Zprávy: 42. Ruský kazatel riskuje zničení domu kvůli konání bohoslužeb

Další příklad porušování náboženské svobody v Rusku.

Zprávy: 42. Ruský kazatel  riskuje zničení domu kvůli konání bohoslužeb

Zprávy

Ruský kazatel riskuje zničení domu kvůli konání bohoslužeb

Kazateli v Rusku by úřady mohly strhnout dům poté, co tam vedl údajně nezákonná církevní shromáždění.

Městská správa Novorossijsku podala v květnu 2020 žalobu na kazatele Vitalije Baka, který je vůdcem baptistické komunity v jižním Rusku, a nařídila demolici jeho domu, protože se zde konaly bohoslužby.

Podle ruského práva nemohou komunity se statutem náboženské skupiny vlastnit majetek, a proto se musí scházet v obytných budovách. Nemovitost byla předtím uzavřena úřady v červenci 2019 na základě stejných obvinění. 

“Koupil jsem tento dům pro sebe a svou rodinu. Ruské zákony říkají, že mohu pořádat náboženská setkání ve svém soukromém vlastnictví, a tak jsem to dělal, dokud si pro nás nepřišly úřady.

Začalo to hrozbou soudního řízení a vyvrcholilo to razií během bohoslužby a nuceným uzavřením budovy. Nyní nemohu používat svůj vlastní majetek, moje náboženská komunita se nemá kde scházet a můj dům může být zdemolován,” řekl Bak křesťanské advokátní skupině ADF International.

Dům baptistického kazatele Vitalije Baka

ADF obvinila ruské úřady z porušování práv kazatele Baka na svobodu vyznání a podala žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva, aby znovu otevřel jeho dům jako místo bohoslužeb. 

V dopise soudu se píše: “Nikdo by neměl být pronásledován kvůli své víře. Každý má základní právo zvolit si své náboženství a vyznávat je sám i s jinými, veřejně i soukromě.” 

“To je hluboce znepokojující pro náboženské menšiny v Rusku. Náboženské komunity by měly mít možnost konat bohoslužby bez zásahu vlády. Případ kazatele Baka představuje nebezpečný návrat do temnějších časů historie, kdy místa konání bohoslužeb znevýhodněných náboženských skupin byla běžně zavírána a dokonce demolována pod záminkou údajných porušení správních opatření.“

Otče,

prosíme za všechny, kteří čelí pronásledování pro svou víru ve vás. Přibliž se k nim a posiluj je v jejich víře. Modlíme se za pastora Baka a jeho sbor, aby Tě mohli uctívat bez obav z vládních zásahů.

Požehnej jim a chraň ten dům před demolicí.

Amen. 

Heather Preston

Christian News

-krk-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry