Vzdělávání: 189. Když váš sbor nemůže najít nového kazatele
| |

Vzdělávání: 189. Když váš sbor nemůže najít nového kazatele

Vzdělávání: V případě, že odcházející kazatel sloužil sboru 15 a více let, pokud dochází ke konfliktům, pokud došlo k obtížnému rozchodu s posledním kazatelem nebo pokud je třeba učinit závažná rozhodnutí o budoucnosti sboru, existují skutečnosti, které je třeba řešit předtím, než může začít plodné hledání stálého kazatele.

LGBTQ+: 19. “Modlete se za gaye” – škody konverzní terapie
| |

LGBTQ+: 19. “Modlete se za gaye” – škody konverzní terapie

LGBTQ+: Dokumentární film Pray Away The Gay (Modlete se za teplouše), podrobně popisuje historii a škodlivost konverzní terapie. Zachycuje vzestup a pád organizace Exodus International, jejímž hlavním posláním bylo udělat z lidí “bojujících s homosexualitou” heterosexuály. Po více než 30 letech “služby” však Exodus v roce 2013 ukončil svou činnost a přiznal, že jeho pokusy o změnu lidí nefungovaly a ve skutečnosti způsobily mnoho škody.

Kázání: 199. Bůh nás žádá o ruku

Kázání: 199. Bůh nás žádá o ruku

Kázání: Evangelium je v češtině radostná zpráva. Asi tak, jako když dostanete oznámení, že se dva lidé budou brát a současně s oznámením i kartičku, kde vás snoubenci zvou ke svatebnímu stolu. Nebo asi tak, jako když před vámi najednou z ničeho nic poklekne váš partner a požádá vás o ruku. Prostě dobrá zpráva.

Svědectví: 95. Jsem dítě pouště
| | | |

Svědectví: 95. Jsem dítě pouště

Svědectví: Při zahájení oslav 40. výročí založení organizace Baptist Women in Ministry vyznáváme, že naše historie je plná putování po poušti. Byla to náročná cesta, ale na cestě je čekala i překvapení: naděje ve společenství, rostoucí počet žen ordinovaných a sloužících ve služebních pozicích, stipendia a programy, které pomáhají ženám učit se a prospívat.

Svědectví: 99. Matka rukojmího vypráví o strastiplném utrpení
|

Svědectví: 99. Matka rukojmího vypráví o strastiplném utrpení

Svědectví: Matka rukojmího vypráví o strastiplném utrpení posledních 100 dní v Gaze. Goldbergová je příbuznou pouze jednoho ze 136 rukojmích. Kromě rukojmích, kteří potřebují modlitbu, prožívají tisíce jejich blízkých pomalu se rozvíjející trauma a někdy se cítí beznadějně. I když budou jejich blízcí propuštěni, jejich životy už nikdy nebudou stejné.

Kniha: 95. Žena, kterou chtěli – Rozbít iluzi dobré křesťanské manželky
| | |

Kniha: 95. Žena, kterou chtěli – Rozbít iluzi dobré křesťanské manželky

Kniha: Shannon v ní vypráví, jak ji její zkušenost v konzervativní evangelikální charismatické kalvinistické skupině Sovereign Grace Ministries vybičovala k jejich teologické genderové roli a jak se začala léčit na cestě k tomu, aby byla opět sama sebou. “Biblická žena” nebyla skutečnou ženou, byla obrazem, projekcí, produktem!

Vzdělávání: 184. O toxických vlivech v církvi – novokalvinismus
|

Vzdělávání: 184. O toxických vlivech v církvi – novokalvinismus

Vzdělávání: PowerPointová prezentace je určena pro mládež jako úvod k rozhovoru o toxických vlivech v církvi se zvláštním zřetelem na vliv novokalvinismu, který je v poslední době nejvíce invazivní. Vzhledem k přesahu vlivu novokalvinismu i do jiných církví je prezentace volně k dispozici k použití nejen v baptistických sborech.

Kázání: 190. Vytvářejme sborovou kulturu, v níž jsou hlasy žen ceněny
| |

Kázání: 190. Vytvářejme sborovou kulturu, v níž jsou hlasy žen ceněny

Kázání: Měsíc únor, který je vyhlášen jako Měsíc kázání Marthy Stearns Marshallové, vyzývá baptistické sbory, aby umožnily kázat mladým a začínajícím baptistickým kazatelkám. Vyzývá sbory, které “ještě nejsou otevřené” ženám jako kazatelkám nebo možná dokonce nejsou otevřené ženám kázat vůbec, aby udělaly první krok a pozvaly kázat některou ženu.

Misie: 244. Nejúčinnější nástroj pro digitální evangelizaci ve Spojeném království
|

Misie: 244. Nejúčinnější nástroj pro digitální evangelizaci ve Spojeném království

Misie: Každý den navštíví webové stránky Christianity.org.uk přibližně 1500 lidí – a více než čtvrtina nových zájemců jsou lidé, kteří se chtějí stát křesťany. Je snadné a bezplatné vytvořit odkaz z vlastních sborových webových stránek.

V České republice se takovým nástrojem pro české baptisty stal portál Síť víry. Mnohé sbory nemají prostředky na zodpovězení mnoha dotazů nebo zjišťují, že lidé dávají přednost anonymním dotazům před rozhovorem s duchovními nebo zaměstnanci. Proto na svých webových stránkách a ve svých materiálech mohou uvést odkaz https://sitviry.cz.

Vánoce: 169. Scénář vánoční hry Zpropadené Vánoce
| | |

Vánoce: 169. Scénář vánoční hry Zpropadené Vánoce

Vánoce: Ještě pořád máme vánoční období (a Vánoce můžeme slavit třeba až do Hromnic), takže není vůbec od věci upozornit na úžasnou vánoční hru s geniálním scénářem, výbornými herci a dvěma kameramany. Vánoční hra je ve stylu Divadla Járy Cimrmana, v Betlémě se setkávají tři čeští velikáni: T. G. Masaryk, J. A. Komenský a Petr Chelčický. Nechybí ani úvodní symposion a fotky z provedení vánoční hry v Lovosicích.