Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 11.
|

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 11.

Svědectví: Svědectví o toxické teologii, která způsobila náboženská traumata lidem ve sborovém společenství v Lovosicích, odkrývá duchovní teror a tyranii v církvi, která formálně zastává princip svobody svědomí.

Poté jsme se rozhodli ukončit členství v lovosickém sboru. Učinili jsme tak dopisem.

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 5.
|

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 5.

Svědectví o toxické teologii, která způsobila náboženská traumata lidem ve sborovém společenství v Lovosicích, odkrývá duchovní teror a tyranii v církvi, která formálně zastává princip svobody svědomí.

Reakce po SD: “Co jste provedli? Proč jste se nezastali statečných baptistů z Lovosic, nýbrž jejich nectných utlačovatelů? Je mi z toho smutno. Sice jednota začala být znovu jednotou, ale za cenu obětí jednoho sboru a skupinky psychicky týraných křesťanů lovosického sboru.”

Střípky z historie: Dopis vdovy Stumpfové Dr. Procházkovi 1929
| |

Střípky z historie: Dopis vdovy Stumpfové Dr. Procházkovi 1929

Střípky z historie: Je neuvěřitelné, jak se situace v dějinách baptistů opakuijí.

“A opravdu jsem trpělivě čekala. Čekala jsem na útočníky, kteří nám tak ztrpčovali život, aby činili pokání ze svých strašných hříchů. Čekala jsem, až budou obvinění mého zesnulého manžela objasněna zásahem Baptistické Unie a pomocí bratrů, kteří se objevili na pohřbu. Ve svém očekávání jsem však byl hořce zklamána.”