Kázání: 211. Cesta za Kristem
|

Kázání: 211. Cesta za Kristem

Kázání: Nastala Velikonoční neděle. V průběhu celé předvelikonoční doby se k tomuto okamžiku upínáme, na něj očekáváme. A ostatně není příliš divu. Čím více se prohlubuje postní doba, tím je tematika pašijního příběhu tíživější a bolestnější.

Svědectví: 113. Chceme Barabáše!
| |

Svědectví: 113. Chceme Barabáše!

Svědectví: Barabáši! Ach, Barabáši! Co se s tebou stalo po propuštění z vězení? Stal ses celebritou mezi náboženskými vůdci, kteří povzbuzovali dav, aby volal po tvém propuštění? Poděkoval jsi Ježíši za jeho oběť? Pokračoval jsi ve svém vražedném, zlodějském a vzbouřeneckém jednání? Uvěřil jsi, že jsi vyvolený?

Kázání: 208. O Božích signálech a velkém příběhu

Kázání: 208. O Božích signálech a velkém příběhu

Kázání: Na nás je, abychom signály zahlédli a správně dekódovali. A to bývá problém. Abychom správně viděli, je především nezbytně třeba vytáhnout paty z domu. Je třeba vyjít ven z našeho teploučkého a zajištěného prostoru, ven do tmy a nejistoty – jedině tam se dají Boží signály postřehnout.