Zneužívání: 92. Bůh nepřítel v Chebu?
| |

Zneužívání: 92. Bůh nepřítel v Chebu?

Zneužívání: Slyšíme hlasy chebských, že jejich sbor je v krizi, neboť v posledních letech čelí úsilí novokalvinistů o získání vlivu nad sborem, které je spojeno s osobou dosluhujícícho kazatele Davida Slámy. Hlasy, které přicházejí z tohoto sboru, naznačují obavy z toho, že se vývoj ve sboru bude ubírat tzv. lovosickou cestou.

Svědectví: 88. Večer, kdy jsem přestal věřit v zástupné vykoupení krví
| |

Svědectví: 88. Večer, kdy jsem přestal věřit v zástupné vykoupení krví

Svědectví: Lze znepokojivý obraz pomstychtivého Boha sladit s Ježíšovou vírou ve všechny milujícího, milosrdného a všeodpouštějícího Boha? Odpověď byla ohromně jasná. Nelze. Ježíšův kříž nám říká, že Bůh je ukřižovaný Bůh. Ačkoli Bůh neodstraňuje naše utrpení, vstupuje do naší bolesti a sdílí ji s námi.

Teologie: 86. Stín Billyho Grahama: Chuck Templeton a krize amerického náboženství
| | |

Teologie: 86. Stín Billyho Grahama: Chuck Templeton a krize amerického náboženství

Teologie: Slyšeli jste někdy o Chucku Templetonovi? Byl srpen 1949 a Billy Graham nikdy nebyl tak sklíčený. Dvanáct let poté, co se “oddal kázání” na golfovém hřišti na Floridě, se evangelista potýkal s pochybnostmi… Proto Billymu Grahamovi nezbývalo než položit Bibli na pařez a přísahat Bohu, že bude kázat neomylnou Bibli, dokud bude žít. Všichni to od něj očekávali; ba co víc, zdálo se, že to očekává i Bůh. Bůh chce, aby jeho kazatelé věřili Bibli, i když to zní zle nebo šíleně. Kdyby se v té dobré knize vyskytl jediný rozpor nebo chyba, tvrdili evangelikálové, byl by to bezcenný brak. Proč byl Templeton rozčarován evangelikálním křesťanstvím a jeho liberální alternativou?

Svědectví: 84. O pochybnostech
| |

Svědectví: 84. O pochybnostech

Svědectví: Jako člověk, který většinu svého dospělého života pochyboval, bych rád stručně shrnul šest lekcí, které jsem se naučil o náboženských pochybnostech. Pochybnostem se nelze vyhnout. Každá významná postava v Bibli se potýkala s pochybnostmi – včetně Abraháma, Sáry, Mojžíše, Davida, Jeremiáše, Tomáše a Petra.

Svědectví: 82. Když přestanete chodit do sboru
| | |

Svědectví: 82. Když přestanete chodit do sboru

Svědectví: Jako kazatel se snažím nebrat si osobně, když přestanete chodit do sboru. Průměrný “pravidelný” návštěvník našeho sboru je přítomen asi dvakrát měsíčně. Je to jiný svět, než ve kterém jsem vyrůstal já, kdy pravidelní návštěvníci sboru vynechali možná dvě nebo tři neděle za rok – kvůli dovolené a nemoci.

Svědectví: 80. Běda dnešním farizeům, saduceům a zákoníkům
| |

Svědectví: 80. Běda dnešním farizeům, saduceům a zákoníkům

Svědectví: Ježíš si do svého vnitřního kruhu 12 učedníků nevybral žádné chrámové kněze, zákoníky, saduceje, farizeje, esejce ani členy kumránské komunity. Zdálo se, že Ježíš má slabost pro rybáře, výběrčí daní a další neznabohy. Ježíšova nejtvrdší slova navíc patřila kněžím, zákoníkům a saduceům, z nichž někteří neustále zpochybňovali jeho autoritu, protože neměl žádné oficiální náboženské pověření.

Zásady: 22. Obrácení není naočkování Ježíše
| | |

Zásady: 22. Obrácení není naočkování Ježíše

Zásady: Evangelisté 19. a 20. století jako Dwight L. Moody a Billy Graham proces obrácení zkracovali a vyzývali hříšníky, aby na masových probuzeneckých křížových výpravách “předstoupili”, pomodlili se “modlitbu hříšníka” a byli spaseni. Odolejme obrácení jako naočkování Ježíše, spásné transakci, která jednou provždy zajistí duchovní jistotu v tomto i příštím světě. Obrácení ke Kristu, ať už začíná jakkoli, je celoživotním pokračováním víry.

Svědectví: 76. Adopce je trauma
|

Svědectví: 76. Adopce je trauma

Svědectví: Je adopce trauma? Ano, a ne a zase ano. Protože každá adopce začíná ztrátou. Každá. Adopce se neobejde bez ztráty – ztráty rodinné historie, ztráty biologických rodičů a ztráty kultury. Není možné, aby k tomu nedošlo. Ale stejně jako ztráta nás všechny ovlivňuje i láska.

Svědectví: 72. Podle čeho poznají, že jsme křesťané?
|

Svědectví: 72. Podle čeho poznají, že jsme křesťané?

Svědectví: Jaké jsou znaky dnešního křesťanského “svědectví”, které se zdá být na hony vzdálené Ježíšově lásce “rozlévané do světa”? Když se křesťanská víra zpolitizuje, stávají se církve úložištěm nikoli milosti, ale křivd, místem, kde se posiluje kmenová identita, kde se pěstuje strach a kde se sakralizuje agrese a hnus. Výsledkem je nejen zraňování národa; má to zničující dopad na křesťanskou víru.

Svědectví: 71. Co jsem se naučil od Taylor Swift
|

Svědectví: 71. Co jsem se naučil od Taylor Swift

Svědectví: Kéž by lidé takhle mluvili o svém sboru. Nenavrhuji, abychom se zapojili do fandovství, zbožštění nebo zbožňování bavičů. V době, kdy lidé touží po něčem pozitivním, co by je sjednotilo, a zoufale to potřebují, se příliš mnoho náboženských vůdců a církví namísto toho věnuje vytváření rozporů a používání podnětných a vylučujících výrazů.

Svědectví:  70. Tina Turner udržovala Boží plamen hořící
|

Svědectví: 70. Tina Turner udržovala Boží plamen hořící

Život a kariéra Tiny Turnerové ztělesňovaly pojem houževnatosti a vytrvalosti. Přestože musela čelit mnoha výzvám a neúspěchům, včetně zneužívání ve vztazích a mnoha zdravotním problémům, nikdy neztratila vášeň pro hudbu a víru ve vyšší moc. Turnerové schopnost udržet si “Boží plamen” je svědectvím o síle naděje a odhodlání tváří v tvář životním těžkostem.

Svědectví: 65. Jdi po vodě!
| | | | |

Svědectví: 65. Jdi po vodě!

Svědectví: Učili mě, že nemohu být ordinována, protože jsem žena. Pán mě však vzal tam, kam jsem nechtěla, aby mě učil. Ježíš Kristus mě vzal na místo, kde sám chodil po vodě, aby mě uvedl do nového období služby. Vzal mě na místo, kde byl sám ponořen, aby nade mnou prohlásil, že jsem vyvolená a poznamenaná jeho láskou.