Baptistická pastorálka

Chystáme uspořádání pravidelných setkávání bratří a sester, kteří aktivně slouží Božím slovem na sborech. První setkání tohoto druhu se uskutečnilo v pondělí 9. prosince 2019 od 17h ve sboru BJB v Kraslicích. Druhé setkání je plánováno na sobotu 7. března 2020 od 10h, uskuteční se v baptistickém sboru v Liberci (Malé náměstí 7).