Historie: Bratrská jednota Chelčického v letech 1952–1953
|

Historie: Bratrská jednota Chelčického v letech 1952–1953

Historie: „Řešení, aby celá BJB byla úředně rozpuštěna, její kazatelé zbaveni státního souhlasu a majetek církve, aby propadl ve prospěch státu, nemůžeme doporučit po neblahé zkušenosti s církví adventistů, která v podzemí žije dále a dokonce ještě sílí.”

Mírnější varianta získala posvěcení stranických orgánů a 26. srpna 1953 ji svým usnesením potvrdila československá vláda. Byla zřízena provizorní ústřední rada, do jejíhož čela byl postaven dosavadní zmocněnec pro vedení církve Václav Tomeš, který byl následně v prosinci zvolen předsedou církve. Na prosincové konferenci byla také odsouzena „vlastizradná činnost” bývalého vedení církve.

PhDr. Jindřich Procházka (1890 – 1961)
| | |

PhDr. Jindřich Procházka (1890 – 1961)

Bratr kazatel PhDr. Jindřich Procházka se narodil před 131 lety. Byl výjimečnou osobností, svou mnohostrannou, tvůrčí, pastýřskou, kazatelskou a pedagogickou prací se natrvalo zapsal do historie baptistů nejen v naší vlasti.

Když mu vyšetřující ve vyšetřovací vazbě řekl: ,,Vy nenávidíte budovatele socialismu,” bratr dr.Jindřich Procházka mu pohleděl do očí a řekl: ,,Pane vyšetřující, slovo nenávist není v mém slovníku.”