Zprávy: 251. Baptistické ženy v kazatelské službě přibývají

Každá ordinace, povolání, instalace a pozitivní zkušenost baptistické ženy ve službě, kterou tato zpráva představuje, je důvodem k oslavě.

Zprávy: 251. Baptistické ženy v kazatelské službě přibývají

Zprávy

Baptistické ženy v kazatelské službě přibývají

Průzkum Baptist Women in Ministry odhalil, že každá čtvrtá žena v kazatelské službě byla sexuálně obtěžována nebo sexuálně napadena, když sloužila v prostředí své kazatelské služby.

Přibližně polovina (51 procent) respondentů v průzkumu Baptist Women in Ministry, který provedli loni na podzim, uvedla, že o sexuálním obtěžování a napadení se v jejich sborech diskutovalo zřídka nebo vůbec.

„Odborníci tvrdí, že míra sexuálního napadení a obtěžování je ve skutečnosti pravděpodobně vyšší, než ukazují statistiky, protože většina případů zůstává neohlášená,“ napsala Laura Ellis, projektová manažerka baptistických žen v kazatelské službě a autorka výroční zprávy.

„Některé oběti se stydí a bojí se, že budou umlčeny, nebude jim věřeno nebo že dokonce budou obviňovány. Mnoho obětí má problém označit svou zkušenost za obtěžování nebo napadení a je snazší dělat, jako by se to nikdy nestalo. I když byl průzkum BWIM anonymní, je pravděpodobné, že skutečný počet postižených žen je vyšší.“

Baptist Women in Ministry zveřejnily výsledky průzkumu jako součást své výroční zprávy o stavu žen v životě baptistů. Vyšla 21. června, týden poté, co se delegáti do Jižní baptistické konvence zabývali zprávou o řešení sexuálního zneužívání v SBC a diskutovali o tom, zda přerušit vztahy se sboremí, který ordinoval tři ženy jako kazatelky.

SBC nebyla jednou ze zkoumaných baptistických skupin. Vyznání víry (Baptistická víra a poselství) této konvence z roku 2000 uvádí: „Zatímco muži i ženy jsou nadaní pro službu v církvi, úřad pastora je omezen na muže, kteří jsou kvalifikováni Písmem.“

Průzkum odhaluje, že ženy ve službě čelí překážkám

Průzkum odhalil, že 86 procent respondentek uvedlo, že se potýkají s překážkami ve službě kvůli svému pohlaví.

Přibližně šest z 10 (59 procent) z těch, které odpověděly na tento průzkum, uvedlo, že se ve své službě cítí přehlíženy nebo umlčeny, 63 procent uvedlo, že bojují o místo u stolu, a 59 procent uvedlo, že jejich úsudek byl v jejich oblasti zpochybňován z důvodu odbornosti. Sedm z 10 žen (72 procent) uvedlo, že musí poskytnout více důkazů o své způsobilosti než jejich mužské protějšky.

V mnoha oblastech průzkum odhalil, že ženy s barevnou pletí zažívají překážky ve službě ještě častěji než bílé ženy.

Pokud jde o plat, asi polovina (49 procent) uvedla, že ženy v kazatelské službě nebyly placeny stejně jako jejich mužské protějšky.

Nárůst počtu kazatelek a spolukazatelek

Zpráva o stavu žen v životě baptistů 2021 odhalila nárůst celkového počtu kazatelek a spolukazatelek. V roce 2015 tato organizace oznámila jejich počet 174, zatímco v roce 2021 oznámila 272 kazatelek – částečně kvůli údajům z dalších skupin a částečně kvůli skutečným nárůstům ve skupinách zkoumaných v roce 2015.

Baptist Women in Ministry v roce 2015 shromáždila informace o těchto baptistických kongregacích: Alliance of Baptists, Cooperative Baptist Fellowship, Baptist General Association of Virginia, Baptist General Convention of Texas a District of Columbia Baptist Convention. Zpráva za rok 2021 také zahrnovala údaje z American Baptist Churches USA a General Baptist State Convention of North Carolina.

Každá denominační skupina zahrnutá do této zprávy kromě jedné zaznamenala nepatrný nárůst procenta žen-kazatelek ve svých kongregacích. Výjimkou byla baptistická konvence District of Columbia, ve které počet žen v kazatelské službě vzrostl z 8,9 procenta v roce 2015 na 17,1 procenta v roce 2021.

Zatímco však CBF vykázala procentuální nárůst, celkový počet žen kazatelek se v jejích sborech snížil ze 117 v roce 2015 na 105 v roce 2021. Počet sborů přidružených k CBF se během tohoto období snížil z 1800 na 1422.

‘Ještě hodně práce’

Meredith Stone

„Každá ordinace, povolání, instalace a pozitivní zkušenost baptistické ženy ve službě, kterou tato zpráva představuje, je důvodem k oslavě. Ale baptistické ženy si zaslouží bezpečná místa, kde budou potvrzovány, respektovány a zmocněny ke službě,“ řekla Meredith Stone, výkonná ředitelka Baptist Women in Ministry.

“Bohužel tato zpráva odhaluje, že je ještě potřeba udělat hodně práce, aby se spravedlivý baptistický svět pro ženy stal realitou.”

Počet kazatelek a spolukazatelek ve sborech přidružených k Baptist General Convention of Texas mírně vzrostl, z 25 v roce 2015 na 33 v roce 2021.

Baptist General Association of Virginia zaznamenala podobný mírný nárůst v počtu kazatelek a spolukazatelek – 48 v roce 2021 ve srovnání s 38 v roce 2015.

Texas Baptists a Baptist General Association of Virginia jsou jedinečně situovány jako státní konvence, které umožnily kongregacím autonomii nazývat ženy staršími kazatelkami. Obě však zaznamenaly pouze nepatrný nárůst, pokud jde o ženy sloužící jako kazatelky nebo spolukazatelky od roku 2015 do roku 2021,“ řekla Stone.

„V případě žen, které byly sborem marginalizováni, autonomie – i když nezbytná a oslavovaná – nestačí k tomu, abychom viděli pokrok v podobě toho, že více žen stvořených k Božímu obrazu bude moci plně využívat své dary a povolání ve službě sboru. Aby se tyto statistiky posunuly kupředu, bude zapotřebí koordinovanějšího a viditelnějšího úsilí v oblasti vzdělávání, obhajoby a uznání v rámci těchto denominačních skupin.“

Postavení žen v teologickém vzdělávání

Baptist Women in Ministry oznámila, že do magisterských studijních programů na Baylor University’s Truett Theological Seminary se v roce 2021 zapsalo 129 studentek ve srovnání se 122 v roce 2015. Organizace uvedla, že sedm studentek na Truett Seminary v roce 2021 získalo titul Doctor of Ministry, ve srovnání se dvěma v roce 2021 2015.

Logsdon Seminary na Hardin-Simmons University měl v roce 2015 celkem 47 žen v magisterských studijních programech a dvě ve studijním programu Doctor of Ministry. Správci HSU hlasovali v únoru 2020 pro uzavření Logsdonského semináře.

Baptistický teologický seminář v Richmondu měl v roce 2015 celkem 29 studentek v magisterských studijních programech a sedm ve studijním programu Doctor of Ministry. Seminář v roce 2019 uzavřel své brány.

„Uzavření těchto dvou seminářů znamenalo pro ženy méně možností absolvovat seminářové studium v baptistickém kontextu a také méně příležitostí pro muže, aby studovali po boku žen a s ženami v jedinečně baptistickém prostředí,“ napsala Ellis ve výroční zprávě.

Ken Camp

Baptist Standard

-van-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry