IBTS: 10. Vědecká komunita IBTS
|

IBTS: 10. Vědecká komunita IBTS

IBTS: Vědecká komunita Mezinárodního baptistického teologického semináře (IBTS) je mezinárodní společenství baptistických vědců, které usnadňuje provádění kvalitního výzkumu, usiluje o akademickou excelenci a posiluje svědectví v každodenním životě. Uplatňování akademické svobody je zásadní pro rigorózní doktorský výzkum. 

IBTS: 9. Seminář formující globální církev
| |

IBTS: 9. Seminář formující globální církev

IBTS: V roce 2014 se Mezinárodní baptistický teologický seminář, který se před pouhými 19 lety přestěhoval z Rüschlikonu do Prahy, ocitl na pokraji dalšího stěhování, tentokrát zpět do západní Evropy, kde jeho příběh začal. Přesun, oznámený po letech diskusí, přivedl IBTS do Amsterdamu.
„Ať už prostřednictvím akademického výzkumu na vysoké úrovni nebo živých rozhovorů v Learning Network, dnešní IBTS se soustředí na tři oblasti: poslání církve, baptistickou identitu a praktickou teologii.”

IBTS: 8. Přijímáme přihlášky na rok 2024!
| | |

IBTS: 8. Přijímáme přihlášky na rok 2024!

IBTS: Zaměřujeme se na baptistický a anabaptistický způsob teologie. V jádru to znamená, že teologické zkoumání je založeno na společenství víry, včetně jeho přesvědčení, praxe a historických tradic. Náš doktorandský program je všeobecně uznáván jako dobře strukturovaný přístup, který nabízí vysoce kvalitní podporu po celou dobu doktorandského studia.

IBTS: 6. Naše knihovny
|

IBTS: 6. Naše knihovny

IBTS: Knihovna Johna Smytha se nachází v prvním patře Baptistického domu, nad sborovým sálem. Náš fond čítající více než 40 000 tištěných svazků je k dispozici v otevřených regálech. Digitální teologická knihovna obsahuje více než 300 000 elektronických knih a předplácí stovky časopisů, a to buď přímo, nebo prostřednictvím některé z 60 databází.