Baptistická pastorálka

Chystáme uspořádání pravidelných setkávání bratří a sester, kteří aktivně slouží Božím slovem na sborech. První setkání tohoto druhu se uskutečnilo v pondělí 9. prosince 2019 od 17h ve sboru BJB v Kraslicích.

Druhé setkání proběhlo v sobotu 7. března 2020 od 10h v baptistickém sboru v Liberci. Další setkání plánujeme uskutečnit v září 2020. Čas a místo bude zavčasu oznámeno.