Kázání: 196. O černých labutích
|

Kázání: 196. O černých labutích

Kázání: Černé labutě mohou být pozitivní, jako právě třeba sametová revoluce, nebo i negativní. Kdo například mohl čekat, že po pandemii covidu vtrhne Rusko na Ukrajinu, vystřelí ceny energií a přijde inflace? Koho napadlo, co provedou teroristé z Hamásu na území Izraele a co bude následovat? Kdo předvídal, jaká hrůza se odehraje těsně před Vánoci na Filozofické fakultě v Praze?

Video: 95. Pavel Hošek – Biblická východiska duchovního doprovázení hledajících
| |

Video: 95. Pavel Hošek – Biblická východiska duchovního doprovázení hledajících

Video: Ekumenická konference, která proběhla ve středu 11. října v Chebu, si kladla za cíl společně sdílet a hovořit o výzvách a příkladech dobré praxe duchovní péče a o různých formách duchovního doprovázení směřovaného ven z církví a církevních společenství. Podnětnou přednášku o duchovním doprovázení hledajících měl na konferenci prof. Pavel Hošek, Th.D., kterou můžete shlédnout na videu.

Svědectví: 93. Od Díkůvzdání přes advent k Vánocům
|

Svědectví: 93. Od Díkůvzdání přes advent k Vánocům

Svědectví: Většina teologů a kazatelů se zaměřuje na spasení jako vysvobození, na mocné Boží činy, které nás vysvobozují z otroctví, útlaku, hladu, pandemií, hříchu a smrti. Exodus, návrat z vyhnanství, kříž, velké dramatické zázraky toho či onoho druhu. Spása ve Starém zákoně souvisela také s úrodou, stády a dětmi, s každodenním Božím zaopatřením, které nám pomáhá prospívat. Každodenní dar života, drobná každodenní uzdravení, narození dítěte, jídlo, které jíme, láska rodiny a přátel, obyčejné, ale ne všední způsoby, kterými Bůh udržuje náš život a přináší dobro, radost a pohodu: šalom.

Kázání: 194. Vyvolení

Kázání: 194. Vyvolení

Kázání: Nikdo však nemůže tvrdit, že jeho víra se zakládá na pravověrném učení. Naše víra roste spolu s učednictvím. Následujme Pána Ježíše Krista a dojdeme do zaslíbené vlasti.