Zprávy: 12. Naléhavá žádost o modlitby za sbor na Haiti

Ozbrojený útok při bohoslužbě v baptistickém sboru.

Zprávy: 12. Naléhavá žádost o modlitby za sbor na Haiti

Zprávy

Naléhavá žádost o modlitby

Dostali jsme zprávu, podle které ozbrojení bandité zaútočili na První baptistický sbor v Port-Au-Prince na Haiti dnes během ranní bohoslužby.

Byl zabit diakon a jeho manželka byla unesena.

Shromáždění v Prvním baptistickém sboru v Port-Au-Prince na Haiti

Sdílejte prosím tuto naléhavou žádost o modlitby a modlete se za tento historický baptistický sbor, který byl založen v roce 1836.

Modlete se za bezpečné vydání členky sboru, která byla unesena, a za Haiti, protože i nadále čelí mnohým bezpečnostním rizikům.

Fotka ze shromáždění tohoto sboru byla pořízena během předchozí návštěvy generálního tajemníka BWA Elijah Browna.

#PrayForhaiti.

Eliah Brown

World Baptist Alliance

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů