Umělá inteligence: 4. Tento článek byl napsán pomocí aplikace Chat GPT AI
| |

Umělá inteligence: 4. Tento článek byl napsán pomocí aplikace Chat GPT AI

Umělá inteligence: Někteří evangelikálové a fundamentalisté začali strašit s umělou inteligencí (AI) jako zdrojem zla. Podporují a rozšiřují konspirační teorie o technologii, o které nic neví a se kterou neumí pracovat. I když generátor umělé inteligence dokáže napodobit styl spisovatele, nejsem přesvědčena, že by dokázal napodobit autorův záměr. Psaní by mělo být plodným úsilím.

Umělá inteligence: 3. Použití aplikace ChatGPT pro vyhledávání
|

Umělá inteligence: 3. Použití aplikace ChatGPT pro vyhledávání

Někteří evangelikálové a fundamentalisté začali strašit s umělou inteligencí (AI) jako zdrojem zla. Podporují a rozšiřují konspirační teorie o technologii, o které nic neví a se kterou neumí pracovat. Umělá inteligence ChatGPT a jemu podobné budoucí nástroje umělé inteligence budou pro vyhledávání revoluční, protože budou na otázky reagovat lépe než vyhledávač.

Kázání: 166. O jednom dýchnutí a větru, co dodnes vane
|

Kázání: 166. O jednom dýchnutí a větru, co dodnes vane

Kázání: Vítr, který Ježíš svým dýchnutím vyvolal stále vane, obvykle proti převažujícím větrům doby, s nimiž bychom se nejraději svezli. Vane a mění navyklé způsoby, odnáší pestré plachty, kterými máme ve zvyku přikrývat naše sobectví a sebestřednost. Bourá domy postavené na písku, v nichž jsme se domnívali být v bezpečí.

Analýza: 62. Muž bezpráví je obžalován v New Yorku
| | |

Analýza: 62. Muž bezpráví je obžalován v New Yorku

Analýza: Vzpomeňte si na křesťany, kteří i tento týden budou Trumpa uctívat a vyvyšovat a zaměňovat ho s Ježíšem a ztotožňovat newyorské obvinění s křížem na Kalvárii. Vzpomeňte si na mnoho kněží a kazatelů Božích, kteří ho prohlásili za Božího pomazaného. Přemýšlejte o mnoha „předstíraných znameních a divech“, o všech „zlých podvodech“, které svedly tolik lidí, o všech lžích, o všech „silných klamech, aby uvěřili tomu, co je falešné“.