Baptistické vzdělávací ústavy 1905

Baptisté na počátku dvacátého století věnovali vzdělání mimořádnou pozornost.

V kongresové zprávě z roku 1905 byly zveřejněny informace o baptistických vzdělávacích ústavech.

Níže jsou vypsány teologické fakulty v Británii i s rokem založení.

Osm fakult v Anglii a Walesu vzdělávalo 224 studentů a mělo roční příjem 16 633 liber. Seminář v německém Hamburku měl 29 studentů a ve švédském Stockholmu bylo 36 studentů. Teologické semináře byly i v Číně a v Japonsku.

Semináře byly i v Indii a na Jamajce. Vyšší vzdělávací ústavy také v Číné, Indii, Jamajce a v Africe a v Austrálii.

V Kanadě byly dvě univerzity a v USA devět teologických seminářů.

Celková čísla jsou impozantní:

Na 97 univerzitách a fakultách vyučovalo 2 081 instruktorů a studovalo 31 034 studentů s ročními výdaji ve výši 425 222 liber.

Na 106 akademiích, seminářích a institutech s 888 učiteli studovalo 16 278 žáků s ročními náklady 118 250 liber.

Prameny

  • John Howard Shakespeare: The World Baptist Congress 1905, Authorised Record of Proceedings, vyd. Baptist Union Publication Dept., rok vydání 1905, nyní ve sbírce Harvard University.

Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 29. 8. 2020