Franz Winter

Franz Winter

Franz Winter

Bratr kazatel Franz Winter, bývalý úředník, pocházel pravděpodobně ze Šonova u Broumova nebo z blízkého okolí. Franz Winter byl synem Josefa a Anny Winterových. Josef byl majitelem domu v Broumově. Měl pravděpodobně sestru Theresii. K datu 25. 6. 1895 byli všichni uvedeni v dopise Jindřicha Novotného “Veleslavnému c.k. místodržitelství” jako členové “Církve baptistů v Čechách”.

Žádná životopisná data bratra Franze Wintera se nedochovala. Prvním písemným záznamem je datum jeho křtu. Byl pokřtěn na vyznání víry ponořením 25. 8. 1889 ve velkém rybníku v Šonově u Broumova Magnusem Knappem, kazatelem a misionářem ze slezského Freiburgu, a stal se členem baptistického sboru ve Freiburgu.

V letech 1905 – 1907 studoval bratr Franz Winter na baptistickém semináři v Hamburku, kde se připravoval pro kazatelskou službu. Byl nadšeným křesťanem.

V roce 1908 se broumovská stanice, která v té době měla již devadesát členů, osamostatnila a nový sbor si za svého řádného kazatele zvolil právě jeho. Shromáždění se konala se vší pravděpodobností u bratra Richarda Knauera, který je uváděn ve zmíněném dopise Jindřicha Novotného jako “truhlář, majitel domu v Broumově”. Sbor měl ještě truhláře bratra Antonína Schloze, ten ovšem bydlel v tehdejším Ottendorfu, dnes Otovice u Broumova, pěšky z Broumova cca. 8 km.

Bratr Franz Winter sloužil tomuto sboru do roku 1921. Dále o něm nejsou žádné zprávy ani v našich ani v německých církevních materiálech. Z dochovaných údajů však víme, že v době jeho služby se konala shromáždění v truhlářské dílně jednoho bratra (Richarda Knauera?). Sbor proto nutně potřeboval větší prostor. Řešení se našlo. Bratr Winter postavil roku 1913 dům se sálem pro bohoslužby, který nabídl sboru ke shromažďování, byla to jedna velká místnost v jeho domě. Sbor používal pak tuto místnost jako modlitebnu až do roku 1923.

Dům Franze Wintera na Soukenické u. č. 26 v Broumově

Ten dům dnes stojí až doposud. Nápis na tomto domě č. 26 v tehdejší Soukenické ulici (nyní ul. Na Příkopech) – “Bethanien” – do dnešních dnů připomíná jeho poslání. Počet návštěvníků bohoslužeb neustále rostl. Vedle sboru v Broumově vyrostl druhý baptistický sbor v Šonově, vzdáleném pouhých sedm kilometrů. Následující léta byla dobou rozkvětu misijní práce.

Dům Franze Wintera na Soukenické u. č. 26 v Broumově

Zdroj:

Vlastimil Pospíšil, Jaroslav Smilek, Jan Vychopeň – Kazatelé BJB, 2005

              Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 6. 2. 2021