Teologie

Přehled článků

Název článku Autor
Hejdánek a Pokorný o víře a o Ježíši Petr Macek
Pastorálka – setkání nad Písmem Radek Pospíšil
O Boží vůli Petr Macek
Vyznání víry (1886) Jindřich Novotný
Válčící národy, bojechtivá božstva Miroslav Volf
Vyjádření Teologické komise BJB k návrhům
na vystoupení z ERC
Teologická komise BJB
Materiály TK: Ordinace Teologická komise BJB
Eucharistie/Večeře Páně – zpráva z dialogu
zástupců BWA a ŘKC
BWA
Kdo jsou baptisté – na cestě k vyjádření
identity baptistů v měnící se Evropě
(tzv. Dorweilský dokument)
BWA
Místo teologie v BJB Teologická komise BJB
Baptistické pojetí odluky Jáchym Gondáš
Autorita kazatelské služby Jáchym Gondáš
Baptistická Eklesiologie Teologická komise BJB
Radikalismus a Fundamentalismus Petr Macek
Baptistický model v ekumenické perspektivě Petr Macek
Trendy v baptistické „politice“ William M. Pinson
Pokus o eklesiologickou charakteristiku
církve navazující na teologii
radikální reformace
 
Baptisté a vyznání víry  
Demokracie, nebo teokracie? Blahoslav Fajmon
Chudoba baptistické teologie James McClenod Jr.
Demokratická oficiální správa církve E. Schillebeeck
Ekologické otázky z teologické perspektivy Helle Liht
Fundamentální vs. fundamentalistický Jess Smith
Baptistické pojetí křtu Petr Macek
Vznik a zásady baptistů Václav Králíček

Materiály Teologické komise BJB do roku 2015

MateriálDatum
Vyjádření Teologické komise BJB
k návrhům na vystoupení z ERC
20. 11. 2015
Teologické kolokvium 201501. 11. 2015
Materiály TK: Ordinace01. 12. 2014
Teologické kolokvium 201401. 12. 2014
Eucharistie/Večeře Páně – zpráva
z dialogu zástupců BWA a ŘKC
21. 02. 2014
Místo teologie v BJB18. 02. 2014
Baptistická Eklesiologie14. 02. 2014