Zprávy: 233. Slavnost dětí ve sborech na Ukrajině

Tyto akce pro děti letos doprovází bolest a obavy o děti uzavřené v aktivních bojových zónách. 💔

Zprávy: 233. Slavnost dětí ve sborech na Ukrajině

Zprávy

Slavnost dětí ve sborech na Ukrajině

Poslední květnová neděle se stala dobrou tradicí pro místní sbory na Ukrajině modlit 🙏 za děti 👧👦.

V tento den bratři a sestry děkují Bohu za dokončení školního roku a žehnají dětem na letní prázdniny.

Mezi takové patří i baptistický sbor ve Vinicii, kde se konala bohoslužba za účasti dětského sboru.

Kazatel Pavel Trošin oslovil děti a učitele s poučením.

A potom se celý sbor společně se staršími modlil.

Tuto a další akce pro děti letos doprovází bolest a obavy o děti uzavřené v aktivních bojových zónách. 💔

Podle oficiálních údajů z rána 1. června 2022 bylo v důsledku plné ruské agrese zraněno nejméně 689 dětí. 💔

Z nich je 446 zraněných a 243 mrtvých. A to nejsou konečná čísla, protože na Ukrajině je stále krvavá válka.

Євангельські християни-баптисти України

-krk-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry