Historie: 214. Druhy zbožnosti formující baptistický sbor v Chebu
|

Historie: 214. Druhy zbožnosti formující baptistický sbor v Chebu

Historie: Zbožnost chebských baptistů byla ovlivněna především vírou předků, jejíž kořeny sahají hluboko do minulosti. Historické dědictví i novodobé vlivy způsobují značnou různost pohledů víry u chebských baptistů. Ta byla příčinou pnutí v dobách blízkých i vzdálenějších. Tato rozdílnost zbožnosti je pro současnou generaci baptistů velkou výzvou. Výzvou, zda dokáží navzdory všem těm konfesním důrazům spolupracovat a pracovat společně na díle Páně.

Střípky z historie: Ochrana náboženských menšin na Volyni 1919
| | |

Střípky z historie: Ochrana náboženských menšin na Volyni 1919

Střípky z historie: Polská ústava ze dne 17. března 1921 obsahovala podrobná ustanovení upravující vztah mezi státem a církvemi nebo konfesními / ideologickými komunitami. Svoboda náboženského vyznání a přesvědčení byla zaručena na individuální úrovni, ale stát si vyhradil právo ovlivňovat církve a náboženská sdružení, aby stanovily normy a kontrolu. 

Střípky z historie: V baptistickému sboru v Mukačevu panují naprosté rozpaky a chaos 1929
| |

Střípky z historie: V baptistickému sboru v Mukačevu panují naprosté rozpaky a chaos 1929

Střípky z historie: PO TRAGICKÉ SMRTI ZAKLADATELE BAPTISTICKÉHO SBORU, KAZATELE JENŐ STUMPFA, PANUJE V BAPTISTICKÉM SBORU V MUKAČEVU NAPROSTÝ ZMATEK A CHAOS.

Stumpfovi odpůrci svolali schůzi sboru v očekávání, že se kazatel ležící v posteli nebude moci ukázat a poté budou moci svůj plán uskutečnit. Na schůzi je však čekalo nemilé překvapení, Stumpf se objevil a chtěl vést schůzi i ve svém těžkém nemocném stavu. 

Střípky z historie: Dopis Pála Tiszy Dr. Jindřichu Procházkovi 1929
| |

Střípky z historie: Dopis Pála Tiszy Dr. Jindřichu Procházkovi 1929

Střípky z historie: O situaci v baptistickém sboru v Mukačevu píše starší člen sboru Pál Tisza.

“Je však bolestné, že v poslední době chování některých členů zničilo starý pokoj a jednotu našeho sboru a že se k našemu milovanému kazateli chovali tak nedůstojně a způsobem, který se křesťanům nepřísluší, což by se nemělo stát.”

Střípky z historie: Dopis vdovy Stumpfové Dr. Procházkovi 1929
| |

Střípky z historie: Dopis vdovy Stumpfové Dr. Procházkovi 1929

Střípky z historie: Je neuvěřitelné, jak se situace v dějinách baptistů opakuijí.

“A opravdu jsem trpělivě čekala. Čekala jsem na útočníky, kteří nám tak ztrpčovali život, aby činili pokání ze svých strašných hříchů. Čekala jsem, až budou obvinění mého zesnulého manžela objasněna zásahem Baptistické Unie a pomocí bratrů, kteří se objevili na pohřbu. Ve svém očekávání jsem však byl hořce zklamána.”

Střípky z historie: JENŐ STUMPF (1878-1929)
| |

Střípky z historie: JENŐ STUMPF (1878-1929)

Střípky z historie: Rodina Stumpfů spolu s mnoha dalšími anabatistickými, mennonitskými rodinami přišla do Uher ve druhé polovině 18. století, přesněji řečeno do Maďarska, které vykazovalo větší náboženskou toleranci. Je dobře známo, že od počátku reformace byla většina našich předků víry nucena do neustálé migrace s malými přestávkami.