Kázání: 183. A co když si někdo zahřeší na můj účet?

Kázání: 183. A co když si někdo zahřeší na můj účet?

Kázání: Zdaleka nejúčinnějším způsobem, jak se dobrat větší cti, je ve všech dobách ale něco jiného: pomluva, slovní útok, nepravdivé obvinění. Fašisti přišli s tím, že za všechno špatné mohou Židé a hned si sami přivlastnili titul panská rasa. Komunisti označili podnikatele za vykořisťovatele a pro sebe si rezervovali čestné místo nositelů pokroku. Rusové dnes pohrdají údajně zkaženým a zdegenerovaným Západem a všude vytrubují, že jejich ruský svět je ještě v pořádku. Některé křesťanské kruhy zase šíří strach z duhových menšin, které se údajně snaží ovládnout a rozvrátit svět, bezpochyby si potom připadají čistší a dokonalejší.

Misie: 239. Mohou být naše sbory stejně přívětivé jako je kavárna?

Misie: 239. Mohou být naše sbory stejně přívětivé jako je kavárna?

Misie: Naše sbory chtějí přijímat lidi mezi sebe. Všude máme upoutávky zobrazující časy bohoslužeb s dovětkem: “Všichni jsou vítáni.” Žádný sbor nevyvěsí ceduli s nápisem: “Možná to zde není pro vás.” Ale je to tak doopravdy? Příliš často to, co ve sboru vidíme a zažíváme, odráží kulturu pro zasvěcené, která nepočítá s lidmi zvenčí (ani je nepřijímá).

Historie: 214. Druhy zbožnosti formující baptistický sbor v Chebu
|

Historie: 214. Druhy zbožnosti formující baptistický sbor v Chebu

Historie: Zbožnost chebských baptistů byla ovlivněna především vírou předků, jejíž kořeny sahají hluboko do minulosti. Historické dědictví i novodobé vlivy způsobují značnou různost pohledů víry u chebských baptistů. Ta byla příčinou pnutí v dobách blízkých i vzdálenějších. Tato rozdílnost zbožnosti je pro současnou generaci baptistů velkou výzvou. Výzvou, zda dokáží navzdory všem těm konfesním důrazům spolupracovat a pracovat společně na díle Páně.

Zneužívání: Baptisté vlastnili asi 125 000 otroků!
| | |

Zneužívání: Baptisté vlastnili asi 125 000 otroků!

Zneužívání: V roce 1860 vlastnilo otroky odhadem 600 000 členů jižanských sborů. Otroctví znamenalo pracovat 15 až 20 hodin denně a být bit za projevy únavy. Znamenalo to být vyhnán na pole tři týdny (nebo méně) po porodu dítěte. Otroctví znamenalo, že běloši, někteří křesťané, jiní baptisté, dosáhli svého blahobytu zotročením černých Afričanů a z tohoto blahobytu odváděli desátky a oběti na podporu svých sborů nebo náboženských institucí.

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Průvodce individuálním studiem 3. lekce
| | | | | | | |

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Průvodce individuálním studiem 3. lekce

Vzdělávání: Baptist Women in Ministry a Cooperative Baptist Fellowship představily nový vzdělávací program, který má našim sborům poskytnout biblický základ pro přijetí a uznání povolání žen ke kazatelské službě a do vedení sboru, a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení. Třetí lekce z Průvodce individuálním studiem, které vám umožní studium této problematiky a posléze i vést ve svém sboru vzdělávací skupinky dospělých, mládeže nebo dětí na téma rovnoprávně povolaných žen ke kazatelské službě.

Zneužívání: 78. Posedlost křesťanů transgendery
| | |

Zneužívání: 78. Posedlost křesťanů transgendery

Zneužívání: Když církev ve jménu Boha a Písma brojí proti těmto velmi zranitelným mladým lidem, dělá z křesťanství kruté, malomyslné, extremistické a nenávistné náboženství. Což je hlavní důvod, proč americká církev zažívá volný pád a úpadek epických rozměrů, zejména mezi dospívajícími a mladými dospělými.

Kázání: 182. Pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji

Kázání: 182. Pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji

Kázání: Křesťanská víra je vlastně tak trochu balancováním na ostří nože. Díky Ježíši Kristu jsme jednou nohou už v harmonické a nenásilnické budoucnosti, druhou nohou ale stále vězíme v rozkolísané přítomnosti, kde jsou pořád ještě lidé, co chtějí být bohy, co pohrdají druhými, ponižují je a ničí jejich životy. Jde o to v osobním životě nezapšknout a nenechat se ovládnout kostižerem jménem nenávist. Na druhé straně zase není radno odevzdaně zavírat oči před zjevnou nespravedlností, před řáděním zla, které nakonec může zasáhnout i nás, naše rodiny, naši zemi.

Slovo: 100. Namaluj mi Beránka
|

Slovo: 100. Namaluj mi Beránka

Slovo: Každý člověk ukrývá ve svém srdci touhu, uvidět Beránka. Každý podvědomě touží se s ním setkat. Každý má v srdci nevyslovenou touhu Malého prince: “Namaluj mi Beránka”. Není náš Beránek různě pokřivený našimi nezdravými náboženskými představami, naším skálopevným přesvědčením, jak má Beránek vypadat? Nenabízíme jim naše vize Beránka, který je naší teologií zmrzačený, agresivní nebo příliš starý, aby mohl být živoucí a život dávající?

Zprávy: 314. Ruský baptistický představitel se stal terčem útoku, po modlitbě za mír uprchl
|

Zprávy: 314. Ruský baptistický představitel se stal terčem útoku, po modlitbě za mír uprchl

Zprávy: Jurij Sipko, bývalý předseda baptistů v Rusku, v srpnu uprchl ze své vlasti, když se ho úřady pokusily zatknout za veřejné modlitby za mír na Ukrajině. Svobodu má pouze (ruská) pravoslavná církev. Stát vyhrožuje evangelikálům a za Putina žádná náboženská svoboda neexistuje. Zavírá do vězení duchovní, kteří se starají o své sbory. Pro režim, jako je ten ruský, není v dnešním světě místo.

Vánoce: 141. Scénář vánoční hry Jak zachránit zeměplacku
| | |

Vánoce: 141. Scénář vánoční hry Jak zachránit zeměplacku

Vánoce: Blíží se čas příprav na vánoční službu dětí, dorostu a mládeže. Jako inspiraci pro vaši službu si můžete stáhnout scénář a shlédnou video dramatické vánoční hry, která se odehrává v Babylónské říši, které z ničeho nic hrozí zkáza. Je třeba bezodkladně jednat. Kdo najde řešení? A proč do Betléma?

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Průvodce individuálním studiem 2. lekce
| | | | | | |

Vzdělávání: Rovnoprávně povolané – Průvodce individuálním studiem 2. lekce

Vzdělávání: Baptist Women in Ministry a Cooperative Baptist Fellowship představily nový vzdělávací program, který má našim sborům poskytnout biblický základ pro přijetí a uznání povolání žen ke kazatelské službě a do vedení sboru, a pěstovat kulturu, která plněji vítá jejich vedení. Druhá lekce z Průvodce individuálním studiem, která vám umožní studium této problematiky a posléze i vést ve svém sboru vzdělávací skupinky dospělých, mládeže nebo dětí na téma rovnoprávně povolaných žen ke kazatelské službě.

Historie: 214. Více než sen: Nezředěný odkaz Martina Luthera Kinga Jr.
| |

Historie: 214. Více než sen: Nezředěný odkaz Martina Luthera Kinga Jr.

Historie: “Pokud mír znamená, že budu uprostřed nespravedlnosti a zla držet jazyk za zuby, pak o něj nestojím.” Uplynulo 60 let od jednoho z nejznámějších shromáždění v dějinách Spojených států. 28. srpna 1963 se ve Washingtonu konal Pochod na Washington za práci a svobodu. Martin Luther King Jr. přednesl u Lincolnova památníku svůj projev “Mám sen”. Jedná se bezpochyby o Kingův nejslavnější projev.

Teologie: 86. Stín Billyho Grahama: Chuck Templeton a krize amerického náboženství
| | |

Teologie: 86. Stín Billyho Grahama: Chuck Templeton a krize amerického náboženství

Teologie: Slyšeli jste někdy o Chucku Templetonovi? Byl srpen 1949 a Billy Graham nikdy nebyl tak sklíčený. Dvanáct let poté, co se “oddal kázání” na golfovém hřišti na Floridě, se evangelista potýkal s pochybnostmi… Proto Billymu Grahamovi nezbývalo než položit Bibli na pařez a přísahat Bohu, že bude kázat neomylnou Bibli, dokud bude žít. Všichni to od něj očekávali; ba co víc, zdálo se, že to očekává i Bůh. Bůh chce, aby jeho kazatelé věřili Bibli, i když to zní zle nebo šíleně. Kdyby se v té dobré knize vyskytl jediný rozpor nebo chyba, tvrdili evangelikálové, byl by to bezcenný brak. Proč byl Templeton rozčarován evangelikálním křesťanstvím a jeho liberální alternativou?

Slovo: 99. V matrixu tohoto světa

Slovo: 99. V matrixu tohoto světa

Slovo: Náš život je dnes stále více virtualizován jak sociálními sítěmi, tak i působením médií, které vytvářejí a nám předkládají k uvěření virtuální, pokřivený a často i nepravdivý obraz světa, ve kterém žijeme. Je krásné z toho virtuálního světa vystoupit a vstoupit do reálného a svobodného světa Božího království.

Svědectví: 84. O pochybnostech
| |

Svědectví: 84. O pochybnostech

Svědectví: Jako člověk, který většinu svého dospělého života pochyboval, bych rád stručně shrnul šest lekcí, které jsem se naučil o náboženských pochybnostech. Pochybnostem se nelze vyhnout. Každá významná postava v Bibli se potýkala s pochybnostmi – včetně Abraháma, Sáry, Mojžíše, Davida, Jeremiáše, Tomáše a Petra.