Zneužívání: 99. K čemu jsem byla stvořena? Ne proto, abych byla krásná nebo hubená
| |

Zneužívání: 99. K čemu jsem byla stvořena? Ne proto, abych byla krásná nebo hubená

Zneužívání: Po celý život jsme si v křesťanských společenských kruzích neustále uvědomovaly, jak vypadáme, co máme na sobě a jak to působí na chlapce, dokonce i na muže kolem nás. “Způsobit někomu klopýtnutí” nám připadalo jako jedna z nejhanebnějších věcí, které jsme mohli udělat. Proto jsme se zahalovaly a nikdy jsme se neptaly, proč jsme vnímány jen jako sexuální objekty.

Zneužívání: 98. Protijed na podlé křesťanství
| | |

Zneužívání: 98. Protijed na podlé křesťanství

Zneužívání: Jak je možné, že se křesťanství stalo tak podlým? Jak jsme se dostali od Ježíšova poselství lásky k neúprosnému odsuzování homosexuálů, transsexuálů, žen kazatelek, imigrantů, vědců, pedagogů, novinářů a knihovníků ve veřejných školách? Kdyby Ježíš přišel do Ameriky a podíval se na podlost ve své církvi, pozvracel by se.

Svědectví: 107. Stala jsem se obětí sborového vedoucího, který mě léta zneužíval
| | |

Svědectví: 107. Stala jsem se obětí sborového vedoucího, který mě léta zneužíval

Svědectví: Byl to syn kazatele. Byl vedoucí chválící skupinky. Téměř Boží muž. Znala jsem ho už léta. Léta jsem znala jeho rodinu. A přesto se mě dotýkal způsobem, který bych svému tátovi nikdy nedovolila, dotýkal se míst, kam by neměly putovat ničí ruce kromě mého neexistujícího manžela.

Zneužívání: 95. Chcete-li zvýšit zdraví ve sboru, snižte domácí násilí
|

Zneužívání: 95. Chcete-li zvýšit zdraví ve sboru, snižte domácí násilí

Zneužívání: Když si sbor není vědom následků zneužívání, oběti v tichosti trpí.  Negativní zdravotní následky pro dospělé zahrnují ty, o kterých pravděpodobně přemýšlíme jako první – fyzická zranění, jako jsou modřiny a zlomeniny kostí –, ale také psychická zranění, jako je úzkost, deprese a posttraumatický syndrom. 

Zneužívání: 87. Kdyby se ženy chovaly jako patriarchální muži
| |

Zneužívání: 87. Kdyby se ženy chovaly jako patriarchální muži

Zneužívání: Z vnějšku to působí, že žena s patriarchálním mužem mají nenarušený manželský vztah. Slovní násilí nezanechává žádné viditelné stopy na těle a často není rozpoznáno. Ale otřásá sebeúctou, zanechává těžká zranění v duši a vede až k onemocnění. Tento typ domácího násilí je mnohem méně ve středu pozornosti a diskutován jako fyzické násilí. Ale může působit podobně destruktivně. Na videu můžeme vidět, jak by to mohlo vypadat, kdyby se ženy ve vztahu chovaly jako patriarchální muži.

Knihy: 92. Děsivý příběh o sexuálním znásilnění v 19. století
| | |

Knihy: 92. Děsivý příběh o sexuálním znásilnění v 19. století

Knihy: Způsob, jakým skupina jižních baptistů v 19. století kryla sexuální znásilnění spáchané jedním z nich, svědčí až příliš jasně o zneužívání privilegií a moci při ochraně milovaných institucí. Kniha upozorňuje na tlak, který křesťané často pociťují, aby chránili obraz a pověst svých sborů, misií a dalších institucí – a to i tehdy, když to vážně poškozuje druhé.

Zneužívání: 83. Komplementarismus a měsíc boje proti domácímu násilí
| |

Zneužívání: 83. Komplementarismus a měsíc boje proti domácímu násilí

Zneužívání: Mnoho křesťanských žen tuší, že v jejich manželství není něco v pořádku, i když možná nedokážou odhadnout, co to je, nebo nevědí, jak reagovat na teologii, která to podporuje. Jednou z nejvýznamnějších výzev, kterým dnes křesťanské ženy čelí, je tedy rozpoznat zneužívání, které zažívají, a vypořádat se s ním.

Zneužívání: Baptisté vlastnili asi 125 000 otroků!
| | |

Zneužívání: Baptisté vlastnili asi 125 000 otroků!

Zneužívání: V roce 1860 vlastnilo otroky odhadem 600 000 členů jižanských sborů. Otroctví znamenalo pracovat 15 až 20 hodin denně a být bit za projevy únavy. Znamenalo to být vyhnán na pole tři týdny (nebo méně) po porodu dítěte. Otroctví znamenalo, že běloši, někteří křesťané, jiní baptisté, dosáhli svého blahobytu zotročením černých Afričanů a z tohoto blahobytu odváděli desátky a oběti na podporu svých sborů nebo náboženských institucí.

Zneužívání: 78. Posedlost křesťanů transgendery
| | |

Zneužívání: 78. Posedlost křesťanů transgendery

Zneužívání: Když církev ve jménu Boha a Písma brojí proti těmto velmi zranitelným mladým lidem, dělá z křesťanství kruté, malomyslné, extremistické a nenávistné náboženství. Což je hlavní důvod, proč americká církev zažívá volný pád a úpadek epických rozměrů, zejména mezi dospívajícími a mladými dospělými.

Vzdělávání: 155. Vzdělávací program pro sbory, které se zajímají o ženy v kazatelské službě
| | | | | |

Vzdělávání: 155. Vzdělávací program pro sbory, které se zajímají o ženy v kazatelské službě

Vzdělávání: Zamyslete se nad tím, jak Písmo zjevuje Boží plán pro celé lidstvo – muže a ženu dohromady – sloužit Božímu lidu. Vzdělávací programy pro všechny věkové kategorie, které pomohou vašemu sboru formulovat biblický a teologický základ pro potvrzení povolání žen a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení.

Zneužívání: 80. Proč se patriarchát rozčiluje nad Barbie
| | | |

Zneužívání: 80. Proč se patriarchát rozčiluje nad Barbie

Zneužívání: Když jsem zjistil, že někteří vlivní konzervativci mají z nového filmu o Barbie od Warner Bros. záchvat vzteku, musel jsem se sám přesvědčit, co patriarchy tak rozzuřilo. Ben Shapiro film Barbie nazval “jenom kusem ho*na. Tenhle film je hořící kus psího h**na navršený na celém hořícím odpadkovém koši navršeném na skládce plné psího h**na.” Ve skutečnosti jde o odhalování absurdity patriarchátu a objevování toho, co znamená být člověkem.

Ženy ve službě: 105. Svědectví baptistické kazatelky
| |

Ženy ve službě: 105. Svědectví baptistické kazatelky

Ženy ve službě: Říkáte ženám a dívkám ve svých sborech, že bez ohledu na to, co slyší od Boha, nejsou povolány k povolání ke službě. Říkáte mužům, že pokud se učí od žen, jsou mimo Boží vůli. Přestože znáte roli biblických žen ve vedení, záměrně ignorujete biblické svědectví, které je v rozporu s vaším názorem. Prosím, pro lásku ke všemu, co je svaté, čiňte pokání a pojďme společně budovat Boží království na zemi, jako je tomu v nebi.

Knihy: 91. Nové knihy se zaměřují na vůdcovství žen v Novém zákoně
| | |

Knihy: 91. Nové knihy se zaměřují na vůdcovství žen v Novém zákoně

Knihy: Několik nových knih přináší nový pohled na roli žen v Ježíšově službě a v rané církvi. Není to tak, že bychom dělali nové objevy o ženách. Není to tak, že bychom se snažili přepisovat historii. Jde prostě o to, že ženy byly zastírány a jejich skutečné role v Bibli byly zamlžovány.