Zprávy: 2. FLESH NEWS z Lovosic!

FLESH NEWS ze shromáždění k 10. výročí baptistického Sboru Petra Chelčického v Lovosicích

Zprávy: 2. FLESH NEWS z Lovosic!

Zprávy

FLESH NEWS z Lovosic!

V květnu tohoto roku uplynulo 10. let od založení Sboru Petra Chelčického v Lovosicích.

Vzhledem k protikovidovým opatřením jsme si výročí připomněli s měsíčním zpožděním v neděli 20. 6. 2021.

Při bohoslužbách v Kapli u věžáku místní kazatel zdůraznil skutečnost, že založení sboru před 10 lety bylo vlastně již několikátým upgradem původního probuzeneckého společenství českých krajanů v polském Zelově ve druhé polovině 19. století. Předchozí upgrady byly dva.

Na přelomu 19. a 20. století někteří příslušníci zelovského sboru společně s dalšími z jiných míst založili obec Mirotín na Volyni aby se pak po druhé světové válce vrátili do země svých předků a dali vzniknout sboru v Lovosicích.

Z lovosického sboru novým upgradem po více než 50 letech vzniknul Sbor Petra Chelčického.

Když se upgrade povede, je to velmi užitečná věc. Vzniká obvykle jako reakce na měnící se poměry a brání tomu, abychom ustrnuli zaměřeni jenom na sebe sama, na sborový provoz, tradice a zvyklosti. Pomáhá vrátit se k základu křesťanské víry, ke Kristu, k jeho slovům a příkladu života.

Nyní je třeba zůstat pružní ve víře, lásce a naději a dávat si pozor, aby nás nezastihly staré známé křeče povýšenosti a sebestřednosti.

Kázání měl bratr kazatel Radek Pospíšil, který nás spolu s manželkou Katkou a třemi dětmi, poctil svou návštěvou. S Radkem se samozřejmě dobře známe, v původním lovosickém sboru byl před časem kazatelem.

Mluvil na Podobenství o marnotratném synu, o tom, jak Ježíš tímhle příběhem reagoval na výtky svých oponentů. Nelíbilo se jim, že se přátelí s lidmi, které oni sami už odepsali, protože v jejich očích nebyli náležitě zbožní. Jenže Pán Bůh už je takový, neláme nad námi hůl, hledá nás jako pastýř ztracenou ovci, jako selka ztracenou minci. Trpělivě čeká, až se vrátíme domů.

No, a když to člověku dojde a přizná si, že leccos zvoral a pokazil, když se rozhodne pro návrat, Otec na něj čeká a vystrojí hned na to velkou hostinu.

Jediný, kdo radost nemá, je starší bratr. Kraličtí pro takové nespokojené lidi používají přiléhavý staročeský výraz “reptáci”. Z podobenství plyne, že Bůh je nekonečně milosrdný a všichni, kdo s tím mají problém, nepochopili s kým mají tu čest.

Odpolední pohoda u prostřeného stolu s 
náležitými rozestupy.

Odpoledne po bohoslužbách se většina účastníků bohoslužeb sešla ještě jednou na kafe k neformálnímu popovídání si s hosty. Bylo to venku na travnatém dvorku v kopcích a ačkoli slunce pražilo o sto šest, povídat bylo o čem a všichni jsme si to náramně užili. Jenom nám chyběli první kazatel sboru Pavel Vychopeň s manželkou Dášou, kteří se nemohli zúčastnit. Tak někdy příště!

Nezbývá, než si přát, aby nám tenhle Chelčického upgrade vydržel, s Boží pomocí, co nejdéle.

-SPeCH-

Více z historie Sboru Petra Chelčického si můžete přečíst zde.

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů