Rok 1620:  Reformace katolická 2.
| |

Rok 1620: Reformace katolická 2.

Druhé čtení z knihy na pokračování od Tomáše V. Bílka Reformace katolická aneb obnovení náboženství katolického v Království českém po bitvě bělohorské, která vyšla v roce 1892. Poskytne nám bohaté informace z tohoto období a dobový katolický pohled na události po bitvě na Bílé hoře 1620.

Rok 1620:  Reformace katolická 1.
| |

Rok 1620: Reformace katolická 1.

Začínáme další čtení knihy na pokračování, tentokrát je to kniha Tomáše V. Bílka Reformace katolická aneb obnovení náboženství katolického v Království českém po bitvě bělohorské, která vyšla v roce 1892. Poskytne nám bohaté informace z období po roku 1620 a dobový katolický pohled na události po bitvě na Bílé hoře.

Střípky z historie: 29. Proč se farizeové stali synonymem pro pokrytectví?
| |

Střípky z historie: 29. Proč se farizeové stali synonymem pro pokrytectví?

Farizejská náboženská strana se pokusila po pádu Jeruzaléma (70 po Kr.) uchovat jednotu židovství formulováním jednotné koncepce zachovávání příkazů. Zničení chrámu již neumožňovalo zachovat tradiční zbožnosti včetně smírčí funkce obětí. Židovská víra se stala náboženstvím Knihy.