1

Ženy ve službě: 97. Jižní baptistická konvence se mýlí

Ženy ve službě: 97. Jižní baptistická konvence se mýlí

Ženy ve službě

Jižní baptistická konvence se mýlí

Baptistické ženy v kazatelské službě jsou zarmouceny jednáním Jižního baptistického konventu 2023.

Dnes bylo oznámeno hlasování, ve kterém SBC potvrdila rozhodnutí svého výkonného výboru o vyloučení baptistického sboru Fern Creek v Louisville v Ky., kde Linda Barnes Pophamová slouží jako kazatelka, a sboru Saddleback v Lake Forest v Kalifornii za jmenování žen do pastoračních funkcí.

Konvent dále dnes ráno odhlasoval změnu ústavy SBC, podle níž sbor ve spolupráci s konventem potvrzuje, jmenuje nebo zaměstnává jako jakýkoli druh pastora nebo staršího pouze muže kvalifikované podle Písma. Druhé hlasování proběhne na výročním shromáždění SBC v roce 2024, aby mohla být tato změna uvedena v platnost.

Tato hlasování znehodnocují hodnotu a povolání žen k účasti na Božím díle prostřednictvím místního sboru.

Ženy, které slouží jako kazatelky různého druhu v jižanských baptistických sborech, budou čelit mnoha výzvám. Jejich sbory se budou muset rozhodnout, zda změní jejich titul tak, aby již neodpovídal vedení, které poskytují, zda již nebudou ženy v těchto rolích zaměstnávat, zda dobrovolně vyjmou své sbory ze společenství s SBC, nebo zda budou riskovat, že budou v budoucnu vyloučeny ze SBC.

“Tento pozměňovací návrh dále znevažuje ženy.”

SBC svůj postoj k ženám sloužícím jako kazatelky jasně vyjádřila v Baptistické víře a poselství z roku 2000. Tento pozměňovací návrh však ženy dále očerňuje. Vytváří rozdělení, vytyčuje hranice a sděluje, že těla, životy, vedení a služba žen jsou bitevním polem, které má určit, kdo je “in” a kdo “out”. Citové, duchovní a fyzické bezpečí žen je dále ohroženo, když jsou nejen znehodnocovány, ale také využívány v politickém boji denominací.

I když někteří mohou říkat, že sbory, v nichž ženy slouží jako kazatelky, by měly prostě opustit SBC, víme, že věc je složitější.

Pro mnohé je SBC jejich domovem víry. Poskytuje jim zázemí sborů, kde se poprvé setkali s Kristem a pocítili Boží volání. Celý život věrně přispívali misionářům a podíleli se na službách SBC. SBC je jejich rodinou.

Být vyhozen z rodiny nebo být vyhoštěním z rodiny ohrožen není nikdy snadné. A pro ženy, jejichž povolání a vedení způsobí, že jejich sbory, jejich věřící rodiny, zažijí toto vyloučení, jsou postaveny do nemožné situace, zda způsobí bolest svým milovaným sborům, nebo budou věrné Božímu povolání.

Baptist Women in Ministry proto vyjadřuje solidaritu s našimi sestrami, které jsou postiženy tím, že Jižní baptistická konvence nedoceňuje hodnotu a povolání žen.

Opakujeme to, co řeklo více než 3 000 lidí, kteří podepsali náš Otevřený dopis baptistkám – SBC se mýlí. Ženy jsou hodny Božího povolání a nacházejí svobodu v Ježíši Kristu. Ženy jsou stvořeny k obrazu neomezeného a neohraničeného Boha.

Navzdory jednání SBC neexistují u Boha všeho stvoření žádné překážky.

Meredith Stoneová

14. června 2023

Baptist News Global

Meredith Stoneová

Meredith Stoneová

Meredith Stoneová působí jako výkonná ředitelka organizace Baptist Women in Ministry.

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry