Výsledky hledání pro: Izrael

Kázání: 199. Bůh nás žádá o ruku

Kázání: 199. Bůh nás žádá o ruku

Kázání: Evangelium je v češtině radostná zpráva. Asi tak, jako když dostanete oznámení, že se dva lidé budou brát a současně s oznámením i kartičku, kde vás snoubenci zvou ke svatebnímu stolu. Nebo asi tak, jako když před vámi najednou z ničeho nic poklekne váš partner a požádá vás o ruku. Prostě dobrá zpráva.

Svědectví: 95. Jsem dítě pouště
| | | |

Svědectví: 95. Jsem dítě pouště

Svědectví: Při zahájení oslav 40. výročí založení organizace Baptist Women in Ministry vyznáváme, že naše historie je plná putování po poušti. Byla to náročná cesta, ale na cestě je čekala i překvapení: naděje ve společenství, rostoucí počet žen ordinovaných a sloužících ve služebních pozicích, stipendia a programy, které pomáhají ženám učit se a prospívat.

Svědectví: 99. Matka rukojmího vypráví o strastiplném utrpení
|

Svědectví: 99. Matka rukojmího vypráví o strastiplném utrpení

Svědectví: Matka rukojmího vypráví o strastiplném utrpení posledních 100 dní v Gaze. Goldbergová je příbuznou pouze jednoho ze 136 rukojmích. Kromě rukojmích, kteří potřebují modlitbu, prožívají tisíce jejich blízkých pomalu se rozvíjející trauma a někdy se cítí beznadějně. I když budou jejich blízcí propuštěni, jejich životy už nikdy nebudou stejné.

Kázání: 197. A basta!
| |

Kázání: 197. A basta!

Kázání: Nevíme, co nás v roce novém čeká. Proto přijde vhod jedno z posledních slov na poslední stránce poslední biblické knihy, kde nám Ježíš vzkazuje: „Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“ A úplně poslední věta celé Bible pak zní: „Milost Pána Ježíše se všemi.“ A basta! Co víc můžeme v nejisté době chtít?

Kázání: 196. O černých labutích
|

Kázání: 196. O černých labutích

Kázání: Černé labutě mohou být pozitivní, jako právě třeba sametová revoluce, nebo i negativní. Kdo například mohl čekat, že po pandemii covidu vtrhne Rusko na Ukrajinu, vystřelí ceny energií a přijde inflace? Koho napadlo, co provedou teroristé z Hamásu na území Izraele a co bude následovat? Kdo předvídal, jaká hrůza se odehraje těsně před Vánoci na Filozofické fakultě v Praze?

Svědectví: 93. Od Díkůvzdání přes advent k Vánocům
|

Svědectví: 93. Od Díkůvzdání přes advent k Vánocům

Svědectví: Většina teologů a kazatelů se zaměřuje na spasení jako vysvobození, na mocné Boží činy, které nás vysvobozují z otroctví, útlaku, hladu, pandemií, hříchu a smrti. Exodus, návrat z vyhnanství, kříž, velké dramatické zázraky toho či onoho druhu. Spása ve Starém zákoně souvisela také s úrodou, stády a dětmi, s každodenním Božím zaopatřením, které nám pomáhá prospívat. Každodenní dar života, drobná každodenní uzdravení, narození dítěte, jídlo, které jíme, láska rodiny a přátel, obyčejné, ale ne všední způsoby, kterými Bůh udržuje náš život a přináší dobro, radost a pohodu: šalom.

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro děti 2. lekce
| | | | | | |

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro děti 2. lekce

Vzdělávání: Baptist Women in Ministry a Cooperative Baptist Fellowship představily nový vzdělávací program, který má našim sborům poskytnout biblický základ pro přijetí a uznání povolání žen ke kazatelské službě a do vedení sboru, a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení. Druhá lekce z Kurzu pro děti, který vám umožní vést ve svém sboru vzdělávací skupinky dětí na téma rovnoprávně povolaných žen ke kazatelské službě.

Politika: 37. Amerika zřejmě směřuje k náboženské občanské válce
|

Politika: 37. Amerika zřejmě směřuje k náboženské občanské válce

Politika: Do Ameriky se blíží občanská válka. Ačkoli se běžně věří, že náboženské násilí je “zbraní slabých”, kterou podněcují křivdy menšin, častěji se jedná o “zbraň silných”, která je namířena proti marginalizovaným a utlačovaným menšinovým komunitám. Tuto dynamiku vidíme i v dnešních Spojených státech, kde největší hrozbu představuje ideologie obecně známá jako “křesťanský nacionalismus”.

Politika: 42. Možná jsou v této válce přece jen nějací “hodní hoši”
|

Politika: 42. Možná jsou v této válce přece jen nějací “hodní hoši”

Politika: Před dvěma týdny jsem napsal článek, v němž jsem uvedl, že v této válce mezi teroristickou skupinou a národem, který tak dlouho zneužíval své sousedy, nejsou žádní “hodní hoši”, že rozumní lidé chápou, proč došlo k povstání. Beru to zpět. Ve válce mezi Izraelem a Hamásem jsou i ” hodní hoši”: Jsou to nevinní civilisté, které obě strany vraždí.

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro mládež 2. lekce
| | | | | | | |

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Kurz pro mládež 2. lekce

Vzdělávání: Baptist Women in Ministry a Cooperative Baptist Fellowship představily nový vzdělávací program, který má našim sborům poskytnout biblický základ pro přijetí a uznání povolání žen ke kazatelské službě a do vedení sboru, a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení. Druhá lekce z Kurzu pro mládež, který vám umožní vést ve svém sboru vzdělávací skupinky mládeže na téma rovnoprávně povolaných žen ke kazatelské službě.

Zprávy: 318. Baptistické stavby v Gaze zasažené výbuchy
|

Zprávy: 318. Baptistické stavby v Gaze zasažené výbuchy

Zprávy: Budova baptistického sboru utrpěla menší škody v důsledku výbuchu. Modlitebna byla během předchozích konfliktů poškozena již několikrát, protože se nachází v blízkosti policejní stanice, která se stala terčem útoků. To je zřejmě opět případ tohoto týdne, kdy došlo k drobnému poškození jediné veřejné křesťanské knihovny v Gaze, která se nachází uvnitř budovy sboru.

Kázání: 187. Tvá víra tě zachránila! (díkůvzdání)
|

Kázání: 187. Tvá víra tě zachránila! (díkůvzdání)

Kázání: Boží království holt žádné hranice nemá, že nezáleží na tom, zda je člověk cizinec nebo našinec. Záleží jen na jediném: na víře. Na víře v ideální svět, který se otevírá těm, kdo vezmou Ježíše za slovo. Svět, v němž se dříve málo mocní stávají opět součástí společnosti, kde mizí strach a s ním i všelijaké uměle nastavené hranice s jejich složitými paragrafy, dávnými tradicemi a hloupými předsudky.

Historie: 220. Palestinci

Historie: 220. Palestinci

Historie: Když tak čtu někde komentáře k aktuálnímu chucpe teroru Hamásu, Islámského džihádu a spol. vůči Izraeli, možná je potřeba opět připomenout kdo je na území Izraele doma a kdože (?) jsou ti chudáci “Palestinci”, kterým údajně bylo Židy (Státem Izrael) “ukradeno” (či je “okupováno”) jejich historické území (včetně té pobřežní oblasti zvané Gaza). Současní „Palestinci“ nejsou žádnými potomky Kanaánejců, ani potomky Pelištejců. Nejedná se o národ.

Konec obsahu

Konec obsahu