Stvoření: 6. Vývojová teorie a původ člověka IV.

Stvoření: 6. Vývojová teorie a původ člověka IV.

Stvoření: Otázka o původu člověka je základní otázkou, na jejímž vyřešení závisí životní orientace člověka. Stejné chápání života nemůže mít ten, kdo je přesvědčen, že člověk vznikl náhodným, zákonitým vývojem pouze z hmoty a ten, který je přesvědčen, že člověk je termínem stvořitelského plánu stanoveného Bohem. Je tedy životně důležité, abychom si správně vyřešili základní otázku o původu člověka.

Rok 1620:  Reformace katolická 6.
| |

Rok 1620: Reformace katolická 6.

Další čtení knihy na pokračování Tomáše V. Bílka Reformace katolická aneb obnovení náboženství katolického v Království českém po bitvě bělohorské, která vyšla v roce 1892. Poskytne nám bohaté informace z tohoto období a dobový katolický pohled na události po bitvě na Bílé hoře 1620.

Kázání: 57. Evangelizace naruby

Kázání: 57. Evangelizace naruby

Kázání: Vše je odpuštěno. Dalo by se to přirovnat k resetování počítače nebo mobilu. Všechny nepěkné nánosy softwaru vlastního srdce jsou jako mávnutím kouzelného proutku ty tam. Najednou aplikace fungují tak, jak mají, a můžeme se pustit s chutí do práce.