Ženy ve službě: 148. Kazatelky: Princezny Nejvyššího?
| |

Ženy ve službě: 148. Kazatelky: Princezny Nejvyššího?

Ženy ve službě: Před dvěma týdny někteří baptisté křičeli “držte linii” – otřepanou frázi, kterou používají vystrašení lidé, kteří se bojí hnutí Ducha svatého. Křičeli: “Musíme držet linii, abychom nebyli jako levicoví hříšníci popírající Bibli!”. “Držet linii” znamená nadále ignorovat ženy a dívky ve svých sborech. Znamená to nadále nutit Ducha, aby se pohyboval tam, kde si myslíte, že by měl, ačkoli biblické svědectví dokazuje, že to nikdy nefunguje. To není a nikdy nebude statečnost. Držet linii proti vymyšlenému strašákovi, abyste mohli pokračovat v upevňování moci, rozhodně neznamená učednictví zaměřené na Krista.

Video: 105. Duchovní v roli psychoterapeuta?
| | |

Video: 105. Duchovní v roli psychoterapeuta?

Video: Jak vyjít do světa a působit skrze své povolání a poslání “nějak” jinak. Zkušenosti a postřehy z propojení povolání faráře a psychoterapeuta. Ve své farářské praxi jsem vždy hledala možnosti, jak nezůstat jenom za zdmi malé fary, ale jak vyjít do světa a působit skrze své povolání a poslání i “nějak” jinak.

Ženy ve službě: 147. Milé baptistky, vidíme ve vás Boží obraz
| | | |

Ženy ve službě: 147. Milé baptistky, vidíme ve vás Boží obraz

Ženy ve službě: Ženy nechtějí vyvolávat konflikty v církvi, ale zároveň si hluboce přejí, aby církev potvrdila Boží povolání a obdarování v jejich životech. Těla a duše žen drží v napětí každé slovo pronesené v této záležitosti s vědomím, že je zpochybňována jejich věrnost Bohu.

Kázání: 217. Lví jáma
| | |

Kázání: 217. Lví jáma

Kázání o tom, že žádná, ani ta nejhlubší a nejtemnější díra není bezedná, že ani ta nejdelší noc není nekonečná, že žádné lidské slovo, dokonce ani slovo velkého tyrana, není slovem posledním, že za vším a nad vším zůstává Boží milostí otevřené východisko.

Výročí: 50. Petr Macek osmdesátiletý
| |

Výročí: 50. Petr Macek osmdesátiletý

Výročí: Včera oslavil své osmdesáté narozeniny český evangelický theolog Petr Macek. V devatenácti letech vstoupil křtem mezi baptisty, pětadvacetiletý usedl do lavic Komenského evangelické bohoslovecké fakulty. V letech 1973–1990 působil jako kazatel pražského sboru Bratrské jednoty baptistů Na Topolce.

Svědectví: 95. Jsem dítě pouště
| | | |

Svědectví: 95. Jsem dítě pouště

Svědectví: Při zahájení oslav 40. výročí založení organizace Baptist Women in Ministry vyznáváme, že naše historie je plná putování po poušti. Byla to náročná cesta, ale na cestě je čekala i překvapení: naděje ve společenství, rostoucí počet žen ordinovaných a sloužících ve služebních pozicích, stipendia a programy, které pomáhají ženám učit se a prospívat.

Kázání: 190. Vytvářejme sborovou kulturu, v níž jsou hlasy žen ceněny
| |

Kázání: 190. Vytvářejme sborovou kulturu, v níž jsou hlasy žen ceněny

Kázání: Měsíc únor, který je vyhlášen jako Měsíc kázání Marthy Stearns Marshallové, vyzývá baptistické sbory, aby umožnily kázat mladým a začínajícím baptistickým kazatelkám. Vyzývá sbory, které “ještě nejsou otevřené” ženám jako kazatelkám nebo možná dokonce nejsou otevřené ženám kázat vůbec, aby udělaly první krok a pozvaly kázat některou ženu.

BWIM: Na setkání ke 40. výročí BWIM byl uveden nový dokumentární film
| | | |

BWIM: Na setkání ke 40. výročí BWIM byl uveden nový dokumentární film

BWIM: Dokumentární film Midwives of a Movement (Porodní báby hnutí), který vypráví o založení organizace Baptist Women in Ministry (Baptistické ženy ve službě) a prvních letech její existence, měl premiéru 2. října na výročním shromáždění ke 40. výročí založení organizace Baptist Women In Ministry v Louisville v Kentucky. “Ženy, které založily naše hnutí, byly odvážné a houževnaté vizionářky,” řekla Meredith Stoneová, výkonná ředitelka BWIM. “I když našly cestu vpřed, patriarchální síly, proti kterým bojovaly, stále působí.