Zneužívání: 64. Přijetí šikmé plochy

Zneužívání: Přijetí šikmé plochy

Zneužívání

Přijetí šikmé plochy

Byl jsem takovým dítěem. Znáte to. Ten, který se ptal. Na otázky, na které učitel opravdu nechtěl odpovídat. Na otázky jako: “Opravdu Bůh stvořil svět za šest kalendářních dní? Copak nevíte, že věda říká, že to trvalo miliony let?”. Nebo: “Jak se všechna ta zvířata opravdu vešla na archu? Jak víme, že tam byly zastoupeny všechny druhy?”

Víte, můj táta se neúčastnil bohoslužeb a máma s nimi byla sotva spojená. Nikdy mě doma neučili, že se nemám ptát. Až později jsem se naučil, že je důležité, abych svým dobrovolným, laickým, minimálně vyškoleným, ale tak velmi věrným učitelům nedělní školy nedělal potíže. Byl jsem jen zvědavý student, který se snažil co nejlépe sladit informace, které jsem dostával z více zdrojů.

Ano, byl jsem takový kluk.

A stále jím jsem.

V osmdesátých a devadesátých letech jsem se snažil sladit způsob, jakým někteří lidé četli slova Pavlových listů s Ježíšovými slovy v evangeliích. To jsem ještě musel chodit do semináře a hlouběji se zabývat biblickými dějinami a exegezí. Zdálo se mi však, že pravdy připisované Ježíši v evangeliích nesouhlasí s úzkým a výlučným způsobem, jakým někteří lidé čtou Pavlovy listy.

Když jsem četl Ježíšova evangelia, měl jsem problém vidět v Písmu toto vyloučení.

Jako vysokoškolský profesor jsem se snažil vidět toto vyloučení v Písmu, když jsem se díval do tváří svých studentek, které se cítily povolané ke službě, žen, které věděly, že jejich šance pracovat v církvi jsou přinejlepším mizivé.

Těžko jsem viděl toto vyloučení v Písmu, když jsem se díval do tváří svých homosexuálních studentů, kteří prostě chtěli být tím, kým jsou, ale nežili ve společenstvích, kde by to bylo bezpečné. Jediným bezpečným místem pro ně bylo schovat se.

“Naučil jsem se exegetickou gymnastiku, která byla nutná k tomu, aby těchto několik veršů sloužilo programu vyloučení a podřízení se, podřízení se bílé mužské moci.”

Chodil jsem do semináře a soustředil se na biblická studia a teologii. Naučil jsem se mnoha způsobům, jak číst Pavla. Naučil jsem se, jak záleží na kontextu. Naučil jsem se, že existuje jen několik veršů, které byly použity k utlačování žen, barevných a sexuálních menšin. Naučil jsem se exegetickou gymnastiku, která je nezbytná k tomu, aby těchto několik veršů sloužilo agendě vyloučení a podřízení se, podřízení se bílé mužské moci.

Po těchto letech studia jsem si přesto uvědomil, že Ježíšova etika lásky je nití, která drží celé Písmo pohromadě, inkluzivní etika lásky. Naučil jsem se, že veškerá exegetická gymnastika světa nemůže přebít Ježíšovu lásku, o níž svědčí Písmo.

Jaká je tedy naděje pro naši společnou budoucnost?

Nakonec jsme se začali učit, že Ježíšova etika lásky nás vyzývá k začlenění barevných lidí, i když nás čeká ještě dlouhá cesta, než to uvedeme do praxe.

Nakonec se naučíme, že Ježíšova etika lásky nás vyzývá k plnému zapojení žen, i když k tomu, abychom to uvedli do praxe, máme ještě hodně daleko.

A nakonec se naučíme, že Ježíšova etika lásky nás vyzývá k plnému začlenění LGBTQ lidí, i když k tomu máme ještě velmi daleko.

“Říkají to, jako by to byla nějaká hrozba.”

Náboženští fundamentalisté a kalvinisté nám v poslední době říkají, že podpora žen v kazatelské službě povede naše sbory na šikmou plochu směrem k přijímání lidí, kteří jsou gayové, lesby, transgenderové osoby a queer.

Říkají to, jako by to byla nějaká hrozba. Říkají to proto, aby lidi odradili od přijetí začlenění žen jako plnohodnotných partnerů ve vedení služby. Říkají to proto, aby popřeli dary a povolání žen jako vyšších pastorů. Říkají to jako nějakou zastrašovací taktiku.

Já říkám, pojďte dolů po skluzavce!

Vede ke svobodě milovat všechny ve jménu Ježíše. Sjeďte dolů a pozvěte své přátele. Jděte dál a obejměte celé lidstvo – ženy, muže, chudé, bohaté, černochy, hnědé, bílé, domorodce, přistěhovalce, heterosexuály, gaye, lesby, transsexuály, queer – všechny stvořené k Božímu obrazu.

Sklouzněte po té kluzké skluzavce inkluze. Tam na vás bude čekat Ježíš.

Charlie Fuller

Baptist News Global

Charlie Fuller

Charlie Fuller

Charlie Fuller získal titul doktora duchovní služby na Baptistickém teologickém semináři v Richmondu a titul magistra teologie na Truettově semináři Baylorovy univerzity – poté, co předtím získal tři tituly v hudebním vzdělání.

Dříve působil jako děkan pro výtvarné umění na Baptistické univerzitě v Ouachitě, kazatel pro sborový život ve Druhém baptistickém sboru v Little Rocku a výkonný pastor ve First Baptist Church of the City of Washington, D.C.

Je také bývalým ředitelem sboru CenturyMen. S manželkou Cindy nyní žijí ve Waco v Texasu, kde jsou členy baptistického sboru Lake Shore. V současné době působí jako dočasný služebník hudby ve Wilshire Baptist Church v Dallasu.

-van-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry