Platforma Síť víry sdružuje jednotlivce i sbory baptistické tradice. Jejím posláním je zprostředkovávat výměnu názorů, pořádat společné akce a reflektovat aktuální společenské dění. Za tímto účelem pořádá tematické akce, přednášky nebo workshopy a vytváří programové uzly teologický, společenský, environmentální a historický.

Baptisté Liberec

Baptistický sbor Na Topolce

Sbor Petra Chelčického