Teologie: 96. John MacArthur říká, že Martin Luther King nebyl křesťan
| |

Teologie: 96. John MacArthur říká, že Martin Luther King nebyl křesťan

Teologie: MacArthur zastává názor, že Kinga si křesťané příliš váží. 25. února řekl členům svého sboru, že King byl “nevěřící, který zkresloval vše, co se týkalo Krista a evangelia”. MacArthur učí úzkému pohledu na Boha, který zdůrazňuje hněv místo milosti. Jako přední kalvinistický pastor se přiklání k učení, že Boží přísnost představuje “milost”.

Glosa: 24. Kdyby víra byla filmem
| | |

Glosa: 24. Kdyby víra byla filmem

Glosa: Dnešní náboženské prostředí nabízí Američanům širokou škálu možností víry. V duchu sezóny udělování Oscarů se tento článek zaměří na pět z nich, přičemž každou z nich bude ilustrovat jeden film. Zde jsou nominace na pět nejoblíbenějších náboženských projevů, které se v Americe v roce 2024 vyskytují, značně zjednodušené.

Glosa: 23. Úvahy o křtu v Chebu

Glosa: 23. Úvahy o křtu v Chebu

Glosa: Poznámky k nedělnímu kázání kazatele Davida Slámy z BJB v Chebu. Jestliže odmítnu někoho pokřtít, znamená to, že si nepřeji, aby zájemce o křest patřil do sboru a církve. Může to rozsoudit kazatel? Může odmítnout a odsoudit zájemce jako nehodného?

Svědectví: 107. Stala jsem se obětí sborového vedoucího, který mě léta zneužíval
| | |

Svědectví: 107. Stala jsem se obětí sborového vedoucího, který mě léta zneužíval

Svědectví: Byl to syn kazatele. Byl vedoucí chválící skupinky. Téměř Boží muž. Znala jsem ho už léta. Léta jsem znala jeho rodinu. A přesto se mě dotýkal způsobem, který bych svému tátovi nikdy nedovolila, dotýkal se míst, kam by neměly putovat ničí ruce kromě mého neexistujícího manžela.

Stvoření: 31. Jak se mohou modlitebny stát ekologicky udržitelnějšími
| |

Stvoření: 31. Jak se mohou modlitebny stát ekologicky udržitelnějšími

Stvoření: Snaha o nulovou uhlíkovou stopu sboru a jeho nemovitostí je chvályhodným způsobem, jak zlepšit environmentální udržitelnost. Stejně důležité nebo ještě důležitější je, aby modlitebna využívala své nemovitosti k pořádání aktivit, které z ní dělají víc než jen klubovnu pro její členy a skutečný přínos pro komunitu.

Kázání: 203. O Kristově návštěvě u vazebně stíhaných duchů

Kázání: 203. O Kristově návštěvě u vazebně stíhaných duchů

Kázání: Když zmizí láska, mizí současně radost i úsměvy a prostor jakoby se z ničeho nic nechal posednout beznadějnou tmou. Jenom je potřeba nezapomenout, že ten Ukřižovaný a Vzkříšený, je současně králem králů a pánem pánů. Všechny mocnosti, ať už ty duchovní nebo ty docela tělesné – démoni, diktátoři a nejrůznější manipulátoři – už melou z posledního a nesmí se jim ustupovat.

Svědectví: 106. Seriál Prsteny moci připomíná, že Říše je všude kolem nás
| |

Svědectví: 106. Seriál Prsteny moci připomíná, že Říše je všude kolem nás

Svědectví: Z teologického hlediska přináší kniha Prsteny moci silné varování. Říše je všude kolem nás, zastřená naší potřebou racionalizovat touhu po míru bez spravedlnosti, po moci, lhostejnosti a chamtivosti. Hlasy, které nám přinášejí nepříjemné pocity, jsou často hlasy pravdy; v tomto světě náš boj nemusí nutně probíhat mezi jednoznačným dobrem a zlem; spíše se musíme bolestně prodírat tím, co se zdá být morálně šedé.