Velikonoce 2021: Velikonoční přání pro děti
| |

Velikonoce 2021: Velikonoční přání pro děti

Milé děti, přeji vám krásné a radostné Velikonoce, abyste měly radost ze všeho, co budete o těchto svátcích s maminkou a tatínkem prožívat, a hlavně z toho, že Pán Ježíš žije a má nás rád. Ale to už vy určitě už dobře víte. Když prožíváme radost a je nám dobře, protože víme, že je Pán Ježíš s námi, říkáme tomu, že prožíváme požehnaný čas. A tak vám přeji, abyste prožily požehnané Velikonoce. Velikonoční přání si můžete vybarvit.

Malým čtenářům: 6. Velký pátek
| | | |

Malým čtenářům: 6. Velký pátek

Milé děti, dnes si můžete přečíst příběh o tom, co se stalo na Velký pátek o Velikonocích. byly to moc smutné věci. Však si to samy přečtěte. A nepřehlédněte ty zelené věty pod obrázky. Jsou to pro nás nápady, co bychom mohli říct Pánu Ježíši, když si přečteme jeho příběh. Určitě by mu to udělalo radost.

Láska je víc než nenávist. Pravda Páně zvítězí.
| | |

Láska je víc než nenávist. Pravda Páně zvítězí.

Události Velkého týdne, který začíná dnešní květnou nedělí, že Ježíšova oběť je za nás všechny, kdo tu a tam uzavíráme smlouvy s ďáblem, kdo mhouříme oči před bídou bídných a zpupností mocných, kdo děláme kompromisy, protože se nám zlatá střední cesta zdá pohodlnější. Pravda Páně zvítězí.