Rick Warren: Písmo změnilo můj názor na ženy ve službě
|

Rick Warren: Písmo změnilo můj názor na ženy ve službě

Ženy ve službě: V našem sboru, když je získáš pro Krista, můžeš je pokřtít. Takže pokud chce matka pokřtít své dítě nebo manželka chce pokřtít svého manžela, kterého přivedla ke Kristu, může kdokoli pokřtít kohokoli. … Je to osvobození, emancipace každého člena jako kazatele.“

Od letnic „v církvi může každý sloužit,“ řekl Warren. „Každý může kázat. Každý může prorokovat. A lidé, kterým se to nelíbí, tento verš ignorují. John MacArthur tento verš ani nečte. Prostě ho přeskočí.”

Zneužívání: 32. Misogynie je také ve vašem sboru
| |

Zneužívání: 32. Misogynie je také ve vašem sboru

Zneužívání: Rozhlédněte se kolem: Misogynie je také ve vašem sboru. Misogynie na sebe může brát mnoho podob a forem, jakými jsou například sociální vyloučení, přímá nebo nepřímá diskriminace, hostilita, androcentrismus, patriarchát, ponižování, podceňování nebo omezování žen, násilí na ženách nebo jejich sexuální objektifikace.

Knihy: 87. Milujme své bližní z různých vyznání a pokorně vydávejme svědectví
| | |

Knihy: 87. Milujme své bližní z různých vyznání a pokorně vydávejme svědectví

Knihy: Naší modlitbou je, že Bůh tuto knihu použije k udržení naší důvěry v relevantnost a jedinečnost Krista a také nám pomůže vyvinout citlivost k různým kontextům, ve kterých sdílíme svou víru.

Kéž milujeme své bližní z různých vyznání a pokorně vydáváme své svědectví, kéž znovu a znovu objevujeme, že „není daleko od každého z nás“ (Skutky 17:26) a jak jsme vděční, že „všem dal jistotu vzkříšením ho (Ježíše) z mrtvých“.

Zneužívání: 30. Akceptoval váš sbor ženy v kazatelské službě? Je třeba udělat více
| |

Zneužívání: 30. Akceptoval váš sbor ženy v kazatelské službě? Je třeba udělat více

Uplatňování transparentnosti a osvětlování případů zneužívání, hrubého vedení a diskriminace žen je nejlepším způsobem, jak zvýšit informovanost a podniknout kroky, abychom mohli směřovat ke spravedlnosti. Kéž jsme lidmi, kteří osvětlují útlak a spojili se na podporu utlačovaných.