Ženy ve službě: 44. Marie Isaacsová
| |

Ženy ve službě: 44. Marie Isaacsová

Ženy ve službě: Baptistická kazatelka Marie Isaacsová byla ceněna pro své úsilí o to, aby křesťanská víra byla relevantní pro současné světové problémy, pro její upřímnost, pro její velký dar citu při vedení bohoslužby a pro její kazatelskou službu, která se vyznačovala její silnou vírou v dobrotu a Boží lásku. 

Střípky z historie: 30. Bičování za křest věřících 1651 v Americe
| | |

Střípky z historie: 30. Bičování za křest věřících 1651 v Americe

Střípky z historie: Když dnes slyšíme novokalvinisty, jak zlostně zatracují a odsuzují biblicky zdůvodněnou, Božím povoláním potvrzenou a Duchem svatým posvěcenou kazatelskou službu baptistických žen, připomeňme si, že před více než čtyřmi sty lety odsoudili tehdejší puritánstí kalvinisté k trestu smrti baptistu O. Holmese za “odmítnutí spásné moci křtu nemluvňat, což z něho učinilo vraha duše”, tedy za biblicky zdůvodněný, Božím povoláním potvrzený a Duchem svatým posvěcený křest dospělých věřících. Historie se opakuje.

PhDr. Jindřich Procházka (1890 – 1961)
|

PhDr. Jindřich Procházka (1890 – 1961)

Bratr kazatel PhDr. Jindřich Procházka se narodil před 131 lety. Byl výjimečnou osobností, svou mnohostrannou, tvůrčí, pastýřskou, kazatelskou a pedagogickou prací se natrvalo zapsal do historie baptistů nejen v naší vlasti.

Když mu vyšetřující ve vyšetřovací vazbě řekl: ,,Vy nenávidíte budovatele socialismu,” bratr dr.Jindřich Procházka mu pohleděl do očí a řekl: ,,Pane vyšetřující, slovo nenávist není v mém slovníku.”