Literatura k dějinám českých baptistů (21. století)

 • Baptistické vyznání víry 1689 [přeložil Tomáš Kolman z anglického originálu The Second London Baptist Confession of Faith – 1689, vydaného Chapel Library, 1999], Kroměříž: Didasko, 2016.
 • Bistranin, Jan, „Svobodná církev ve svobodném státě – Tomáš Garrigue Masaryk a čeští baptisté“, Informační věstník občanského sdružení EXULANT,  27 (1/2009), s. 14-17. dostupné online
 • Gondáš, Jáchym, Od „věřím po „ámen“ : Úvahy nad Apoštolským vyznáním víry, Praha: Baptistický sbor Na Topolce, 2020. ke koupi
 • Gondáš, Jáchym (ed.) Almanach Letnice : sborník článků českých baptistických teologů, Praha: Sbor BJB Na Topolce, 2013. ke koupi
 • Hlaváček, Petr „Vzájemné přínosy českomoravské a exulantské větve českého baptistického hnutí“, Informační věstník občanského sdružení EXULANT, 34 (2/2012), s. 16-20. dostupné online
 • Kolektiv autorů, Slova života 2015, Praha: BJB, 2014.
 • Kolektiv autorů, Slova života 2016, Praha: BJB, 2015.
 • Kolektiv autorů, Slova života 2017, Praha: BJB, 2016.
 • Kolektiv autorů, Slova života 2018, Praha: BJB, 2017.
 • Kolektiv autorů, Slova života 2019, Praha: BJB, 2018.
 • Kráľ, Stano, 100 rokov rozsievania 1914-2014: Historický zborník o vývoji časopisu Rozsievač, Brno: Brněnská tisková misie, 2014.
 • Kucová, Lydie „Baptists in the Czech Lands“ in P.J. Lalleman, P.J. Morden a A.R. Cross (eds.), Grounded in Grace: Essays to Honour Ian M. Randall, London: Spurgeon’s College and Baptist Historical Society, 2013, 85-102.
 • Kucová, Lydie „Pastors in the Dock: The Political Trials of Baptist Ministers in Czechoslovakia in the 1950s“ in A.R. Cross a J.H.Y. Briggs (eds.), Freedom and the Powers: Perspectives from Baptist History, Didcot: Baptist Historical Society, 2014, 131-149.
 • Macek, Petr, Effatha, otevři se: sbírka kázání, Praha: Baptistický sbor Na Topolce, 2019. ke koupi
 • Marešová, Hana „Český protestantismus v polském Zelově“ in Osobnost v církvi a politice: čeští a slovenští křesťané ve 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006, s. 361-369.
 • Nešpor, Z. Hornofová, M. a Jakoubek, M. „Čeští nekatolíci v rumunském Banátu a v Bulharsku. Část čtvrtá: Religiozita reemigrantů“ Lidé města, Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace 8 (2002), s. 85-104.
 • Pribula, Juraj, Malé veľké postavy Biblie, Košice: RB Reklama, 2019
 • Němeček, J. Mirotínské vzpomínky, Lovosice: nákl. vlastním, 2007.
 • Rejchrt, O. Paprsky kalich v letorostech Čechů z Volyně, Praha: Sdružení Exulant, 2006.
 • Spalová, B. Bůh ví proč. Studie pamětí režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách, Brno: CDK, 2012.
 • Stehlík, D. „Kořeny a první období sboru Bratrské jednoty baptistů ve Vikýřovicích“, Informační věstník občanského sdružení EXULANT, 30 (2/2010), 15-27.
 • Šolc, M. Jak život šel : těm, kdo milují Boha : život Miloše Šolce 1911-2007, Ostrava: Křesťanský sbor Ostrava-Kunčičky, 2010.
 • Šolc, Miloš ml., Nebezpečí kterým čelí současná církev, Ostrava: Křesťanský sbor Ostrava-Kunčičky, 2018.
 • Štěříková, E. Zelów, Praha: Kalich, 2010.
 • Štěříková, E. Země otců, Praha: Kalich, 2005.
 • Vychopeň, J., Smilek, J., Pospíšil, V. (eds.) Kazatelé Bratrské jednoty baptistů Brno: BJB, 2005
 • Vychopeň, P., Kucová, L., Gondáš, J. Baptistické zásady, jejich kořeny a okolnosti vzniku, Praha: BJB, 2010. recenze online

Viz také:
Literatura k dějinám českých baptistů (19.-20. století)
Studentské práce zaobírající se tématem baptismu

Sestavila: Lydie Kucová
Poslední aktualizace: 14.2.2020