Slovo: 98. Kam se poděly ty starý zlatý časy?
|

Slovo: 98. Kam se poděly ty starý zlatý časy?

Slovo: Kam se poděla Kristova láska a milosrdenství, kde je úcta k druhému a vůbec kam se poděly všechny ty zlatý starý časy, kdy si jeden druhýho vážil a kdy se lidi měli ve sborech a mezi sbory a církvemi rádi? Nezapomeňme na to, že máme odpovědnost sami za sebe. Jací jsme, takové budou naše sbory a takové bude i celé baptistické hnutí. Máme odpovědnost před Bohem za své jednání, za svá slova i činy, za naše chování vůči ostatním. Abychom se jednou nemuseli dožít doby krutých teologických persekucí, kdy budou lidé ve sborech i celé sbory vylučovány pro svobodu svědomí.

Politika: 34. S Trumpem byli obviněni dva evangelikální vůdci
|

Politika: 34. S Trumpem byli obviněni dva evangelikální vůdci

Politika: Jenna Ellisová, advokátka, která spolupracovala s mnoha konzervativními křesťanskými organizacemi, byla obviněna ve dvou bodech obžaloby za nepravdivá obvinění, propagaci falešných volebních výsledků a další nezákonnou činnost. Stephen Cliffgard Lee, 70letý kazatel v Chicagu, je obviněn ze spiknutí s Trumpovými spolupracovníky s cílem vyvíjet nátlak na Ruby Freemanovou, černošskou volební pracovnici, která byla Giulianem a Trumpem falešně obviněna, že během sčítání hlasů přinesla do State Farm Areny kufr plný falešných Bidenových hlasů, aby se k falešnému obvinění přiznala.

Vzdělávání: 155. Vzdělávací program pro sbory, které se zajímají o ženy v kazatelské službě
| | | | | |

Vzdělávání: 155. Vzdělávací program pro sbory, které se zajímají o ženy v kazatelské službě

Vzdělávání: Zamyslete se nad tím, jak Písmo zjevuje Boží plán pro celé lidstvo – muže a ženu dohromady – sloužit Božímu lidu. Vzdělávací programy pro všechny věkové kategorie, které pomohou vašemu sboru formulovat biblický a teologický základ pro potvrzení povolání žen a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení.

Politika: 33. Středověké křížové výpravy, Billy Graham a američtí evangelikálové
| |

Politika: 33. Středověké křížové výpravy, Billy Graham a američtí evangelikálové

Politika: Stejně jako starověcí křižáci, kteří si oblékali brnění a nasedali na oře, a Billy Graham, který organizoval místní sbory k účasti na celoměstské kampani, se dnešní kulturní bojovníci halí do Písma a americké vlajky a jdou do války. Lidé budou zabiti a nespočet dalších zjizveno, ale taková je cena války.

Zneužívání: 80. Proč se patriarchát rozčiluje nad Barbie
| | |

Zneužívání: 80. Proč se patriarchát rozčiluje nad Barbie

Zneužívání: Když jsem zjistil, že někteří vlivní konzervativci mají z nového filmu o Barbie od Warner Bros. záchvat vzteku, musel jsem se sám přesvědčit, co patriarchy tak rozzuřilo. Ben Shapiro film Barbie nazval “jenom kusem ho*na. Tenhle film je hořící kus psího h**na navršený na celém hořícím odpadkovém koši navršeném na skládce plné psího h**na.” Ve skutečnosti jde o odhalování absurdity patriarchátu a objevování toho, co znamená být člověkem.

Slovo: 97. O psech, lidech a netvorech

Slovo: 97. O psech, lidech a netvorech

Slovo: Možná, že ve sboru máme bratra nebo sestru, kteří jsou nám krajně nepříjemní a nesympatičtí. Nemůžeme je vystát, nemáme radost z jejich služby, nikdy je nepovzbudíme, ale raději na nich hledáme chyby, abychom je mohli před ostatními zdeptat, ponížit, seřvat.

Svědectví: 82. Když přestanete chodit do sboru
| | |

Svědectví: 82. Když přestanete chodit do sboru

Svědectví: Jako kazatel se snažím nebrat si osobně, když přestanete chodit do sboru. Průměrný “pravidelný” návštěvník našeho sboru je přítomen asi dvakrát měsíčně. Je to jiný svět, než ve kterém jsem vyrůstal já, kdy pravidelní návštěvníci sboru vynechali možná dvě nebo tři neděle za rok – kvůli dovolené a nemoci.

Politika: 32. Jsou Trumpovi křesťané “skuteční” křesťané?
|

Politika: 32. Jsou Trumpovi křesťané “skuteční” křesťané?

Politika: Jak je možné, že prolhaný, zlodějský, záletnický sadista, jako je Donald Trump, má i nadále převážnou podporu “konzervativních křesťanů”? Tito evangelikální křesťané mají pocit, že se nacházejí v existenciální kulturní válce mezi dobrem a zlem, a chtějí bojovníka, jako je Donald Trump, který může zvítězit.

Teologie: 83. Církev potřebuje lepší zvěst než strach
|

Teologie: 83. Církev potřebuje lepší zvěst než strach

Teologie: Nic nemotivuje tak jako strach z Božího hněvu. Je to příběh starý jako lidstvo. Jsme však skutečně hříšníci v rukou rozhněvaného Boha? Evangelikálové rádi věří, že si musíme dávat pozor, abychom tohoto rozhněvaného Boha neurazili. Jejich výchozím bodem je hněv. Kalvinisté samozřejmě tento hněv přetavili v hněv o několik stupňů vyšší..

Kázání: 181. Neboj se, toliko věř

Kázání: 181. Neboj se, toliko věř

Kázání: Hleďme k Bohu, jenž v Kristu přemáhá zmar a přináší výhled k záchraně, přináší to nové do našich životů, co si sami nijak zajistit nemůžeme. Očekávejme od Boha to dobré a dejme se jím posilovat, přijímejme od něj vzácný dar víry.