Kázání: 211. Cesta za Kristem
|

Kázání: 211. Cesta za Kristem

Kázání: Nastala Velikonoční neděle. V průběhu celé předvelikonoční doby se k tomuto okamžiku upínáme, na něj očekáváme. A ostatně není příliš divu. Čím více se prohlubuje postní doba, tím je tematika pašijního příběhu tíživější a bolestnější.

Svědectví: 113. Chceme Barabáše!
| |

Svědectví: 113. Chceme Barabáše!

Svědectví: Barabáši! Ach, Barabáši! Co se s tebou stalo po propuštění z vězení? Stal ses celebritou mezi náboženskými vůdci, kteří povzbuzovali dav, aby volal po tvém propuštění? Poděkoval jsi Ježíši za jeho oběť? Pokračoval jsi ve svém vražedném, zlodějském a vzbouřeneckém jednání? Uvěřil jsi, že jsi vyvolený?

Velikonoce: 85. Úkryt po masakru po ukřižování – Setkání s Bohem za zavřenými dveřmi
|

Velikonoce: 85. Úkryt po masakru po ukřižování – Setkání s Bohem za zavřenými dveřmi

Velikonoce: Svět za našimi zavřenými dveřmi může být tím nejděsivějším misijním polem, protože je to, co všichni dobře známe. Ale tam začíná Boží poslání, překračující práh, který leží přímo před námi. Je to krok víry, ke kterému je povolán každý Ježíšův následovník. Ale dobrou zprávou je, že když se přestěhujeme do světa, brzy zjistíme, že Ježíš už tam je.

Velikonoce: Nezapomenutelná, svatá chvíle, kdy mi můj 7letý umyl nohy na Zelený čtvrtek
|

Velikonoce: Nezapomenutelná, svatá chvíle, kdy mi můj 7letý umyl nohy na Zelený čtvrtek

Velikonoce: Kéž máme o Velikonocích odvahu a vždy se svým dětem podívat do očí a doufat a modlit se, že vyrostou do života, který je přiměje každý den brát Kristův kříž – ať už to znamená cokoliv a kamkoli je to zavede – zapřít se, obléct si ručník a sloužit potřebám světa všemi způsoby, jakými jsou k tomu nadáni.