Zprávy: 93. Baptisté v Mariupolu hlásí zkázu města

Ruské bombardování ničí domy, činžovní domy a komplexy.

Zprávy: 93. Baptisté v Mariupolu hlásí zkázu města

Zprávy

Ústřední baptistický sbor v Mariupolu hlásí zkázu města

Asi 300 lidí se skrývá v suterénu Ústředního baptistického sboru v Mariupolu.

Stejný počet lidí je v dalším mariupolském baptistickém sboru.

Baptisté hlásí: „V našem městě jsou hrozné ruiny, továrny hoří, obchody jsou zavřené. Ruské jednotky ničí domy, činžovní domy a komplexy, je zde spousta tanků, všechno ničí.

Z města se nedostanete, obklíčily ho tanky. Mnoho lidí ztratilo své blízké a příbuzné. Neexistuje žádné spojení, žádné silnice, zkáza je všude…“

Naší modlitbou je nyní Žalm 69:5-15:

„Víc než vlasů na mé hlavě je těch, kdo mě bez důvodů nenávidí; zdatní jsou, kdo umlčet mě chtějí … má modlitba spěje, Hospodine, k tobě. … vysvoboď mě z tonutí v bahně… ať jsem vysvobozen od svých nepřátel a z hlubokých vod.”

Koordinační centrum Jednoty Ukrajinských Baptistů během války

-krk-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry