Zásady: Jak může kazatel obstát při vyslovení 59% důvěry?
| |

Zásady: Jak může kazatel obstát při vyslovení 59% důvěry?

Zásady: Kazatel může dočasně přežít hlasování o nedůvěře, ale žádný kazatel nemůže přežít takovouto vlažnou podporu dlouho – pokud nenastane ještě jedna podmínka. Tou podmínkou je samozřejmě diktatura. Zdá se, že členové a diakoni ve sboru Immanuel chtěli pohnat svého kazatele k odpovědnosti za to, že je součástí této sítě “dobrých chlapců”, ale síť “dobrých chlapců” jim v tom zabránila.

Zásady: 27. Baptisté a náboženská svoboda
|

Zásady: 27. Baptisté a náboženská svoboda

Zásady: Od roku 1609 jsou baptisté hlasitými a vytrvalými zastánci náboženské svobody. Baptisté ctí tuto oddanost náboženské svobodě již více než 400 let. Dnes někteří na tuto historii zapomněli nebo ji opustili. Někteří křesťané se nechali svést představou, že církev potřebuje ke své činnosti státní moc, jako by Boží království nemohlo obstát bez podpory vlády. Ze svatby církve a státu nevzejde nic dobrého.

Historie: 215. Cenzura knihy neumlčela
| |

Historie: 215. Cenzura knihy neumlčela

Historie: Bible kralická, kancionály a další knihy pro povzbuzení duchovního života nekatolíků se již od prvopočátků reformace stávaly terčem nejrůznějších cenzorských zásahů. Poslední soupis zakázaných děl vyšel roku 1948. Oficiálně ho katolická církev zrušila až v roce 1966 vyhlášením papeže Pavla VI. Ovšem četba zakázaných děl byla i nadále hříchem, čtenářům již jen nehrozil žádný církevní trest.

Zásady: 22. Obrácení není naočkování Ježíše
| | |

Zásady: 22. Obrácení není naočkování Ježíše

Zásady: Evangelisté 19. a 20. století jako Dwight L. Moody a Billy Graham proces obrácení zkracovali a vyzývali hříšníky, aby na masových probuzeneckých křížových výpravách “předstoupili”, pomodlili se “modlitbu hříšníka” a byli spaseni. Odolejme obrácení jako naočkování Ježíše, spásné transakci, která jednou provždy zajistí duchovní jistotu v tomto i příštím světě. Obrácení ke Kristu, ať už začíná jakkoli, je celoživotním pokračováním víry.

Zásady: 21. O ženách v kazatelské službě a autonomii sborů
| |

Zásady: 21. O ženách v kazatelské službě a autonomii sborů

Zásady: Cooperative Baptist Fellowship je hluboce přesvědčen, že Bůh povolává ženy na všechna místa vedení a služby v životě sborů a v našem denominačním společenství. Věříme, že toto přesvědčení vychází z Písma a že bylo opakovaně potvrzeno působením Ducha svatého, který povolává a obdarovává ženy ke kázání, pastoračnímu vedení a dalším formám služby.

Zásady: 19. Rick Warren: Otevřený dopis všem jižním baptistům
| |

Zásady: 19. Rick Warren: Otevřený dopis všem jižním baptistům

Zásady: Zakladatelé SBC věděli, že nikdy nedosáhneme toho, aby se 100 % baptistů stoprocentně shodlo na 100 % všech výkladů Písma. Hlasování o rozhodnutí výkonného výboru bude o tom, abychom i nadále zůstali denominací Lottie Moonové a Annie Armstrongové – dvou silných, zbožných žen, které neohroženě mluvily k mužům a všude je vyzývaly k prioritě misií, a abychom řekli ne těm, kteří by tyto ženy jižních baptistů umlčeli.

Zásady: 16. Bude král Karel III. „Ochráncem víry“ nebo „Ochráncem jedné víry“?
|

Zásady: 16. Bude král Karel III. „Ochráncem víry“ nebo „Ochráncem jedné víry“?

Zásady: Král je smrtelný člověk a ne Bůh, proto nemá žádnou moc nad nesmrtelnými dušemi svých poddaných, aby pro ně vydával zákony a nařízení a ustanovoval nad nimi duchovní pány. (Thomas Helwys králi Jakubovi – ano, tomu králi Jakubovi, jehož autorizovaná verze překladu Bible JKV “James King Version” je milovaná některými baptisty jako ten jediný správný „anglický“ překlad, který musí mít v ruce i na lavici v kostele).

Král Jakub uvrhl Helwyse do vězení. Helwys ve vězení zemřel.

Zásady: 15. John MacArthur se mýlí v mnohem více než jen v udržování žen v násilných manželstvích
| |

Zásady: 15. John MacArthur se mýlí v mnohem více než jen v udržování žen v násilných manželstvích

Zásady: Přiznejme si konečně, že jen proto, že tento starý bílý muž stojí na kazatelně a prohlašuje, že má všechny odpovědi, neznamená, že by se mu měl kdokoli podřídit. John MacArthur je de facto biskupem kalvinistického, konzervativního kultu, který lidem duchovně škodí.