Velikonoce: 85. Úkryt po masakru po ukřižování – Setkání s Bohem za zavřenými dveřmi
|

Velikonoce: 85. Úkryt po masakru po ukřižování – Setkání s Bohem za zavřenými dveřmi

Velikonoce: Svět za našimi zavřenými dveřmi může být tím nejděsivějším misijním polem, protože je to, co všichni dobře známe. Ale tam začíná Boží poslání, překračující práh, který leží přímo před námi. Je to krok víry, ke kterému je povolán každý Ježíšův následovník. Ale dobrou zprávou je, že když se přestěhujeme do světa, brzy zjistíme, že Ježíš už tam je.

Velikonoce: Nezapomenutelná, svatá chvíle, kdy mi můj 7letý umyl nohy na Zelený čtvrtek
|

Velikonoce: Nezapomenutelná, svatá chvíle, kdy mi můj 7letý umyl nohy na Zelený čtvrtek

Velikonoce: Kéž máme o Velikonocích odvahu a vždy se svým dětem podívat do očí a doufat a modlit se, že vyrostou do života, který je přiměje každý den brát Kristův kříž – ať už to znamená cokoliv a kamkoli je to zavede – zapřít se, obléct si ručník a sloužit potřebám světa všemi způsoby, jakými jsou k tomu nadáni.

Velikonoce: 75. Lepší je se postit a selhat, než se vůbec nikdy nepostit
|

Velikonoce: 75. Lepší je se postit a selhat, než se vůbec nikdy nepostit

Velikonoce: Vhodný půst naruší naše běžné vzorce natolik, že odhalí naše ostré hrany a umožní nám vidět se upřímněji. Pokud máme štěstí, objevíme právě ty věci, které se snažíme skrývat. Vzhledem k této povaze se půst nejlépe praktikuje ve společenství s druhými, kteří nám projevují milost a soucit. Zakoušení milosti podporuje přísnou upřímnost, zatímco odsuzování vede ke klamu.