mám překvapivou trpělivost a výdrž na dlouhé uctívání. A nedělní bohoslužba byla dlouhá – skoro tři hodiny. 

Shromáždění je méně disciplinované. Hodně lidí přichází a odchází, víc když se shromáždění blíží ke konci. Mobilní telefony často zvoní. Dokonce i během nádherných nových gruzínských zpěvů, které složil člen církve Ramaz Kemularia a které zpívá kvarteto sester, se v pozadí neustále někdo hýbe a mumlá. 

Při shromáždění se však stalo něco důležitého. Rusudan se stala první ženou vysvěcenou na biskupa v Gruzii. Ona, spolu s dalšími kazateli, Merabem a Iliyou, byla požehnána, pomazána a povolána, aby sloužila v nových rolích dohledu a odpovědnosti za Tělo Kristovo a ve sboru Tělo Kristovo, kterým je Katedrála míru ve Tbilisi, tento přeplněný, o letnicích sedmikráskami posetý skromný kostel. 

Kázání Dr. Nevilla Callama, generálního sekretáře BWA, s biskupkou Rusudanou Gotsiridzeovou.

Protože před bohoslužbou chyběl překlad k bohoslužbě v angličtině nebo v jiném jazyku, tucet negruzínsky mluvících duchovních, kteří se zúčastnili, dostávalo na místě pokyny od arcibiskupa Malkhaze. Naznačoval, kdy vstát a sedět, kdy obstoupit stůl pro přijímání, kdy požehnat nebo se modlit. 

Anglikánskému duchovnímu po mé pravici byla předložena miska s kadidlem, ze které měl Malkhaz nabrat dvě lžíce do kouřící kadidelnice, kterou měl před sebou. “Výborně,” zašeptala jsem. “Poprvé v životě,” zašeptal.

A Rusudan, moje přítelkyně a kolegyně, tato nadaná, věrná, silná a krásná žena ve službě, se stala biskupkou Rusudan. Navzdory všem očekáváním. A tady stojím vedle ní, abych se modlila své požehnání pro tento den a pro dny, které budou následovat, a věřím, že Bůh slyší a raduje se, když vidí Rusudan stát, klečet, sloužit a vést.

Během bohoslužby promluvil přítel Malkhaz a zástupci sborů. Duchovní po mé levici vysvětlil, že dříve studoval na pravoslavného kněze a byl nepřátelský vůči baptistům, dokud se nezúčastnil ekumenické konference a nebyl mu přidělen Malchaz jako spolubydlící. Hodiny rozhovorů vedly k přátelství a k náboženské konverzi. To také vedlo ke ztrátě jeho povolání a exkomunikaci z pravoslavného náboženského společenství. Slyšela jsem ho říkat Rusudanovo jméno. Můj překladatel vysvětlil: „Říká, že v očích Boha jsme všichni jedno.“

Heather Entrekinová
květen 2008

ECB Georgia

Poznámka:

1 Pojem biskup v křesťanských církvích označuje různé druhy správců, administrátorů (což může být jeden z dobrých překladů slova). V Novém zákoně apoštolové po nanebevstoupení Ježíše Krista ustanovili další učedníky, aby spravovali jimi založené církevní obce. Ti jsou pak označováni jako biskupové.

Ustanovení těchto biskupů se děje vzkládáním rukou nad ustavovaného a modlitbou. Tato praxe ordinace nových biskupů se dochovala dodnes. Biskup může podobně sám vzkládáním rukou a modlitbou ustanovit jako své spolupracovníky diakony a kazatele (tj. presbytery).

Váha a náplň úřadu biskupa se mezi jednotlivými církvemi liší, u většiny protestantských denominací jsou biskupové voleni a jejich pravomoci bývají zpravidla menší.

Heather Entrekinová

Dr. Heather Entrekinová je Associate Professor v Congregational Health, Director of Dr. of Ministry, na baptistickém teologickém semináři Central Baptist Theological Seminary a hlavním kazatelem ve sboru Prairie Baptist Church v Leawoodu, Kansas, Spojené státy.

-krk-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry