SBC: 53. Jak jsme opustili Jižní baptistickou konvenci
| |

SBC: 53. Jak jsme opustili Jižní baptistickou konvenci

SBC: Stalo se tak na zvláštním, svolaném pracovním setkání, které se konalo v našem společenském sále během hodiny nedělní školy. Věříme, že každý baptistický sbor má právo určovat své vlastní poslání a službu a ordinovat kohokoli, koho považuje za obdarovaného pro službu, ať už muže nebo ženu. Jižní baptistická konvence nám nemůže říkat, co máme dělat.

SBC: 52. Proč může do vašeho sboru přijít kalvinistický kazatel?
| | |

SBC: 52. Proč může do vašeho sboru přijít kalvinistický kazatel?

SBC: Baptistické sbory, které nebyly ponořeny do fundamentalismu nebo kalvinismu, se mohou mylně domnívat, že tyto teologie jsou méně škodlivé, než obvykle jsou. Obě představují toxické teologie, které by měly být anatémou pro každý baptistický sbor, jemuž záleží na lásce k lidem a na prožívání srdečné evangelizace a služby. A pokud vašemu sboru záleží jen trochu na sociální spravedlnosti, platí dvojnásobné varování.

Kázání: 218. Nemít srdce, jóó to vadí!
|

Kázání: 218. Nemít srdce, jóó to vadí!

Kázání: S malichernými, namyšlenými a nesnášenlivými lidmi, co nemají srdce, je děsná nuda. Všechno mají nalajnované, mantinely blízko sebe, aby nebyl žádný prostor pro svobodný pohyb. Jakápak tolerance, když jsou skálopevně přesvědčeni o své jediné možné pravdě. Jejich míra tolerance je tak malá, že se do ní nevejde nikdo jiný. Proto tak rádi ty druhé odstraňují, vylučují a likvidují.

SBC: 50. V jižanských baptistických sborech roste tendence k vládě staršovstva
| | | |

SBC: 50. V jižanských baptistických sborech roste tendence k vládě staršovstva

SBC: Malá skupina mužů – téměř vždy jsou to pouze muži – je vybrána, zvolena nebo jmenována, aby řídila život sboru. Mezi konzervativními kalvinistickými sbory na tom panuje všeobecná shoda, což vysvětluje infiltraci do jižanských baptistických sborů v posledních 30 letech, kdy se jako vedlejší produkt “konzervativní obrody” rozšířil obrozený kalvinismus. Hlavním zastáncem sborů řízených staršími je John MacArthur.

Zneužívání: 99. K čemu jsem byla stvořena? Ne proto, abych byla krásná nebo hubená
| |

Zneužívání: 99. K čemu jsem byla stvořena? Ne proto, abych byla krásná nebo hubená

Zneužívání: Po celý život jsme si v křesťanských společenských kruzích neustále uvědomovaly, jak vypadáme, co máme na sobě a jak to působí na chlapce, dokonce i na muže kolem nás. “Způsobit někomu klopýtnutí” nám připadalo jako jedna z nejhanebnějších věcí, které jsme mohli udělat. Proto jsme se zahalovaly a nikdy jsme se neptaly, proč jsme vnímány jen jako sexuální objekty.