Zprávy: 264. Výzva vedení ruských baptistů u příležitosti vyhlášení částečné mobilizace

Kdo se dokáže vcítit do atmosféry, v níž toto prohlášení vzniklo, tak tuší, že v Rusku jde do tuhého.

Zprávy: 264. Výzva vedení ruských baptistů u příležitosti vyhlášení částečné mobilizace

Zprávy

Mobilizace v Rusku

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil kvůli ztrátám na Ukrajině částečnou mobilizaci. Pronesl to ve svém předtočeném projevu. Podle jeho slov je mobilizace nutná „pro obranu území Ruska“.

Ukrajinské obránce označil několikrát za neonacisty a zároveň slíbil, že Rusko zabezpečí referenda o připojení k federaci v obsazených oblastech Ukrajiny. V rámci částečné mobilizace bude povoláno 300 tisíc rezervistů, uvedl podle agentury TASS ruský ministr obrany Sergej Šojgu.

Prezidentský dekret o mobilizaci obsahuje tajný sedmý dodatek. Objevily se zprávy, že je v němu uveden počet mobilizovaných vojáků, který prý může být až 1 000 000 osob.

Zprávy o vyhlášení mobilizace vyvolala v různých městech Ruska demonstrace proti válce a proti mobilizaci.

Na zprávu o mobilizaci v Rusku reagovali ruští baptisté, kteří včera, v den mobilizace, vydali výzvu k mobilizaci.

Z dob komunistického režimu známe, jak se musela opatrně volit slova, aby nenarazila a zároveň se aspoň jinotajně vyjádřil postoj.

Zde není vyřčeno zakázané slovo válka (viz kontext zmíněné biblické citace) ale zato neschází jeho protiklad – mír.

Kdo se dokáže vcítit do atmosféry, v níž toto prohlášení vzniklo, tak tuší, že v Rusku jde do tuhého.

Výzva vedení ruských baptistů u příležitosti vyhlášení částečné mobilizace

Dnes byla v Rusku vyhlášena částečná mobilizace. Pro občany naší země je to znepokojivá zpráva.

V této souvislosti má zvláštní význam poslání církve. Neměli bychom panikařit nebo být překvapeni vším, co se ve světě děje. O tom Kristus promluvil ke svým učedníkům:

„Hle, neděste se, neboť to všechno musí být“ (Matouš 24:6). 

Jakékoli starosti vzbuzují touhu po modlitbě a my se musíme sjednotit v modlitbách, abychom si jako Kristova církev zachovali ve svém srdci pokoj a naději v Boha. 

Modlete se za duchovní probuzení lidí, protože potíže probouzejí hledání Boha. Modlete se za naše rodiny, zvláště za ty v armádě. Modlete se za mír mezi národy.

Stejně tak naše evangelizace nesmí přestat. Lidé mají mnoho otázek, na které hledají odpovědi. Dnešní církev by měla být jasným majákem ukazujícím na pravou cestu k míru, cestu od nenávisti k bratrské lásce.

Důvěřujme Božímu vedení a uvědomme si, že se nic neděje bez Jeho vůle.

Zítra, 22. září 2022, navrhuji, aby se ruské sbory ECB spojily v modlitbě a půstu za výše uvedené potřeby. Zahrňme tyto žádosti do nedělních sborových modliteb.

Bůh vám žehnej!

Viktor Ignatenkov

Ruský svaz evangelikálních křesťanů – baptistů

21. 09. 2022

Viktor Ignatenkov

Viktor Vladimirovič IGNATENKOV je první místopředseda Ruského svazu evangelikálních křesťanů baptistů (RS ECB).

-ph-

Můžete také navštívit naši facebookovou stránku Baptisté – Síť víry nebo facebookovou skupinu Zpravodaj Baptisté – Síť víry