Kázání: 217. Lví jáma
| | |

Kázání: 217. Lví jáma

Kázání o tom, že žádná, ani ta nejhlubší a nejtemnější díra není bezedná, že ani ta nejdelší noc není nekonečná, že žádné lidské slovo, dokonce ani slovo velkého tyrana, není slovem posledním, že za vším a nad vším zůstává Boží milostí otevřené východisko.

Svědectví: 88. Večer, kdy jsem přestal věřit v zástupné vykoupení krví
| |

Svědectví: 88. Večer, kdy jsem přestal věřit v zástupné vykoupení krví

Svědectví: Lze znepokojivý obraz pomstychtivého Boha sladit s Ježíšovou vírou ve všechny milujícího, milosrdného a všeodpouštějícího Boha? Odpověď byla ohromně jasná. Nelze. Ježíšův kříž nám říká, že Bůh je ukřižovaný Bůh. Ačkoli Bůh neodstraňuje naše utrpení, vstupuje do naší bolesti a sdílí ji s námi.

Slovo: 100. Namaluj mi Beránka
|

Slovo: 100. Namaluj mi Beránka

Slovo: Každý člověk ukrývá ve svém srdci touhu, uvidět Beránka. Každý podvědomě touží se s ním setkat. Každý má v srdci nevyslovenou touhu Malého prince: “Namaluj mi Beránka”. Není náš Beránek různě pokřivený našimi nezdravými náboženskými představami, naším skálopevným přesvědčením, jak má Beránek vypadat? Nenabízíme jim naše vize Beránka, který je naší teologií zmrzačený, agresivní nebo příliš starý, aby mohl být živoucí a život dávající?

Slovo: 99. V matrixu tohoto světa
|

Slovo: 99. V matrixu tohoto světa

Slovo: Náš život je dnes stále více virtualizován jak sociálními sítěmi, tak i působením médií, které vytvářejí a nám předkládají k uvěření virtuální, pokřivený a často i nepravdivý obraz světa, ve kterém žijeme. Je krásné z toho virtuálního světa vystoupit a vstoupit do reálného a svobodného světa Božího království.

Slovo: 98. Kam se poděly ty starý zlatý časy?
|

Slovo: 98. Kam se poděly ty starý zlatý časy?

Slovo: Kam se poděla Kristova láska a milosrdenství, kde je úcta k druhému a vůbec kam se poděly všechny ty zlatý starý časy, kdy si jeden druhýho vážil a kdy se lidi měli ve sborech a mezi sbory a církvemi rádi? Nezapomeňme na to, že máme odpovědnost sami za sebe. Jací jsme, takové budou naše sbory a takové bude i celé baptistické hnutí. Máme odpovědnost před Bohem za své jednání, za svá slova i činy, za naše chování vůči ostatním. Abychom se jednou nemuseli dožít doby krutých teologických persekucí, kdy budou lidé ve sborech i celé sbory vylučovány pro svobodu svědomí.

Slovo: 97. O psech, lidech a netvorech

Slovo: 97. O psech, lidech a netvorech

Slovo: Možná, že ve sboru máme bratra nebo sestru, kteří jsou nám krajně nepříjemní a nesympatičtí. Nemůžeme je vystát, nemáme radost z jejich služby, nikdy je nepovzbudíme, ale raději na nich hledáme chyby, abychom je mohli před ostatními zdeptat, ponížit, seřvat.

Zamyšlení: 294. Bible je nástroj, ne zbraň
|

Zamyšlení: 294. Bible je nástroj, ne zbraň

Zamyšlení: Jako křesťané se často chováme, jako bychom byli strážci brány. Chováme se, jako bychom věřili, že je naším úkolem oddělovat ovce od kozlů, říkat: “Křesťané sem, všichni ostatní tam,” nebo dokonce: “Dobří a správní křesťané sem, všichni tvářící se, že jsou křesťané, tam.”

Glosa: 22. Válka s Vánocemi
| | | |

Glosa: 22. Válka s Vánocemi

Glosa: O dva tisíce let později další muž s klamnými představami velikosti masakruje nevinné lidi, aby získal větší moc. A jeho impérium se odvažuje předstírat, že chce o Vánocích uctívat Kristovo dítě. Postavit vánoční ozdobu „Z“ znamená stát se na straně Heroda. Znamená to chtít Ježíše mrtvého.

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích – Doslov
|

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích – Doslov

Svědectví o toxické teologii, která způsobila náboženská traumata lidem ve sborovém společenství v Lovosicích, odkrývá duchovní teror a tyranii v církvi, která formálně zastává princip svobody svědomí.

Pohled jednoho předchozího kazatele sboru v Lovosicích.