Baptistická Encyklopedie – obsah

Přehledný obsah Baptistické encyklopedie v historické posloupnosti. Uvedený rok znamená počátek činnosti (obecně, popř. u nás).

RokIlustraceNázev
33Počátek baptistů
1527Reformace v Anglii
1527Kontroverze Jindřicha VIII.
1529Teologické změny v průběhu reformace v Anglii
1531Umírněná náboženská reforma Jindřicha VIII.
1538Obrácené reformy Jindřicha VIII.
1547Reformace Edwarda VI.
1559Náboženství za vlády královny Alžběty
1559Anglikánské náboženské vyrovnání
1560Puritánské hnutí
1583Primát Johna Whitgifta
1585Brownistické nebo barrowistické hnutí
1594John Smyth
1602John Smyth – teologie
1606Počátky baptismu – Útěk do Amsterdamu
1608Počátek generálních baptistů
1608Bohoslužba ve Smythově sboru 1608
1610John Smyth – osobní vyznání víry 1610
1611Thomas Helwys – Prohlášení o víře 1611
1611Teologie zakladatelů baptismu
1612John Smyth – spisy
1624Angličtí generální baptisté 1624 – 1626
1630Generální baptisté v Anglii 1630
1638Počátek partikulárních baptistů
1640Růst hnutí generálních baptistů
1680Londýnské baptistické kavárny
1685První baptisté svobodné vůle v Americe
1691Kontroverze Hercules Collins 1691
1750Průnik kalvinistů mezi generální baptisty v Americe
1780Nedělní škola – vznik
1845Magnus Knappe
1863August Meereis
1875Václav Zinecker
1880Baptistická bohoslužba 1880
1885Jindřich Novotný
1888Norbert Fabián Čapek
1888Frida Fetzerová
1897Josef Novotný
1903Náboženská nesvoboda v Rakousku
1905Světový kongres baptistů Londýn 1905
1905Kongres 1905 – delegáti z Čech
1905Kongres 1905 – projev N. F. Čapka
1905Počet baptistů ve světě 1905
1905Baptistické vzdělávací ústavy 1905
1905Baptistické misijní společnosti 1905
1905Kongres 1905 – střípky a zajímavosti
1905Kongres 1905 – vyznání víry
1905Kongres 1905 – odhalení sochy Ch. Spurgeona
1905Světový svaz baptistůSvětový svaz baptistů
1905Světový svaz baptistů – ústava z r. 1905
1905Světový svaz baptistů – výbor 1905
1908Evropský baptistický kongres Berlín 1908
1908Program kongresu 1908 v Berlíně
1908Kongres 1908 v číslech
1908Kongres 1908 o poměru církve a státu
1908Kongres v Berlíně 1908 – ohlas pedagogický