Velikonoce: Nezapomenutelná, svatá chvíle, kdy mi můj 7letý umyl nohy na Zelený čtvrtek
|

Velikonoce: Nezapomenutelná, svatá chvíle, kdy mi můj 7letý umyl nohy na Zelený čtvrtek

Velikonoce: Kéž máme o Velikonocích odvahu a vždy se svým dětem podívat do očí a doufat a modlit se, že vyrostou do života, který je přiměje každý den brát Kristův kříž – ať už to znamená cokoliv a kamkoli je to zavede – zapřít se, obléct si ručník a sloužit potřebám světa všemi způsoby, jakými jsou k tomu nadáni.

Analýza: 62. Muž bezpráví je obžalován v New Yorku
| | |

Analýza: 62. Muž bezpráví je obžalován v New Yorku

Analýza: Vzpomeňte si na křesťany, kteří i tento týden budou Trumpa uctívat a vyvyšovat a zaměňovat ho s Ježíšem a ztotožňovat newyorské obvinění s křížem na Kalvárii. Vzpomeňte si na mnoho kněží a kazatelů Božích, kteří ho prohlásili za Božího pomazaného. Přemýšlejte o mnoha „předstíraných znameních a divech“, o všech „zlých podvodech“, které svedly tolik lidí, o všech lžích, o všech „silných klamech, aby uvěřili tomu, co je falešné“.

Velikonoce: 75. Lepší je se postit a selhat, než se vůbec nikdy nepostit
|

Velikonoce: 75. Lepší je se postit a selhat, než se vůbec nikdy nepostit

Velikonoce: Vhodný půst naruší naše běžné vzorce natolik, že odhalí naše ostré hrany a umožní nám vidět se upřímněji. Pokud máme štěstí, objevíme právě ty věci, které se snažíme skrývat. Vzhledem k této povaze se půst nejlépe praktikuje ve společenství s druhými, kteří nám projevují milost a soucit. Zakoušení milosti podporuje přísnou upřímnost, zatímco odsuzování vede ke klamu.

Kázání: 164. Jak nekaifášit

Kázání: 164. Jak nekaifášit

Kázání: Máme tak nějak od přirozenosti sklon kaifášit. Dobyté pozice nepouštíme snadno. Autoritářští politici nebo církevní hodnostáři nechtějí předat veslo druhým. Sebestřední muži nechtějí uznat, že ženy jsou ve všem rovnoprávné. Takhle bychom mohli pokračovat ještě docela dlouho. A rouhání je skvělé obvinění, které se všelijakým Kaifášům hodí v každé době.