Studentské práce s baptistickou tématikou

Hlavní práce:

 • Eliška Bartáková, Bratrská jednota baptistů: Misijní činnost pražských sborů, bakalářská práce, Brno, 2013. Dostupné zde.
 • Tereza Gordon, Projevy spirituality u členů křesťanského sboru, diplomová práce, Brno, 2008. Dostupné zde (anotace zde).
 • Michal Hambálek, Bratrská jednota baptistů v Československu v prvních letech komunistického režimu (1948-1953), magisterská diplomová práce, Olomouc, 2018. Dostupné zde (anotace zde).
 • Michaela Hallerová, Návraty pobělohorských emigrantů za první republiky, bakalářská práce, Praha, 2013. Dostupné zde (anotace zde).
 • Michaela Klusáková (Hallerová), „Náboženská” reemigrace v meziválečném období, diplomová práce, Praha, 2016. Dostupné zde (anotace zde).
 • Hana Kucová, Autorský styl kazatele Jaroslava Plevy, diplomová práce, Praha, 2016. Dostupné zde (anotace zde).
 • Karel Kučera, Dějiny Sboru Bratrské jednoty baptistů v Sokolově od jeho počátků do konce 20. století, bakalářská práce, České Budějovice, 2011. Dostupné zde (anotace zde).
 • Barbara Kučerová, Současný život zelovských Čechů na území České republiky, bakalářská práce, Praha, 2012. Dostupné ke stažení zde (anotace zde).
 • Zdeňka Kvasničková (Hovorková), Repatriace českých
  pobělohorských exulantů z Polska na Bezdružicko po druhé světové válce
  , rigorózní práce, Praha, 2015. Dostupné zde (anotace zde).
 • Zuzana Lamperová, Aktivity zboru Bratskej jednoty baptistov v Lučenci zamerané na verejnosť a mládež, Brno, 2006. Dostupné zde (anotace zde).
 • Václav Martínek, Online komunikace náboženské obce, diplomová práce, Praha, 2018. Dostupné ke stažení zde.
 • Daniela Masariková, Historie baptistických sborů na Liptově, diplomová práce, Praha, 2010. Dostupné zde (anotace zde).
 • Tomáš Mašek, Diskuse o ideové orientaci Bratrské jednoty baptistů v meziválečném období, bakalářská práce, Praha, 2016. Dostupné zde (anotace zde).
 • Tomáš Mašek, Ve jménu Krista-Vybrané myšlenky členů menších českých evangelických církví v období 1890-1940, diplomová práce, Praha, 2018. Dostupné zde (anotace zde).
 • Michal Pavlásek, Historie a kolektivní paměť reformovaných evangelíků z Velikého Srediště ve Vojvodině, Brno, 2009. Dostupné zde (anotace zde).
 • Michal Pavlásek, Promýšlet Velké Srediště. Etnologická brikoláž sociokulturních aspektů života krajanů v jižním Banátu, disertační práce, Brno, 2013. Dostupné zde (anotace zde).
 • Lubomír Příkaský, Životní strategie banátských Čechů v Rumunsku po roce 1989, diplomová práce, Brno, 2018. Dostupné zde (anotace zde).
 • Zdeněk Rusnák, Bratrská jednota baptistů v Šumperku, bakalářská práce, Brno, 2007. Dostupné zde.
 • Luděk Šíp, Baptistický sbor v Pardubicích v letech 1922-1989, diplomová práce, České Budějovice, 2011. Dostupné zde (anotace zde).
 • Monika Šístková, Bratrská jednota baptistů v Praze před a po roce 1989 očima jejích členů, diplomová práce, Praha, 2014. Dostupné zde (anotace zde).
 • Václava Štěpánková, Vývoj sboru Bratrské jednoty baptistů v Sokolově po roce 1989, bakalářská práce, České Budějovice, 2010. Dostupné zde (anotace zde).
 • Miroslava Tenglerová, Role církví v životě volyňských Čechů, diplomová práce, Ústí nad Labem, 2011.
 • Stanislav Tumis, Radikální náboženství a jeho vliv na anglickou společnost a politiku v letech 1649-1660, diplomová práce, Praha, 2014. Dostupné zde (anotace zde).
 • Jana Vávrová Mašková, Religiozita Romů v městském prostředí. Případová studie baptistické skupiny Odel Hin Drom, disertační práce, Brno, 2011. Dostupné zde (anotace zde).
 • Ivo Šrajbr,  Čeští náboženští exulanti, jejich život a působení baptistů mezi nimi, absolventská práce, Praha, 1997. Dostupné zde.


Okrajové práce:

 • Michaela Beňová, Právní systém kongregačních církví a zřízení Církve bratrské, diplomová práce, Praha, 1997. Dostupné zde.
 • Jana Dvořáková, Církev bratrská v době nacistické okupace, diplomová práce, Brno, 2007. Dostupné zde (anotace zde).
 • David Floryk, Sociální angažovanost vybraných poreformačních církví na území ČR, Olomouc, 2018. Dostupné zde.
 • Jana Hefková, Politická agenda americké “biblické ortodoxie” a její odezva v Česku, diplomová práce, Pardubice, 2016. Dostupné zde (anotace zde).
 • Noemi Hejzlarová, Sociální práce jako důsledek křesťanského postoje, bakalářská práce, České Budějovice, 2012. Dostupné zde (anotace zde).
 • Lucie Chamraďová, Současná situace olomouckých církví, bakalářská práce, Praha 2006. Dostupné zde.
 • Petra Kopalová, České vesnice v rumunském banátu, bakalářská práce, Brno 2017. (Dostupné zde (anotace zde).
 • Vojtěch Kábrt, Protestantismus na českém severovýchodě, život evangelických sborů v katolické společnosti od poloviny 19. století do roku 1938, disertační práce, Hradec Hrálové, 2015. Dostupné zde (anotace zde).
 • Daniela Kořínková, Z historie evangelických církví na území města Brna v 19. a 20. století, bakalářská práce 2011. Dostupné zde (anotace zde).
 • Barbara Kučerová, Identita členů evangelického reformovaného sboru v Zelově, diplomová práce, Praha, 2016. Dostupné zde (anotace zde).
 • Jakub Masařík, Život Čechů v rumunském Banátu, bakalářská práce, Olomouc 2013.  Dostupné zde (anotace zde).
 • Krystyna Ogrocká, “Být solí země…” Z dějin probuzeneckých hnutí církve evangelické v česko-polském pohraničí, diplomová práce, Brno, 2013. Dostupné zde (anotace zde).
 • Ester Pučálková, Vznik nové církve očima Ferdinanda Císaře, diplomová práce, Brno, 2012. Dostupné zde (anotace zde).
 • Stanislav Bednář, Život české a slovenské menšiny v Jugoslávii v období od Mnichova po vznik NDH (1938-1941), magisterská práce, Brno 2009. Dostupné zde (anotace zde).

Práce s marginální zmínkou o baptistech:

 • Patrik Biedermann, Christian Ethics Support Tax Compliance, bakalářská práce, Praha, 2018. Dostupné ke stažení zde.
 • Markéta Galiová, Financování církví a náboženských organizací, bakalářská práce, Brno, 2013. Dostupné zde (anotace zde).
 • Pavla Hajtmarová, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hrabové v meziválečném období, bakalářská práce, Olomouc, 2010. Dostupné zde.
 • Jana Kovalčíková, Srovnání dvou náboženských skupin: Svědkové Jehovovi a Adventisté sedmého dne, bakalářská práce, Brno, 2011. Dostupné zde.
 • Kateřina Měrková, Náboženské poměry v meziválečném Šumperku, bakalářská práce, Brno, 2019. Dostupné zde (anotace zde).
 • Štěpán Míšek, Vývoj obyvatelstva českých osad v rumunském Banátu, bakalářská práce, Brno, 2017. Dostupné zde (anotace zde).
 • Zuzana Novopacká, Problematika církevních restitucí v České republice, bakalářská práce, Praha, 2016. Dostupné ke stažení zde (anotace zde).
 • Vojtěch Odvárka, Postoje evangelikálních duchovních k psychoterapii, diplomová práce, Brno, 2019, Dostupné zde (anotace zde).
 • Martina Pochmanová, Studenti z polských území na Vysoké škole obchodní v meziválečném období, bakalářská práce, Praha 2016. Dostupné zde (anotace zde).
 • Kateřina Šťastná, Evangelikální fundamentalismus: Věda a náboženství, bakalářská práce, Brno, 2009. Dostupné zde (anotace zde).

Další zajímavé práce:

 • Jan Kotík, Souvislost mezi citovou vazbou k rodičům, partnerovi a Bohu a sledováním internetové pornografie v období vynořující se dospělosti, bakalářská práce, Brno, 2017. Dostupné zde (anotace zde).
 • Jitka Snášelová, Činnost církevních tajemníků na šumpersku do roku 1968, diplomová práce, Praha, 2012. Dostupné zde.
 • Jiří Riedl, Sedm hlavních hříchů, diplomová práce, Olomouc, 2011. Dostupné zde (anotace zde).
 • Ester Pěkná, Konzervativní evangelikálové v politice Spojedných států amerických

Viz také:
Literatura k dějinám českých baptistů (19.-20. století)
Literatura k dějinám českých baptistů (21. století)

Sestavila: Lydie Kucová
Poslední aktualizace: 14.2.2020