Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 13.
|

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 13.

Svědectví: Svědectví o toxické teologii, která způsobila náboženská traumata lidem ve sborovém společenství v Lovosicích, odkrývá duchovní teror a tyranii v církvi, která formálně zastává princip svobody svědomí.

Náhodné setkání s místopředsedou kongregace.. “..nechtěli zůstat součástí nezdravého společenství – církve, která má všechny znaky sekty a která nás pro jiné názory dala do kázně! A kterou vedení kongregace naopak podpořilo.”

Střípky z historie: V baptistickému sboru v Mukačevu panují naprosté rozpaky a chaos 1929
| |

Střípky z historie: V baptistickému sboru v Mukačevu panují naprosté rozpaky a chaos 1929

Střípky z historie: PO TRAGICKÉ SMRTI ZAKLADATELE BAPTISTICKÉHO SBORU, KAZATELE JENŐ STUMPFA, PANUJE V BAPTISTICKÉM SBORU V MUKAČEVU NAPROSTÝ ZMATEK A CHAOS.

Stumpfovi odpůrci svolali schůzi sboru v očekávání, že se kazatel ležící v posteli nebude moci ukázat a poté budou moci svůj plán uskutečnit. Na schůzi je však čekalo nemilé překvapení, Stumpf se objevil a chtěl vést schůzi i ve svém těžkém nemocném stavu. 

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 12.
|

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 12.

Svědectví: Svědectví o toxické teologii, která způsobila náboženská traumata lidem ve sborovém společenství v Lovosicích, odkrývá duchovní teror a tyranii v církvi, která formálně zastává princip svobody svědomí.

“Jsme znepokojeni tím, že většina sborů rozhodla, že je pro ně přijatelné pronásledování ve sborech za jiný názor, citové vydírání a manipulace, že pohrdají baptistickou zásadou svobody svědomí, baptistickými řády i vlastními členy kongregace, kteří nepřijímají učení McArthura.”

Střípky z historie: Dopis Pála Tiszy Dr. Jindřichu Procházkovi 1929
| |

Střípky z historie: Dopis Pála Tiszy Dr. Jindřichu Procházkovi 1929

Střípky z historie: O situaci v baptistickém sboru v Mukačevu píše starší člen sboru Pál Tisza.

“Je však bolestné, že v poslední době chování některých členů zničilo starý pokoj a jednotu našeho sboru a že se k našemu milovanému kazateli chovali tak nedůstojně a způsobem, který se křesťanům nepřísluší, což by se nemělo stát.”

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 11.
|

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 11.

Svědectví: Svědectví o toxické teologii, která způsobila náboženská traumata lidem ve sborovém společenství v Lovosicích, odkrývá duchovní teror a tyranii v církvi, která formálně zastává princip svobody svědomí.

Poté jsme se rozhodli ukončit členství v lovosickém sboru. Učinili jsme tak dopisem.

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 5.
|

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 5.

Svědectví o toxické teologii, která způsobila náboženská traumata lidem ve sborovém společenství v Lovosicích, odkrývá duchovní teror a tyranii v církvi, která formálně zastává princip svobody svědomí.

Reakce po SD: “Co jste provedli? Proč jste se nezastali statečných baptistů z Lovosic, nýbrž jejich nectných utlačovatelů? Je mi z toho smutno. Sice jednota začala být znovu jednotou, ale za cenu obětí jednoho sboru a skupinky psychicky týraných křesťanů lovosického sboru.”

Střípky z historie: Dopis vdovy Stumpfové Dr. Procházkovi 1929
| |

Střípky z historie: Dopis vdovy Stumpfové Dr. Procházkovi 1929

Střípky z historie: Je neuvěřitelné, jak se situace v dějinách baptistů opakuijí.

“A opravdu jsem trpělivě čekala. Čekala jsem na útočníky, kteří nám tak ztrpčovali život, aby činili pokání ze svých strašných hříchů. Čekala jsem, až budou obvinění mého zesnulého manžela objasněna zásahem Baptistické Unie a pomocí bratrů, kteří se objevili na pohřbu. Ve svém očekávání jsem však byl hořce zklamána.”

Analýza: 47. Křesťané opouštějí církev, ale ne svou víru
| | |

Analýza: 47. Křesťané opouštějí církev, ale ne svou víru

Analýza: Tato skupina křesťanů se skládá z lidí věřících, kteří si chtějí zachovat svůj duchovní život, ale věří, že církevní instituce jim v tom brání a nutí je opustit organizované náboženství a věnovat se duchovnímu životu sami. Důvod není ten, že už nevěří v Boha. Spíše je to proto, že cítí, že sbor již nevytváří prostředí, ve kterém by mohli duchovně růst.

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 10.
|

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích 10.

Svědectví o toxické teologii, která způsobila náboženská traumata lidem ve sborovém společenství v Lovosicích, odkrývá duchovní teror a tyranii v církvi, která formálně zastává princip svobody svědomí.

Celý Sjezd delegátů mi připomínal proces s Mistrem Janem Husem na koncilu v Kostnici. Těžká atmosféra, vše předem dohodnuté, takže možnost cokoliv zvrátit byla prakticky nulová.

Střípky z historie: JENŐ STUMPF (1878-1929)
| |

Střípky z historie: JENŐ STUMPF (1878-1929)

Střípky z historie: Rodina Stumpfů spolu s mnoha dalšími anabatistickými, mennonitskými rodinami přišla do Uher ve druhé polovině 18. století, přesněji řečeno do Maďarska, které vykazovalo větší náboženskou toleranci. Je dobře známo, že od počátku reformace byla většina našich předků víry nucena do neustálé migrace s malými přestávkami.

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 4.
|

Svědectví: Bůh nepřítel v Lovosicích – Intermezzo 4.

Svědectví o toxické teologii, která způsobila náboženská traumata lidem ve sborovém společenství v Lovosicích, odkrývá duchovní teror a tyranii v církvi, která formálně zastává princip svobody svědomí.

Těsně před Sjezdem delegátů nás kazatel z pověření staršovstva informoval o dalším politickém kroku: někteří z nás byli ze sboru vyloučeni, dalším byla udělena sborová kázeň.