Video: 95. Pavel Hošek – Biblická východiska duchovního doprovázení hledajících
| |

Video: 95. Pavel Hošek – Biblická východiska duchovního doprovázení hledajících

Video: Ekumenická konference, která proběhla ve středu 11. října v Chebu, si kladla za cíl společně sdílet a hovořit o výzvách a příkladech dobré praxe duchovní péče a o různých formách duchovního doprovázení směřovaného ven z církví a církevních společenství. Podnětnou přednášku o duchovním doprovázení hledajících měl na konferenci prof. Pavel Hošek, Th.D., kterou můžete shlédnout na videu.

Vzdělávání: 155. Vzdělávací program pro sbory, které se zajímají o ženy v kazatelské službě
| | | | | |

Vzdělávání: 155. Vzdělávací program pro sbory, které se zajímají o ženy v kazatelské službě

Vzdělávání: Zamyslete se nad tím, jak Písmo zjevuje Boží plán pro celé lidstvo – muže a ženu dohromady – sloužit Božímu lidu. Vzdělávací programy pro všechny věkové kategorie, které pomohou vašemu sboru formulovat biblický a teologický základ pro potvrzení povolání žen a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení.