Josef Novotný: Obhajoba baptistů v časopisu Přítomnost 1927
Baptistická knihovna | Baptistická encyklopedie | Časopisy | Historické články | Střípky z historie

Josef Novotný: Obhajoba baptistů v časopisu Přítomnost 1927

V roce 1927 vyšel v časopisu Přítomnost článek p. E. Mušky “Sektářství u nás”. Autor se velmi nevybíravými slovy vyjadřuje o baptistech, metodistech, adventistech a dalších nových církvích v Československu. Nazývá je sektami a hanlivě o nich píše. Josef Novotný v reakci na článek napsal velmi fundovanou obhajobu, která byla v časopise Přítomnost uveřejněna.

Josef Novotný *27. 2. 1886 – †29.11. 1966
Baptistická encyklopedie | Historické články | Výročí

Josef Novotný *27. 2. 1886 – †29.11. 1966

Dnes si připomínáme výročí 125 let od narození bratra kazatele Josefa Novotněho. Bratr Josef Novotný byl nesporně naším nejvzdělanějším, současně však i prakticky nejschopnějším pracovníkem se schopnostmi vůdčími, organizačními a řečnickými. Při svých hlubokých vědomostech a znamenité kvalifikaci vědecké byl mužem upřímné, dětinské víry a vroucí zbožnosti.