Zprávy: Petr Jersák 1944 – 2022

V tichém zármutku vám oznamujeme, že po krátké nemoci 31. ledna odešel do nebeského domova náš milovaný manžel, tatínek, bratr, strýc, dědeček a tchán, pan Petr Jersák.

Zprávy: Petr Jersák 1944 - 2022

Ježíš řekl: “Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, nezemře na věky.” Jan 11, 25-26

Zprávy

Petr Jersák 1944 – 2022

Stáhnout parte:

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Česká republika nebo facebookovou skupinu Zpravodaj baptistických sborů