Zprávy: Kde jsou křesťané nejvíce pronásledováni 2021

Nejdůležitější podpora, kterou můžeme poskytnout.

Zprávy: Kde jsou křesťané nejvíce pronásledováni 2021

Zprávy

CELOSVĚTOVÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ KŘESŤANŮ

Kde jsou křesťané nejvíce pronásledováni

je zobrazeno na mapě světa

Prvních 50 zemí, kde křesťané čelí největšímu pronásledování a diskriminaci kvůli své víře:

World Watch Index je omezen na 50 zemí. Proto nelze uvést všechny země s vysokou až velmi vysokou úrovní pronásledování. Zde je 26 dalších zemí s vysokou až velmi vysokou úrovní pronásledování a diskriminace:

Tváře pronásledování

Čísla nemají tvář, ani hlas. Právě za nimi jsou trpící muži, ženy a děti. Zde jsou příběhy několika jednotlivců, kteří jsou pronásledováni pro svou víru v Ježíše Krista. Představují miliony dalších křesťanů a také jim dávají tvář.

Haile je ve vězení 17 let
Jednoho dne pro něj přišla policie
a odvedla Haileho pryč
– jeho syn (18 let) si ho vůbec

nepamatuje.
Kiro přežil útok
Kiro ztratil příbuzné po útoku
na svůj sbor, po kterém dostával
výrůžky smrtí. Svým

pronásledovatelům odpustil.
Sitara byla bita
Pokaždé, když šla do
sboru, její otec ji bil
a odpíral jí večeři.
Ale zůstala věrná
Bohu.
Adolfina a Imeldo byli
vyhnáni

Protože Imeldo hlásal
křesťanskou víru, byl
uvězněn a jeho sbor zničen.
Poté byli oba vyhnáni.
Dairos byl uvězněn jako
teenager

Dairos vyprávěl o Ježíši
již v mladém věku,
byl kvůli tomu zbit a uvězněn.

Nurul byl svými sourozenci
obrán o dědictví

Nurulovi sourozenci
nejprve jeho víru
tolerovali. Ale jak v jeho
domě rostl sbor, vzali mu
dědictví po rodičích.
Rose ztratila manžela
Rose se doma rozloučila,
protože potřebovala jít
na lékařskou prohlídku.
Nečekala, že svého manžela
už neuvidí živého.
Násir je ve vězení
Protože Násir zpíval křesťanské
písně a četl Bibli, prý tím
“ohrozil národní bezpečnost”.
Proto je ve vězení.

“Probuď se a posilni to,
co umírá.”

ZJEVENÍ 3:2

Modlitba za pronásledované křesťany

Nejdůležitější podpora, kterou můžeme poskytnout

První, o co nás pronásledovaní křesťané žádají, je modlitba. Více než cokoli jiného cítí naši lásku a podporu prostřednictvím našich modliteb. Proto je modlitba jedním z nejdůležitějších pilířů naší služby.

Darujte finanční dar na pomoc pronásledovaným

Svým darem výrazně změníte životy pronásledovaných křesťanů. Chtěli bychom vám z celého srdce poděkovat!

Bez vaší finanční podpory by služba pro naše pronásledované sourozence nebyla možná. Četné projekty, které realizujeme společně s našimi partnery ve více než 70 zemích, lze realizovat pouze s pomocí tisíců křesťanů v Německu a po celém světě.

Svým darem výrazně změníte životy pronásledovaných křesťanů. Rádi bychom vám za to jménem našich sourozenců z celého srdce poděkovali!

ONLINE DÁRCOVSTVÍ DAROVACÍ ÚČTY

Více informací o dárcovství naleznete zde .

OPEN DOORS

-kvk-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů