Zneužívání: 23. Jak máte nastaveny svoje hranice?

Vaše hranice chrání vaši rodinu i vás a všechno, na čem vám záleží. 

Zneužívání: 23. Jak máte nastaveny svoje hranice?

Zneužívání

Jak máte nastaveny svoje hranice?

Mám vztahy lásky i nenávisti s nastavenými hranicemi. Pozitivní na tom je, že chrání mou rodinu a mě a všechno, na čem mi záleží. 

Před lety jeden přítel řekl: “Vaše právo mávat rukama končí tam, kde začíná můj nos.” To se mi líbí. 

Některá omezení dávají smysl. Pokud jste vlastníkem nemovitosti, máte právo napsat ceduli: Zákaz vstupu. Proč bych se neměl řídit vašimi pokyny? Je vám dovoleno chránit to, co vám patří.

Na druhou stranu mohou být hranice zbytečně omezující. Název tohoto článku je Kde končí chodník, což znamená, že svět nekončí tam, kde končí naše ulice. Za bariérami, které by nás omezovaly, existuje nekonečný výtvor plný fascinujícího života. 

Jsem rád, že výzkumníci, vědci a filozofové posunuli hranice, jinak by život, jak ho známe, neexistoval. Ti, kteří redukují svou zvědavost na to, co jim jejich rodiče říkali, že je v dětství přípustné, jsou nudní lidé.

Ale vraťme se zpět k hranicím: Samozřejmě, že nedostatek hranic může způsobit problémy. Jsou dva typy lidí bez hranic: násilníci a prostitutky. 

Násilník říká, že může mít jakoukoli část někoho jiného, ​​koho chce. Doslova vstupuje do jiné lidské bytosti a pokouší se splynout s tím, co není jeho, a nárokovat si to. Nemá žádné hranice. 

Prostitutka říká, že ji může mít každý. Opět je bez hranic. Nemá žádné hranice.

Ale platí to i naopak: Příliš mnoho hranic je také problém. Takoví lidé žijí ve strachu, jsou strnulí, sebeomezovaní, pěstují autocenzuru, což je hrozný způsob života. 

Příliš málo hranic? Příliš mnoho hranic? Líbí se mi slovo „tak akorát“.

“Když máte pocit, že se zlobíte, rozčilujete nebo jste vyčerpaní, věnujte pozornost tomu, kde jste nenastavili zdravou hranici.” 

Crystal Andrus

“Vhodné hranice vytvářejí integritu.” 

Rae Shagalov

“Čím závažnější dysfunkci jste zažili v dospívání, tím obtížnější jsou pro vás hranice.” 

David W. Earle

„Hranice nejsou špatné. Proto jsou kolem ústavů pro duševně choré zdi.“ 

Peggy Noonan, v knize Patriotic Grace: Co to je a proč to teď potřebujeme.

MARION ALDRIDGE 

Baptist News Global

Marion Aldridge

 Marion Aldridge a jeho milovaná manželka Sally

Marion Aldridge je baptistický duchovní, který nosil mnoho klobouků. Byl kazatelem, manželem, otcem, spisovatelem, cestovatelem, mlovníke, života. Vedl Cooperative Baptist Fellowship v Jižní Karolíně. Cooperative Fellowship začalo asi před dvaceti lety jako alternativa k fundamentalistickému obratu jižních baptistů. Marion na této pozici dobře sloužil 15 let.

Přišel v době, kdy se baptisté měnili. A odvážil se vystrčit krk a mluvit o tom, co je špatného na tom, kam jdeme, a o možnostech neznámé a nejisté děsivé budoucnosti. To mnoho lidí z církve nechtělo slyšet. Takže být takovým kazatelem bylo mnohem těžší, než to vypadalo. 

Ale Marion zůstal. Pastoroval sbory. Psal knihy a skvělé články. A neříkal to, co lidé vždycky chtěli, aby řekl – ale říkal to, co si myslel, že potřebují slyšet. Nikdy nezaparkoval mozek před dveřmi církve

Byl to skvělý den, když byl zvolen do čela South Carolina CBF. Neúnavně pracoval pro věc, ve kterou věřil – a pracoval se sbory, které často nechápaly a někdy byly velmi znepokojené. Ale Marion Aldridge zůstal, s ovcemi tvrdohlavými i ovcemi poslušnými i s ovcemi zlými. 

CBF je velmi hrdá na to, že má někoho s Marionovou hloubkou a odhodláním být naším mluvčím. Měli jsme největší štěstí. 

Kdo je Cooperative Baptist Fellowship v Jižní Karolíně

Cooperative Baptist Fellowship v Jižní Karolíně je společenství baptistických křesťanů a sborů v Jižní Karolíně, kteří sdílejí vášeň pro Velké poslání Ježíše Krista, oddanost baptistickým zásadám víry a praxe a srdce pro misijní službu. Při provádění naší práce spolupracujeme s mnoha partnery po celém státě Jižní Karolína.

Cooperative Baptist Fellowship je křesťanská síť jednotlivců a sborů, které spolupracují na šíření naděje Krista. Naše komunita zahrnuje partnery po celém světě a naše společenství podporuje širokou škálu misií a služeb, které lidem poskytují smysluplné příležitosti, aby svou víru uvedli do praxe.

-van-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry