Kongres 1905 – střípky a zajímavosti

Střípky a zajímavosti ze Světového kongresu baptistů 1905 v Londýně.

  • Na prvním zasedání kongresu ve středu 13. července přerušil president kongresu Alexander Maclaren svůj úvodní projev a požádal delegáty aby povstali a společně nahlas po něm odříkali Apoštolské vyznání víry. Delegáti tak učinili.

  • V neděli 16. července oznámil předsedající kongresu, že předešlého dne byl v londýnské čtvrti Strand sražen autobusem Dr. Homer Anthony z Arkansasu, USA, a že svým zraněním podlehl. Kazatel J. C. Carlile v modlitbě odevzdal pozůstalé do Božích rukou a bylo rozhodnuto, pověřit tajemníka, aby s nimi komunikoval a vyjádřil jim lítost a soustrast kongresu.
  • Kongres navštívila delegace národního sjezdu Evangelikálních svobodných sborů Anglie a Walesu a předala kongresu pozdrav a blahopřání, podepsaný presidentem a tajemníkem. Zdravice byla delegátům přečtena tajemníkem kaz. Thomasem Lawem a jejich president Robert F. Horton kongres oslovil svým projevem.
  • President kongresu jmenoval komisi, která se zabývala uspořádáním příštího světového kongresu baptistů, komisi vedli J. N Prestridge a J. H. Shakespeare. Komise navrhla, aby se příští světový kongres konal za pět let ve Spojených státech amerických.
  • Ve středu 12. července kongres schválil a zaslal pozdravný dopis anglickému králi Edwardu VII. ve znění:

Kéž to potěší Jeho Veličenstvo,

my služebníci a delegáti baptistických sborů ve Spojeném království, britských koloniích, Americe, a různých dalších zemích, reprezentující přes sedm milionů členů baptistických sborů, shromážděni na Světovém kongresu baptistů, toužíme vyjádřit radost ze setkání v této zemi, tak drahé všem milovníkům náboženství a svobody. Přejeme si vyjádřit naši hlubokou vděčnost za úsilí Vašeho Veličenstva o Pokoj, který je první podmínkou prosperity a pokroku. A toužíme odevzdat Jeho Veličenstvo Milosti Boží, s vážností se modlíme, aby Vaše vláda byla dlouhá a plná požehání pro Vás, pro Její Veličenstvo Královnu a pro celou královskou rodinu a pro každou část Vašeho rostoucího Impéria.

Alexander MACLAREN, president

Po schválení rezoluce byla delegáty zazpívána první sloka národní hymny na počest Jeho Veličenstva Krále a Královny a presidenta Roosevelta

  • Král Edward VII na dopis kongresu odpověděl v pátek 14. července v 10:30 dopoledne prostřednictvím telegramu svého tajemníka. Při čtení telegramu jej celé auditorium vyslechlo ve stoje a pak zazpívalo první verš národní hymny:

Presidentu Světového kongresu baptistů, Exeter Hall, Londýn

Král mě pověřil, abych předal Jeho upřímné poděkování služebníkům a delegátům baptistických sborů ze Spojeného království, britských kolonií, Ameriky a dalších různých zemí, nyní shromážděných na Světovém kongresu baptistů, za zprávu Jemu a Královně, které si Jejich Veličenstva velmi váží a cení. – Knollys

  • President kongresu Alexander Maclaren odhalil sochu kazateli C. H. Spurgeonovi, aby “vzdal hold jeho paměti “. Socha byla v životní velikosti. Při jejím odlévání v ní vznikla trhlina, socha musela být rozbita a odlita znovu, to se však do kongresu nestihlo udělat. Proto President Maclaren odhalil jen sochařský model, aby byl záměr odhalit Spurgeonovi sochu naplněn. Socha byla poté umístěna v sále baptistického sborového domu v Londýně.

Prameny

  • John Howard Shakespeare: The World Baptist Congress 1905, Authorised Record of Proceedings, vyd. Baptist Union Publication Dept., rok vydání 1905, nyní ve sbírce Harvard University.

Štěpán Křivánek

Článek je součástí Baptistické encyklopedie a je průběžně doplňován a aktualizován.

Poslední aktualizace 30. 8. 2020