Hejdánek a Pokorný o víře a o Ježíši
Teologické články

Hejdánek a Pokorný o víře a o Ježíši

Filosof Ladislav Hejdánek a teolog-biblista Petr Pokorný, naši dva vzácní kolegové, kteří letos v krátké době po sobě opustili náš společný časoprostor, se kdysi na prahu svých impozantních badatelských kariér sešli ke společnému projektu.

O Boží vůli
Teologické články

O Boží vůli

Ve chvíli osobních ztrát i obecných ohrožení či katastrof se často setkáváme s názorem, že všechny bolesti, či dokonce všechno zlo kolem nás je tu z Boží vůle.

Vyznání víry (1886)
Teologické články

Vyznání víry (1886)

Vyznání víry a zřízení sborů u víře pokřtěných křesťanů, obyčejně Baptistů zvaných.
S doklady z Písma svatého.
(Dle originálu německého.)

Teologické články

Válčící národy, bojechtivá božstva (Miroslav Volf)

Moderna slibovaný mír nepřinesla. Také se jí nepodařilo odstranit jménem rozumu náboženství. To nás znovu přivádí k otázce, jaký je v moderních společnostech vztah mezi náboženskou vírou a neutuchajícím násilím.

V nezápadním světě jsme svědky skutečného oživení náboženství jako politické síly. Jak si všímá Mark Juergensmeyer v Nové studené válce: pro nový světový řád, který nahradil bipolaritu moci staré studené války, je charakteristický nejen nástup…

Teologické články

Vyjádření Teologické komise BJB k návrhům na vystoupení z ERC

Několik poznámek k ekumenismu, BJB a ERC Ekumenická spolupráce je pro baptistické sbory nezbytná. Jako baptistické církve (tedy místní sbory) rozpoznáváme, že nejsme jedinými církvemi  a proto také “věříme, že vzájemný svazek uskutečněný v místním sboru vede k vytváření širších svazků mezi sbory a společenstvími sborů kdekoliv je to možné.” Místní církve pak (především z…

Teologické články

Materiály TK: Ordinace

Milé sestry a bratři ve sborech BJB, Prvním uceleným tématem, kterému se věnovala teologická komise BJB po svém zvolení (v roce 2012), byla problematika ordinace. Toto téma jsme si sami vybrali po úvodních setkáních, ve kterých jsme především hledali, jak by mohla a měla práce komise vypadat. Vyšli jsme z předpokladu, že ordinační praxe je na…

Teologické články

Eucharistie/Večeře Páně – zpráva z dialogu zástupců BWA a ŘKC

Výtah z dokumentu “Slovo Boží v životě církve, Zpráva mezinárodních rozhovorů mezi Římskokatolickou církví a Světovým svazem baptistů, 2006-2010” 116. Eucharistie/Večeře Páně[1] je pro církev zásadní. Eucharistii/Večeři Páně slavíme v poslušnosti Ježíšovu příkazu: „To čiňte na mou památku“ (1. Kor 11,24; Lk 22,19).[2] 117. Baptisté a římští katolíci se shodují v tom, že bez Eucharistie/Večeře Páně by církev nebyla církví. Stejně…

Teologické články

Kdo jsou baptisté – na cestě k vyjádření identity baptistů v měnící se Evropě (tzv. Dorweilský dokument)

Jsme součástí celé křesťanské církve po celém světě a vyznáváme víru v jediného Boha jako Otce, Syna a Ducha svatého. Baptisté se vnímají jako součást trvale existujícího proudu křesťanské pravdy a zbožnosti, který vyplynul z novozákonní doby. Z bezprostřednějšího hlediska nacházejí svůj původ v období evropské protestantské reformace a vděčí za něj biblickému principu „ospravedlnění…

Teologické články

Baptistické pojetí odluky

Většina českých baptistů by pravděpodobně byla schopna vyjmenovat základní zásady, které definují baptistické hnutí a odlišují nás tak od ostatních křesťanských denominací. Otázkou ale zůstává, nakolik je nám zřejmá vzájemná souvislost těchto zásad. Nakolik pod jejich povrchem rozeznáváme myšlenkové proudy, ze kterých se zrodily a byly vyživovány. Značná míra nejasnosti na tomto poli se projevuje…

Teologické články

Autorita kazatelské služby

Rozvaha nad autoritou kazatelské služby má dvojí úskalí. První se týká slova autorita. V běžném jazykovém úzu není význam tohoto slova zřetelný. Etymologický rozbor ukazuje směrem k hodnověrnosti. Z latinského au(c)toritas – platnost, hodnověrnost. Historicky je však tento pojem vázán k tematice moci a forem jejího uplatňování. Co tedy vlastně myslíme, když mluvíme o autoritě? Druhým úskalím…