CBF: 30 let spolupráce s důrazem na “společenství”
|

CBF: 30 let spolupráce s důrazem na “společenství”

CBF: Nejsme nezávislí baptisté. Jsme spolupracující baptisté. Cestou vpřed je ohlédnout se zpět k našim zakládajícím hodnotám, závazkům a zásadám, jimiž se má řídit a vést náš společný život. … Mezi ně patří panství jediného Ježíše Krista, ústřední postavení a autorita Písma, ale ne nějaké konkrétní prohlášení o Písmu nebo jeho výklad.

Kázání: 207. Josefovské lidství
|

Kázání: 207. Josefovské lidství

Kázání: To nejtěžší neseme většinou sami. Kdykoli máme sklon myslet si, že nám druzí něco dluží, že nám musí přece pomoci, i ti nejlepší z nejlepších usnou jako tam v Getsemane s Ježíšem a potom zůstáváme osamoceni v tváří tvář tomu nejtěžšímu.

SBC: 46. Slovo chvály pro Baptist Press
|

SBC: 46. Slovo chvály pro Baptist Press

SBC: Oficiální zpravodajská služba Jižní baptistické konvence Baptist Press zveřejnila zprávu o obětech zneužívání Paula Presslera. Paul Pressler, architekt násilného fundamentalistického převzetí SBC, zneužil nejen chlapce ze sborů a mladé stážisty svěřené do jeho péče, ale cestou zneužil celou denominaci a stovky věrných duchovních a denominačních vedoucích.

Zásady: Jak může kazatel obstát při vyslovení 59% důvěry?
| |

Zásady: Jak může kazatel obstát při vyslovení 59% důvěry?

Zásady: Kazatel může dočasně přežít hlasování o nedůvěře, ale žádný kazatel nemůže přežít takovouto vlažnou podporu dlouho – pokud nenastane ještě jedna podmínka. Tou podmínkou je samozřejmě diktatura. Zdá se, že členové a diakoni ve sboru Immanuel chtěli pohnat svého kazatele k odpovědnosti za to, že je součástí této sítě “dobrých chlapců”, ale síť “dobrých chlapců” jim v tom zabránila.

Kázání: 207. Od intoxikace zlem ke zralému lidství
|

Kázání: 207. Od intoxikace zlem ke zralému lidství

Kázání: Pán Bůh má tenhle svět neskonale rád. Bodejť ne, když ho stvořil! Jenom mu vadí stávající systém, kdy lidé ochotně dýchají všelijaké ty zplodiny sobectví a nenávisti, co do atmosféry vypouští ono kníže v povětří. Proto se Bůh rozhodl nás lidi polomrtvé z intoxikace zlem křísit, probouzet k novému životu. Bůh nás zve ke spolupráci, zve nás, abychom se přidali a spravovali tenhle svět jinak, lépe, laskavěji a ohleduplněji, než je zvykem.

Svědectví: 110. Co nám rakovina může a co nemůže vzít
| |

Svědectví: 110. Co nám rakovina může a co nemůže vzít

Svědectví: UPOZORNĚNÍ: Následující článek obsahuje popisy fyzických účinků rakoviny, které mohou být pro některé čtenáře těžko snesitelné. Nenávidím rakovinu. Nenávidím ji celou svou bytostí. Rakovina nám ukradla něco vzácného, něco, co už v tomto životě nedostaneme zpět. Nebyli jsme však sami. Bůh kráčel s námi a pracoval pro nás.

Následování: 1. Špinavé odpuštění
| |

Následování: 1. Špinavé odpuštění

Následování: Vím, že bychom neměli lidi “nenávidět” – to nám vtloukali do hlavy už naši křesťanští rodiče, takže jsme se naučili toto slovo nikdy nepoužívat a dokonce si představovat, že jsme to nikdy neudělali. Ale “nenávist” je skutečné slovo, které není třeba rozebírat: je to jakýkoli střípek toho pocitu pohrdání, zloby, bojovnosti, samolibé lítosti, pomstychtivosti a všeho ostatního, který samozřejmě někdy cítíme k druhým lidem.

Teologie: 96. John MacArthur říká, že Martin Luther King nebyl křesťan
| |

Teologie: 96. John MacArthur říká, že Martin Luther King nebyl křesťan

Teologie: MacArthur zastává názor, že Kinga si křesťané příliš váží. 25. února řekl členům svého sboru, že King byl “nevěřící, který zkresloval vše, co se týkalo Krista a evangelia”. MacArthur učí úzkému pohledu na Boha, který zdůrazňuje hněv místo milosti. Jako přední kalvinistický pastor se přiklání k učení, že Boží přísnost představuje “milost”.

Glosa: 24. Kdyby víra byla filmem
| | |

Glosa: 24. Kdyby víra byla filmem

Glosa: Dnešní náboženské prostředí nabízí Američanům širokou škálu možností víry. V duchu sezóny udělování Oscarů se tento článek zaměří na pět z nich, přičemž každou z nich bude ilustrovat jeden film. Zde jsou nominace na pět nejoblíbenějších náboženských projevů, které se v Americe v roce 2024 vyskytují, značně zjednodušené.