Historie: 220. Palestinci

Historie: 220. Palestinci

Historie: Když tak čtu někde komentáře k aktuálnímu chucpe teroru Hamásu, Islámského džihádu a spol. vůči Izraeli, možná je potřeba opět připomenout kdo je na území Izraele doma a kdože (?) jsou ti chudáci “Palestinci”, kterým údajně bylo Židy (Státem Izrael) “ukradeno” (či je “okupováno”) jejich historické území (včetně té pobřežní oblasti zvané Gaza). Současní „Palestinci“ nejsou žádnými potomky Kanaánejců, ani potomky Pelištejců. Nejedná se o národ.

Historie: 215. Cenzura knihy neumlčela
| |

Historie: 215. Cenzura knihy neumlčela

Historie: Bible kralická, kancionály a další knihy pro povzbuzení duchovního života nekatolíků se již od prvopočátků reformace stávaly terčem nejrůznějších cenzorských zásahů. Poslední soupis zakázaných děl vyšel roku 1948. Oficiálně ho katolická církev zrušila až v roce 1966 vyhlášením papeže Pavla VI. Ovšem četba zakázaných děl byla i nadále hříchem, čtenářům již jen nehrozil žádný církevní trest.

Historie: 214. Druhy zbožnosti formující baptistický sbor v Chebu
|

Historie: 214. Druhy zbožnosti formující baptistický sbor v Chebu

Historie: Zbožnost chebských baptistů byla ovlivněna především vírou předků, jejíž kořeny sahají hluboko do minulosti. Historické dědictví i novodobé vlivy způsobují značnou různost pohledů víry u chebských baptistů. Ta byla příčinou pnutí v dobách blízkých i vzdálenějších. Tato rozdílnost zbožnosti je pro současnou generaci baptistů velkou výzvou. Výzvou, zda dokáží navzdory všem těm konfesním důrazům spolupracovat a pracovat společně na díle Páně.

Zneužívání: Baptisté vlastnili asi 125 000 otroků!
| | |

Zneužívání: Baptisté vlastnili asi 125 000 otroků!

Zneužívání: V roce 1860 vlastnilo otroky odhadem 600 000 členů jižanských sborů. Otroctví znamenalo pracovat 15 až 20 hodin denně a být bit za projevy únavy. Znamenalo to být vyhnán na pole tři týdny (nebo méně) po porodu dítěte. Otroctví znamenalo, že běloši, někteří křesťané, jiní baptisté, dosáhli svého blahobytu zotročením černých Afričanů a z tohoto blahobytu odváděli desátky a oběti na podporu svých sborů nebo náboženských institucí.

Historie: 214. Více než sen: Nezředěný odkaz Martina Luthera Kinga Jr.
| |

Historie: 214. Více než sen: Nezředěný odkaz Martina Luthera Kinga Jr.

Historie: “Pokud mír znamená, že budu uprostřed nespravedlnosti a zla držet jazyk za zuby, pak o něj nestojím.” Uplynulo 60 let od jednoho z nejznámějších shromáždění v dějinách Spojených států. 28. srpna 1963 se ve Washingtonu konal Pochod na Washington za práci a svobodu. Martin Luther King Jr. přednesl u Lincolnova památníku svůj projev “Mám sen”. Jedná se bezpochyby o Kingův nejslavnější projev.

Historie: Bratrská jednota Chelčického v letech 1952–1953
|

Historie: Bratrská jednota Chelčického v letech 1952–1953

Historie: „Řešení, aby celá BJB byla úředně rozpuštěna, její kazatelé zbaveni státního souhlasu a majetek církve, aby propadl ve prospěch státu, nemůžeme doporučit po neblahé zkušenosti s církví adventistů, která v podzemí žije dále a dokonce ještě sílí.”

Mírnější varianta získala posvěcení stranických orgánů a 26. srpna 1953 ji svým usnesením potvrdila československá vláda. Byla zřízena provizorní ústřední rada, do jejíhož čela byl postaven dosavadní zmocněnec pro vedení církve Václav Tomeš, který byl následně v prosinci zvolen předsedou církve. Na prosincové konferenci byla také odsouzena „vlastizradná činnost” bývalého vedení církve.

Baptistická encyklopedie: John Bunyan (1628-1688)
|

Baptistická encyklopedie: John Bunyan (1628-1688)

Baptistická encyklopedie: Bunyan byl baptistou přinejlepším volně. Nevěřil, že křest a Večeře Páně jsou církevní obřady, a domníval se, že je lze dodržovat soukromě. Nesouhlasil s ortodoxními anglickými baptisty ohledně křtu věřících ponořením jako podmínky členství a zval všechny věřící ke stolu Páně. Společným znakem je jeho boj za náboženskou svobodu; boj, do kterého se zapojil on i ostatní angličtí baptisté.

Historie: Sbor BJB v Chebu – 2. Modlitebny

Historie: Sbor BJB v Chebu – 2. Modlitebny

Historie: Seminární práce Bratrská jednota baptistů v Chebu nahlíží na historii sboru BJB v Chebu a jeho historické kořeny v rozsahu více než padesáti let. Vychází z několika písemných zdrojů a také ze svědectví několika pamětníků.

Historie: Sbor BJB v Chebu – 1. Imigrace

Historie: Sbor BJB v Chebu – 1. Imigrace

Historie: Seminární práce Bratrská jednota baptistů v Chebu nahlíží na historii sboru BJB v Chebu a jeho historické kořeny v rozsahu více než padesáti let. Vychází z několika písemných zdrojů a také ze svědectví několika pamětníků.