Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 12.
|

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 12.

Svědectví: Svědectví o toxické teologii, která způsobila náboženská traumata lidem ve sborovém společenství v Lovosicích, odkrývá duchovní teror a tyranii v církvi, která formálně zastává princip svobody svědomí.

“Jsme znepokojeni tím, že většina sborů rozhodla, že je pro ně přijatelné pronásledování ve sborech za jiný názor, citové vydírání a manipulace, že pohrdají baptistickou zásadou svobody svědomí, baptistickými řády i vlastními členy kongregace, kteří nepřijímají učení McArthura.”

Kázání: 148. Jak neztratit duši

Kázání: 148. Jak neztratit duši

Kázání: Hlavně se nepoddat stýskání si nebo tlaku okolí na sobecké či nenávistné chování. Kdo v době války, drahoty a nevraživosti ke slabým, chudým a strádajícím vytrvá, neztratí duši. A to určitě stojí za to.

Střípky z historie: Dopis Pála Tiszy Dr. Jindřichu Procházkovi 1929
| |

Střípky z historie: Dopis Pála Tiszy Dr. Jindřichu Procházkovi 1929

Střípky z historie: O situaci v baptistickém sboru v Mukačevu píše starší člen sboru Pál Tisza.

“Je však bolestné, že v poslední době chování některých členů zničilo starý pokoj a jednotu našeho sboru a že se k našemu milovanému kazateli chovali tak nedůstojně a způsobem, který se křesťanům nepřísluší, což by se nemělo stát.”

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 11.
|

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 11.

Svědectví: Svědectví o toxické teologii, která způsobila náboženská traumata lidem ve sborovém společenství v Lovosicích, odkrývá duchovní teror a tyranii v církvi, která formálně zastává princip svobody svědomí.

Poté jsme se rozhodli ukončit členství v lovosickém sboru. Učinili jsme tak dopisem.