Zneužívání: 59. Otevřený dopis Elijahovi Brownovi, generálnímu tajemníkovi BWA

Zneužívání: Otevřený dopis Elijahovi Brownovi, generálnímu tajemníkovi BWA

Zneužívání

Otevřený dopis Elijahovi Brownovi, generálnímu tajemníkovi BWA

Jsem rozhořčen zprávou Baptist News Global, že jste využil svého postavení ve Světové baptistické alianci k odvolání T. J. Williamse-Haugera z účasti ve dvou komisích BWA: Mezináboženské komise a Komise pro rasovou spravedlnost.

T. J. Williams-Hauger

Mé rozhořčení spočívá ve dvou rovinách: historie a etika.

I příležitostně se účastnící členové BWA – a zejména ti, kteří byli vybráni do vedení různých komisí a volených vedoucích pozic – si dobře uvědomují, že BWA je postavena na základech baptistických předků, kteří v 17. století opustili Anglii kvůli náboženskému pronásledování.

Nezapomeňte, že naše označení baptisté v sobě nese osten násilí ze 17. století, kdy byli stoupenci Smytha a Helwyse mučeni a popravováni krutým způsobem – pokřtěním k smrti. Ano, byli spoutáni a opakovaně máčeni ve vodě, dokud nezemřeli.

Během následujících staletí se věrní baptisté stali zastánci lidí na okraji společnosti a utlačovaných. K těm marginalizovaným a utlačovaným patřili chudí, rasové menšiny a ženy. V této generaci bychom měli zahrnout i ty, kteří jsou marginalizováni a utlačováni kvůli své genderové orientaci.

Možná si vzpomínáte na kontroverzi z roku 2004, kdy se Jižní baptistická konvence pokoušela použít silové prostředky proti BWA, když jsme odmítli pokárat Billyho Kima, protože korejští baptisté uznávali vedoucí postavení žen.

Byly to zajímavé dny. BWA odolala taktice silné ruky SBC a vyšla z toho silnější. SBC stáhla finanční podporu a BWA se nadále dařilo.

V těch dnech jsem byl uprostřed desítky let trvajícího vztahu s BWA, včetně účasti a vedení v komisích.

Moje etické obavy jsou ostřejší.

S potěšením jsem se účastnil práce v Komisi pro křesťanskou etiku a v pracovní skupině pro teologické vzdělávání. Často jsem četl dokumenty pro etickou komisi. Některé z mých příspěvků byly zařazeny do publikací BWA.

V roce 2009 se BWA sešla v nizozemském Ede a Amsterdamu. Předseda komise Ross Clifford mě pozval, abych přednesl příspěvek na téma Církev a homosexualita. Rád jsem to udělal.

Jen tak mimochodem poznamenávám, že místo konání příspěvku muselo být kvůli zájmu, který vyvolal, změněno.

Příspěvek, který jsem přednesl, nebyl ani polemický, ani bojovný. Byl spíše tázací. Nevznesl jsem otázku: “Co by udělal Ježíš?”, ale pokusil jsem se prozkoumat pastorační – spíše než dogmatické – nuance v současném kontextu.

Od té doby vyšlo mnoho užitečných knih ve stejném duchu. Doporučuji začít knihou Davida Gusheeho Changing Our Mind. Gushee se v ní vyznává ze své konverze, kdy se z rigidního odpůrce homosexuality stal přijímající a uznávající člověk.

Doufám, že přehodnotíte svou ostrou reakci na Williamse-Haugera. Zdá se, že vaše reakce, jak o ní informovala BNG, narušuje integritu místního sboru (která přijímá Williamse-Haugera), a tím i Amerických baptistických sborů USA.

Co považuji za ještě znepokojivější, je jazyk, který jste údajně použil jako způsob, jak Williams-Haugera donutit, aby v tichosti odstoupil ze zvolených funkcí v BWA. BNG uvádí, že jste mu vyhrožoval honem na další “homosexuály”, kteří se podílejí na práci BWA. Williams-Hauger řekl BNG, že jste mu řekl: “Pokud to neudržíš v tajnosti, budu nucen najít další gaye.”

A samozřejmě doufám, že se vám podaří být v této věci transparentnější. Vaše odmítání odpovědět na otázky BNG je ohromující ukázkou neústupnosti.

Jste přece veřejně činná osoba, která má veřejnou odpovědnost.

Richard Wilson

Baptist News Global

Richard Wilson

Richard Wilson

Richard Francis Wilson je emeritním profesorem náboženství na Columbus Roberts Department of Religion na Mercer University.

-tep-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry