Umělá inteligence: 13. Skutečná hrozba umělé inteligence
| |

Umělá inteligence: 13. Skutečná hrozba umělé inteligence

Umělá inteligence: Umělá inteligence změní nespočet životů k lepšímu. Existuje však jedna zásadní hrozba, kterou AI představuje a kterou jako bychom všichni ignorovali, hrozba, která velmi souvisí s teologií a okouzleným pohledem na to, čemu akademici někdy říkají morální antropologie. Umělá inteligence má schopnost podkopat naše chápání lidské osoby.

Umělá inteligence: 13. Proč by se křesťané neměli bát umělé inteligence
| |

Umělá inteligence: 13. Proč by se křesťané neměli bát umělé inteligence

Umělá inteligence: Stejně jako každý nástroj vytvořený lidmi je i umělá inteligence v konečném důsledku neutrální a může být použita k dobrému nebo špatnému účelu v závislosti na záměrech a cílech jejích lidských tvůrců. Křesťané si musí dávat pozor, aby při odporu proti novým technologiím a jejich používání nepřikládali váhu planým spekulacím a bizarním konspiračním teoriím a aby se nedostali do pasti bláznivé sekty.

Umělá inteligence: 10. Zeptej se Ježíše
| |

Umělá inteligence: 10. Zeptej se Ježíše

Umělá inteligence: Chatbot ochotný odpovídat na otázky všeho druhu je nejnovějším představitelem Ježíše pro věk umělé inteligence. V této rostoucí nabídce snadno dostupných online možností, jak hledat duchovní vedení nebo obecné rady, je těžké říci, který náboženský chatbot se ukáže jako nejvíce duchovně uspokojivý.

4YOU: Nastal čas pro kazatelku Barbie
| | | | |

4YOU: Nastal čas pro kazatelku Barbie

4YOU: Je nejvyšší čas, aby se Barbie připojila k boji za rovnoprávnost žen mezi duchovními. Prosperující budoucnost žen v kazatelské službě je prosperující budoucností církve. A je nejvyšší čas, aby se muži a chlapci zasadili o prolomení patriarchátu reálného světa a uznali a potvrdili rovnoprávnost a vitalitu žen v Božím království.

Politika: 33. Středověké křížové výpravy, Billy Graham a američtí evangelikálové
| |

Politika: 33. Středověké křížové výpravy, Billy Graham a američtí evangelikálové

Politika: Stejně jako starověcí křižáci, kteří si oblékali brnění a nasedali na oře, a Billy Graham, který organizoval místní sbory k účasti na celoměstské kampani, se dnešní kulturní bojovníci halí do Písma a americké vlajky a jdou do války. Lidé budou zabiti a nespočet dalších zjizveno, ale taková je cena války.

Umělá inteligence: 5. Pokusy o duchovní službu
| |

Umělá inteligence: 5. Pokusy o duchovní službu

Umělá inteligence: Dva příklady pokusů zapojit umělou inteligenci do duchovní služby: Zhruba čtyřicetiminutovou páteční bohoslužbu „odsloužili“ v kostele svatého Pavla ve Fürthu čtyři avataři umělé inteligence. V krátké promluvě pro použití v mobilu připomíná avatar umělé inteligence “Sedm modlitebních předmětů na měsíc červenec”.

Umělá inteligence: 4. Tento článek byl napsán pomocí aplikace Chat GPT AI
| |

Umělá inteligence: 4. Tento článek byl napsán pomocí aplikace Chat GPT AI

Umělá inteligence: Někteří evangelikálové a fundamentalisté začali strašit s umělou inteligencí (AI) jako zdrojem zla. Podporují a rozšiřují konspirační teorie o technologii, o které nic neví a se kterou neumí pracovat. I když generátor umělé inteligence dokáže napodobit styl spisovatele, nejsem přesvědčena, že by dokázal napodobit autorův záměr. Psaní by mělo být plodným úsilím.

Umělá inteligence: 3. Použití aplikace ChatGPT pro vyhledávání
|

Umělá inteligence: 3. Použití aplikace ChatGPT pro vyhledávání

Někteří evangelikálové a fundamentalisté začali strašit s umělou inteligencí (AI) jako zdrojem zla. Podporují a rozšiřují konspirační teorie o technologii, o které nic neví a se kterou neumí pracovat. Umělá inteligence ChatGPT a jemu podobné budoucí nástroje umělé inteligence budou pro vyhledávání revoluční, protože budou na otázky reagovat lépe než vyhledávač.

Kázání: 166. O jednom dýchnutí a větru, co dodnes vane
|

Kázání: 166. O jednom dýchnutí a větru, co dodnes vane

Kázání: Vítr, který Ježíš svým dýchnutím vyvolal stále vane, obvykle proti převažujícím větrům doby, s nimiž bychom se nejraději svezli. Vane a mění navyklé způsoby, odnáší pestré plachty, kterými máme ve zvyku přikrývat naše sobectví a sebestřednost. Bourá domy postavené na písku, v nichž jsme se domnívali být v bezpečí.

Analýza: 62. Muž bezpráví je obžalován v New Yorku
| | |

Analýza: 62. Muž bezpráví je obžalován v New Yorku

Analýza: Vzpomeňte si na křesťany, kteří i tento týden budou Trumpa uctívat a vyvyšovat a zaměňovat ho s Ježíšem a ztotožňovat newyorské obvinění s křížem na Kalvárii. Vzpomeňte si na mnoho kněží a kazatelů Božích, kteří ho prohlásili za Božího pomazaného. Přemýšlejte o mnoha „předstíraných znameních a divech“, o všech „zlých podvodech“, které svedly tolik lidí, o všech lžích, o všech „silných klamech, aby uvěřili tomu, co je falešné“.