Střípky z historie: Dopis Miloše Rejchrta Billy Grahamovi k jeho návštěvě ČSSR 1982
|

Střípky z historie: Dopis Miloše Rejchrta Billy Grahamovi k jeho návštěvě ČSSR 1982

Střípky z historie: Na přelomu října a listopadu 1982 navštívil Československo baptistický kazatel Billy Graham. Komunistické noviny Rudé právo přinesly o jeho návštěvě několik článků. Duchovní Českobratrské církve evangelické Miloš Rejchrt zaslal Billy Grahamovi po ukončení jeho návštěvy tento dopis.

Střípky z historie: 35. Prohlášení Ústřední rady starších BJB k Chartě 77

Střípky z historie: 35. Prohlášení Ústřední rady starších BJB k Chartě 77

Střípky z historie: Ústřední rada starších Bratrské jednoty baptistů v ČSSR se nepřipojila k signatářům Charty 77, která se zastávala náboženských a občanských svobod. Svým prohlášením k Chartě 77 z 24. ledna 1977 nenaplnila baptistickou zásadu svobodu svědomí, ze které vychází úsilí baptistů o náboženskou a politickou svobodu ve společnosti.